Huan c cua TC Benedito XVI

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 24 thang 7 nam 2005

tai Val d'Aosta

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Benedito XVI trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 24 thang 7 nam 2005 tai Val d'Aosta.

(Radio Veritas Asia 25/07/2005) - Quy v va cac ban than men. Tra Chua Nhat 24 thang 7 nam 2005, tai Val d'Aosta, trc khi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu, TC Benedito XVi a noi nhng li huan c nh sau:

 

Anh ch em than men,

Ngay mai (tc th Hai 25 thang 7 nam 2005), la le knh thanh Giacobe tong o, anh cua thanh Gioan. Thanh tch cua ngai hien c ton knh tai en Thanh noi tieng thanh pho Santiago de Compostela, mien Galicia, Tay Ban Nha, ni hanh hng cua toan the Au Chau. Hom qua (23/07/2005), chung ta knh nh Thanh n Brigitta x Thuy ien, quan thay cua Au Chau. Ngay 11 thang 7, chung ta mng knh thanh Beneito, thanh quan thay noi tieng khac na cua Au Chau. Khi chiem ngam gng song cac v thanh nay, con ngi t nhien dng lai suy ngh ve s ong gop ma kito giao a cong hien va con ang tiep tuc cong hien vao viec hnh thanh Au Chau.

Toi cung muon dng lai suy ngh va nhac en chuyen hanh hng ma Ngi Toi T Chua, c Gioan Phaolo II a thc hien nam 1982, tai Santiago de Compostela; tai o, ngai a long trong thc hien mot c Nguyen cho Au Chau, trong o ngai tuyen bo nhng li ang ghi nh nh sau: Toi, giam muc Roma va chu chan cua toan the giao hoi, t Santiago, xin gi en ngi, hi Au Chau co knh, li keu goi ay tnh than thng: Hay tr ve vi chnh mnh. Hay la chnh mnh. Hay kham pha nguon goc cua ngi. Hay lam song lai goc re cua ngi. Hay lam song lai nhng gia tr ch that a lam cho lch s cua ngi c vinh quang va lam cho s hien dien cua ngi c tro sinh hoa trai hu  ch cho cac ai luc khac. Luc o, c Gioan Phaolo II a khai mac d an lam cho Au Chau y thc ve s hiep nhat tinh than cua mnh, da tren nen tang nhng gia tr kito. Ngai a tr lai noi ve e tai nay dp Ngay Quoc Te Gii Tre nam 1989, c dien ra tai chnh Santiago de Compostela. Ngai a noi len c muon co mot Au Chau khong bien gii, mot au chau khong choi bo nhng goc re kito, ma nh o au chau c phat trien, mot au chau khong t bo ly thuyet phat trien nhan ban ch thc cua Phuc am Chua Kito. Li keu goi cua c Gioan Phaolo II van con  hp thi hp luc biet chng nao, xet v nhng bien co va xay ra tai ai luc au chau nay!

Khong ay mot thang na, toi se hanh hng en Nha Th Chnh Toa lch s cua Au Chau, NhaTh Chnh Toa cua Tong Giao Phan Koln, ni ma gii tre hen gap nhau e c hanh Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XX. Chung ta hay cau nguyen sao cho nhng the he mi, nh  muc lay nha song t Chua Kito, c tr nen trong xa hoi au chau chat men cua mot ly thuyet nhan ban a c canh tan, trong o c tin va ly tr cong tac vi nhau trong mot oi thoai tro sinh hoa trai nang cao nhan pham va thc hien hoa bnh ch that. Chung ta hay cau  cung Chua cho y ch nay, nh li khan cau cua Me Maria rat thanh. Nh  la Me va la N Vng, xin Me Maria canh phong bc ng cua tat ca moi quoc gia moi dan toc.

 

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin...

Sau o, TC nhac en nhng khung bo xay ra tai nhieu ni tren the gii vi nhng li nh sau:

 

Nhng ngay song hoa bnh va ngh he cung b rung ong bi nhng tin tc bi tham ve nhng tan cong khung bo kinh khiep, gay nen chet choc, tan pha va au kho cho nhieu quoc gia, nh Ai Cap, Tho Nh Ky, Iraq va Anh Quoc... Trong khi pho dang cho long nhan lanh cua Chua nhng ngi b thiet mang, nhng ke b thng va cac than nhan cua ho, nan nhan cua nhng hanh ong xuc pham en Thien Chua va con ngi, chung ta khan xin ang Toan Nang ngan chan ban tay sat nhan cua nhng ai, b thoi thuc bi cc oan va han thu, a pham loi va xin Thien Chua oi hng con tim ho ve nhng t tng hoa giai va hoa bnh.

 

Nh quy v a biet, nhngli tren a b chnh quyen Do Thai hieu lam va phan oi, v cho rang TC a khong nhac en hanh ong khung bo a xay ra mi ay tai Do Thai. Cau tra li cua Toa Thanh a c pho bien xac nhan TC luon ket an moi hanh ong khung bo, va trng hp cua Do Thai, tuy khong c nhac en ch danh nh bon quoc gia noi tren, nhng co bao gom trong li ket an chung, va khong phai ch trong lan nay, ma con co trong nhieu lan trc ay. Phan ng cua Do Thai d  nhien la do nhng ly do khac.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page