Vai net ve chuyen vieng tham muc vu

cua c Thanh Cha Benedicto XVI

tai Bari e be mac

ai Hoi Thanh The Toan Quoc Italia

lan th 24 (21-29/05/2005)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai net ve chuyen vieng tham muc vu cua c Thanh Cha Benedicto XVI tai Bari e be mac ai Hoi Thanh The Toan Quoc Italia, lan th 24.

(Radio Veritas Asia 30/05/2005) - Luc 7 gi 45 phut sang Chua Nhat 29 thang 5 nam 2005, c Thanh Cha Benedito th XVI, a dung trc thang e i Bari, mot thanh pho nam pha ong nam Italia, hng ve pha bien ong Adriatico, e chu te Thanh Le Be Mac ai Hoi Thanh The Toan Quoc Italia.


TC Benedicto XVI (gia) ang chu s Thanh Le Be Mac ai Hoi Thanh The Toan Quoc Italia tai Bari, ong Nam Italia. T trai sang phai: c Giam Muc Giao Phan Lecce Cosmo: Francesco Ruppi; c Giam Muc Giao phan  Bari:  Francesco Cacucci; c Giam Muc Giao Phan Bitonto: Piero Marini; va c Hong Y Camillo Ruini, Chu Tch Hoi ong Giam Muc Italia.


ai Hoi Thanh The Toan Quoc Italia, lan th 24 nay, a c khai mac hom th Bay, ngay 21 thang 5 nam 2005, vi chu e: Chung ta khong the song ma khong co ngay Chu Nhat. Cong thc chu e nay c rut ra t nhng li tuyen bo cua 49 v thanh t ao vao nam 303, tai Abitene, mot th tran thuoc tnh Roma mien Bac Phi, trong e quoc Roma thi hoang e Diocletian, va ngay nay la thanh pho Tunis ben nc Tunisie. ay la chuyen tham muc vu au tien cua c Benedito XVI ra khoi Vatican, ke t khi c chon len ke v Thanh Phero tai ngai toa Roma. Va thanh pho Bari, c xem nh la chiec cau noi gia cac Giao Hoi ong Phng va Giao Hoi Cong Giao Tay Phng. Va cung tai thanh pho Bari nay, hien con lu gi hai cot cua thanh Nicolas thanh Myra, v thanh song vao the ky th 4, va c nhieu tn hu trong Giao hoi Cong giao va trong cac Giao hoi ong phng biet en.

c Benedito XVI a chu s thanh le Be Mac ai Hoi Thanh The toan quoc Italia, tai Quang Trng Marisabella, vi s tham d cua gan 200 ngan tn hu, vao luc 10 gi sang, gi a phng Italia, Chua Nhat 29 thang 5 nam 2005.

Vao luc khi au thanh le, c Tong Giam Muc Francesco Cacucci, Tong Giam Muc Bari, a noi vai li chao mng c Thanh Cha, va nhac en moi giay lien lac gia thanh pho Bari nay vi cac giao hoi ong phng, nhat la ke t khi hai cot cua thanh Nicolas thanh Myra, c di chuyen ve thanh pho nay vao nam 1057. S hien dien cua hai cot thanh Nicolas a xay len chiec cau lien lac gia ong va Tay, mot s lien lac ma thi gian va nhng chia re trong lch s a khong the nao pha h c. c Tong giam muc a noi nh sau: Ca trong thi ai chung ta ay, nhieu anh ch em chung ta thuoc giao hoi ong phng a hiep thong vi chung ta, va khuyen khch chung ta tiep tuc canh tan s dan than va niem hang say tren con ng cau nguyen va oi thoai ai ket. c biet, trong chieu hng nay, c Hong Y Walter Kasper, chu tch hoi ong toa thanh ve hiep nhat kito, v tham d ai hoi thanh the trong tuan qua, a phat bieu y kien rang nen to chc mot Hoi Ngh hoac mot Thng Hoi ong gia cac giam muc cong giao Roma va cac giam muc chnh thong ong phng, ve chu e ai Ket. Linh muc Vladimir Kuciumov, quan nhiem en Th Chnh Thong Nga tai Bari, a phat bieu y kien rang c Giao Hoang Benedito XVI a co nhng khi au tot e canh tan nhng tng quan vi Chnh Thong Giao, trong nhng bai giang hoac dien t cua ngai, dp khai mac tha tac vu Phero tai ngai toa Roma.

