Vai thay oi ve nhng ngay le ngh

tai Toa Thanh Vatican

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai thay oi ve nhng ngay le ngh tai Toa Thanh Vatican.

Tin Vatican (Apic 15/07/2005) - Theo nguon tin cua hang tin cong giao Thuy S (Apic), c Hong Y Angelo Sodano, quoc vu khanh Toa Thanh, va cho pho bien thong bao noi bo nh lai nhng ngay le ngh cho giao trieu Roma va quoc gia thanh pho Vatican, theo quyet nh mi cua c Beneito XVI.

T nay, ngay 19 thang 4, ngay ky niem c Beneito XVI c chon len ke v thanh Phero tai ngai toa Roma, tr thanh ngay le ngh. Va ngc lai, ngay mung 4 thang 11, ngay le knh thanh Carlo Borromeo, bon mang cua c Gioan Phaolo II, khong con la ngay le ngh na.

Ngay 19 thang 3, ngay le thanh Giuse, quan thay cua c Benedito XVI, a la ngay le ngh t  trc en nay roi; do o cac nhan vien b thiet mat mot ngay ngh.

Nhieu nhan vien Toa Thanh a hy vong c Beneito tuyen bo ngay 11 thang 7, ngay le knh thanh Beneito, la ngay ngh, nhng TC a khong tuyen bo g.

Cung do quyet nh cua c Thanh Cha, ngay 19 thang t, ngay ky niem c Thanh Cha c chon len ke v thanh Phero tai ngai toa Roma, khong phai la ngay le ngh.

Ngoai ra, cac nhan vien Toa Thanh va quoc gia Vatican c mi tng niem ngay mung 2 thang 4 hang nam nh la ngay ky niem c Gioan Phaolo II qua i; nhng ngay tng niem nay khong phai la ngay ngh.

Ngay 16 thang 4, ngay sinh nhat cua c Beneito XVI, va ngay 24 thang 4, ngay khai mac tha tac vu Phero tai ngai toa Roma, cung khong phai la ngay ngh.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page