c Thanh Cha Benedicto XVI

phong chc cho 21 tan linh muc

thuoc giao phan Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Benedicto XVI phong chc cho 21 tan linh muc thuoc giao phan Roma, hom Chua Nhat Le Hien Xuong 15/05/2005.

Tin Vatican (VIS, Zenit ,15/05/2005) - Chua Nhat Le Hien xuong, ngay 15/05/2005, trong en Th Thanh Phero, c Thanh Cha Benedicto XVI a phong chc cho 21 tan linh muc, thuoc giao phan Roma. Trong bai giang, c Thanh Cha a khuyen khch cac linh muc hay rao giang Phuc am cho the gii, nh hai b tch Thanh The va Hoa Giai.

Trc het, c Thanh Cha a nhac lai nhng ac iem cua Giao Hoi, mot giao hoi can phai tr nen ieu mnh a la; mot giao hoi can phai ha xuong nhng ranh gii gia cac dan toc, va pha bo nhng ngan cach gia cac giai cap xa hoi va gia nhng chung toc. c Thanh Cha lu y rang: Giao Hoi khong the nao e cho bat c ai b lang quen hay b khinh th. c Thanh Cha khan cau Chua Thanh Than ng xuong lan na, e pha bo nhng ng ranh phan chia ma chung ta tiep tuc dng len gia nhau.

Quy tan linh muc trong han tuoi t 26 en 55, va en t ba ai luc: au chau, phi chau va my chau latinh; cach rieng t nhng quoc gia sau ay: t Italia 11 v; t Bolivia 2 v; va t  Uruguay, Costa Rica, Peru, Ai lan, Rumania, Kenya, Angola va Nigeria, moi nc 1 v.

TC mi goi cac tan linh muc hay bien oi the gii nh b tch Thanh The va b tch Hoa Giai, ma gi ay nh Thanh Chc va lanh nhan, cac ngai tr thanh tha tac vien. TC noi: Nhan danh Chua Giesu, anh em co the noi: ay la Mnh Ta; ay la Mau Ta. Vay anh em hay e mnh luon c thu hut trong b tch Thanh The, bi s hiep thong i song vi Chua Kito. Hay xem  nh la trung tam cua moi ngay song, viec co the c hanh Thanh le hang ngay, mot cach xng ang. Hay hng dan moi ngi en vi mau nhiem Thanh The. Hay giup ho bat au t Thanh The, giup ho mang bnh an cua Chua Kito en cho the gii... e  thi hanh s mang nay, v tan linh muc nhan c quyen nang e tha th. B tch hoa giai la mot trong nhng kho tang cua Giao Hoi; va ch trong s tha th ma cong cuoc canh tan the gii c thc hien. Khong g co the cai thien the gii, neu s d khong c thang vt. Va s d ch co the thang vt nh qua s tha th ma thoi. D nhien, ay phai la s tha th ch thc. Va s tha th ch thc nay ch co the do Chua trao ban cho chung ta.

Sau thanh le phong chc linh muc, TC tr ve ien Tong Toa, e roi xuat hien ni ca so phong lam viec cua Ngai e oc kinh Lay N Vng Thien ang. Co khoang 50 ngan tn hu quy tu tai Quang Trng Thanh Phero, e cung cau nguyen vi TC. c Benedicto XVI a ngac nhien v so ngi ong nh vay. Ngai xin loi v xuat hien hi tre mot chut, do thanh le phong chc linh muc trc o trong en Th Thanh Phero a keo dai. Trc khi xng kinh Lay N Vng Thien ang, TC noi vai li huan c, lien ket le Chua Thanh Than Hien Xuong vi bien co phong chc linh muc, va ong thi nhac lai cho cac tn hu nh rang: neu khong co Chua Thanh Than, th Giao Hoi co le se b rut gon lai thanh mot to chc thuan tuy nhan loai, vi ganh nang cua nhng c cau cua to chc... Tuy nhien, trong chng trnh cua Thien Chua, Chua Thanh Than thng s dung nhng con ngi trung gian, e tiep tuc hanh ong trong lch s. Chnh v ly do nay, ma Chua Kito thiet lap Giao Hoi cua Ngai tren nen tang cac tong o hiep nhat quanh Thanh Phero... c chi cong oan giao hoi luon gi thai o ci m va vang phuc tac ong cua Chua Thanh Than, e co the tr  thanh dau ch kha tin va la phng the hieu nghiem e Thien Chua hanh ong gia con ngi.