Tr lai bai giang cua c Thanh Cha Benedito XVI trong Thanh Le Be Mac ai Hoi Thanh The tai Bari, vao sang Chua Nhat 29 thang 5 nam 2005. TC a nhan manh en kha canh oi thoai vi cac giao hoi chnh thong. TC goi Bari la vung at cua gap g va oi thoai vi Giao hoi Chnh thong giao.

TC a noi nh sau: Toi muon lap lai ni ay y muon cua toi tiep tuc dan than e thiet lap lai s hiep nhat tron ven va hu hnh vi tat ca moi ke tin theo Chua Kito, vi het sc lc cua toi. Li noi suong khong u, can co nhng c ch cu the t pha nhng ngi cong giao, e en vi nhng anh ch em chnh thong giao. Toi xin tat ca anh ch em hay bc i tren con ng cua ai ket thieng lieng; nh qua cau nguyen, con ng ai ket thieng lieng nay m ra cac canh ca e on nhan Chua Thanh Than, la ang duy nhat co the thiet lap s hiep nhat.

iem noi dung quan trong khac na cua bai giang TC la ve B Tch Thanh The, b tch cua s hiep nhat. TC a noi nh sau: Toi xin lap lai lan na rang, B Tch Thanh The la b tch cua s hiep nhat. Du vay, nhng ngi kito a chia re vi nhau, ac biet chia re nhau trong nhng g lien quan en b tch cua s hiep nhat... Toi y thc ro rang rang, e thiet lap s hiep nhat, nhng bieu lo  cam tnh tot lanh khong u. Can co nhng c ch cu the khi day ni moi ngi mot cuoc tr lai noi tam; cuoc tr lai noi tam nay se dan en con ng ai ket.

TC cung mi goi cac tn hu hay tai kham pha niem vui cua ngay chu nhat va nhan manh en viec tham d vao c hanh Thanh The ngay chua nhat va hay nuoi dng mnh bang banh Thanh The. ay la mot nhu cau cua ngi Kitto; va ngi kito co the gap c sc manh can thiet e i tren con ng ai ket, trong Banh Thanh Thanh The. Chung ta can en banh Thanh The, e ng au vi nhng met nhoc va nhng kho cc cua cuoc hanh trnh. Chua Kito ma chung ta gap trong B Tch Thanh The la cung mot Chua Kito, ay tai Bari nay, cung nh tai Roma, tai Au Chau cung nh tai My Chau, tai Phi Chau, tai A Chau va tai ai Dng Chau. Chnh cung mot Chua Kito duy nhat hien dien trong Thanh The tai moi ni tren mat at nay. Va chung ta ch lanh nhan ngai trong s hiep nhat. Hau qua rat ro rang, rang chung ta khong the thong hiep vi Chua, neu chung ta khong hiep thong vi nhau. Tren bnh dien thieng lieng, the gii trong o chung ta song, c ghi dau ac biet bi s tieu thu vo o, bi thai o lanh am ton giao, bi tinh than tran tuc hoa ong kn trc s sieu viet; va mot the gii nh the co the xem ra nh la mot sa mac.

Dan chung a vo tay hoan ho c Thanh Cha Benedito XVI, cat ngang bai giang cua ngai nhieu lan.

Cuoi thanh le, vao gi Tra, TC noi vai li cam n, roi xng kinh Truyen Tin bang tieng Y vi cong oan hien dien. Ket thuc thanh le, TC chao quy v trong ban to chc ai Hoi Thanh The, chao dan chung hang say hoan ho ngai, roi len Trc Thang luc 12.30 tr ve lai Vatican. TC ve en Vatican luc 14.30 chieu Chua Nhat 29 thang 5 nam 2005, ket thuc chuyen vieng tham muc vu ngan ngui, trong vong vai tieng ong ho.

c biet, trong vong mot tuan le, t ngay 21 en 29 thang 5 nam 2005, ai Hoi Thanh The Quoc Gia Italia, a tiep on khoang 600,000 tn hu. ai Hoi Thanh The Quoc Gia lan trc, a c to chc tai thanh pho Bologna, mien trung Italia, vao thang 9 nam 1997, va a c chnh c co Giao Hoang Gioan Phaolo II en be mac.

ai Hoi Thanh The quoc gia lan th 24 nay, c to chc tai Bari, t ngay 21 en 29 thang 5 nam 2005, va a c c Thanh Chga Benedicto XVI en be mac. ai Hoi a huy ong 226 giao phan va 25,000 giao x trong toan quoc Italia.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page