Tiep sau ay, knh mi quy v va cac ban theo doi ban dch tieng Viet nguyen van bai huan c cua TC Benedicto XVI, tra chua nhat le Hien Xuong 15/05/2005. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Viec c hanh Thanh The va ket thuc trong en Th Thanh Phero, trong o toi vui mng phong chc cho 21 tan linh muc, (viec c hanh thanh the nay) la mot bien co ghi dau giay phut quan trong cua s trng thanh cho cong oan chung ta. Cong oan nay lanh nhan s song t nhng tha tac vien co chc thanh, nhat la nh qua Li Chua va cac b tch. V the ay la ngay vui mng cho Gao Hoi tai Roma. Va oi vi cac tan linh  muc, th ay la Le Hien Xuong cua ho, mot cach that ac biet. Cha xin chao chuc cac tan linh muc mot lan na va Cha cau xin Chua Thanh Than luon ong hanh vi cac tan linh muc trong khi cac ngai thi hanh tha tac vu. Chung ta hay cam n Chua v ngai a ban cho giao hoi nhng v tan linh muc, va chung ta hay cau nguyen cho nhieu n goi linh muc thanh thien c tro sinh va trng thanh trong Giao Hoi tai Roma nay, cung nh trong Giao Hoi khap ni tren the gii.

S trung hp tot lanh gia le Hien Xuong va Le Phong Chc Linh Muc, cho phep Cha nhan manh en moi day lien ket khong the tach ri ra c gia Chua Thanh Than va C Che trong giao hoi. Cha a nhac en iem nay hom th Bay va qua (7/05/2005), trong dp en nhan ngai toa cua v Giam Muc Roma tai en Th Thanh Gioan Laterano. Ngai Toa va Chua Thanh Than la hai thc tai c lien ket lai cach sau xa, cung the n oan sung va tha tac vu cua chc thanh, hai thc tai nay cung lien ket chat che vi nhau.

Khong co Chua Thanh Than, Giao Hoi co le b rut gon ve nh la mot to chc thuan tuy con ngi, vi ganh nang cua nhng c cau to chc. Nhng, trong chng trnh cua Thien Chua, Chua Thanh Than thng s dung nhng trung gian con ngi, e hanh ong trong lch s. Chnh v ly do nay, Chua Kito, ang a thiet lap giao hoi cua Ngi tren nen tang cac tong o hiep nhat vi nhau quanh thanh Phero, a lam cho Giao Hoi c tr nen phong phu, vi hong an Chua Thanh Than, ngo hau Chua co the an ui Giao Hoi (x. Gioan 14,16) va hng dan giao hoi en s that tron ven (x. Gioan 16,13). c chi cong oan giao hoi luon luon co thai o ci m va tuan phuc theo tac ong cua Chua Thanh Than, e co the tr nen dau ch ang tin va phng the hu hieu cho tac dong cua Thien Chua gia con ngi.

Chung ta hay pho thac niem hy vong nay cho li khan cau cua Me Maria ong Trinh, ma hom nay chung ta chiem ngam trong mau nhiem Mng cua viec Chua Thanh Than Hien Xuong. Chua Thanh Than, ang a ng xuong tren Me tai Nazareth e lam cho Me tr nen Me cua Ngoi Li Nhap The (x. Luca 1,35); trong Ngay le Hien Xuong hom nay, Chua Thanh Than a ng xuong tren Giao Hoi ang khai sinh, c quy tu quanh Me trong Phong Tiec Ly (x. TCV 1,14). Vi long tin tng,chung ta hay khan cau Me Rat Thanh, xin Me hay cau xin Chua ban cho Gao Hoi thi ai chung ta, c tran ay Chua Thanh Than.

 

Sau nhng li tren, c Thanh Cha cat  hat Kinh Lay N Vng Thien ang va ban phep lanh cho moi ngi.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page