Tong Th Ky cua Hoi ong ai ket

cac Giao Hoi Kito

se gap TC Benedicto XVI

vao thang 6 nam 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Muc S Samuel Kobia, Tong Th Ky cua Hoi ong ai ket cac Giao Hoi Kito, se gap c Giao Hoang Benedicto XVI, vao thang 6 nam 2005.

Tin Roma (Apic 10/05/2005) - Trong cuoc hop bao tai thu o Athena, Hy Lap, Muc S Samuel Kopia, tong th ky cua Hoi ong ai Ket Cac Giao Hoi Kito (COE) a cho biet la se gap c Giao Hoang Benedicto XVI vao thang 6 nam 2005, khi muc s en Roma t ngay 12 en 14 thang 6 nam 2005.

Hoi ong ai Ket cac Giao Hoi Kito la mot To Chc quy tu ong nhat nhng Giao Hoi Kito khong Cong Giao; va Giao Hoi Cong Giao, tuy khong phai la thanh vien cua To Chc nay, nhng co c ngi tham d vao vai uy ban cua Hoi ong nay, chang han nh Uy Ban c Tin va Hien Che.

c Tan Giao Hoang Benedicto XVI, trong thap nien 70, khi con la giao s than hoc tai c, a la thanh vien cua Uy Ban c Tin va Hien Che nay. Sau o, khi lam tong trng Bo Giao Ly c Tin, tai Roma, c Hong Y Ratzinger a b cac v lanh ao cac giao hoi kito phe bnh, v a cong bo huan th mang ta e: Dominus Jesus, Chua Giesu, vao nam 2000, xac nh lap trng giao ly cua Giao Hoi Cong Giao, rang Chua Giesu Kito la ang trung gian duy nhat cua n cu roi.

c biet Hoi ong ai Ket Cac Giao Hoi Kito ang to chc Hoi Ngh tai Thu o Athena, Hy Lap, ve e tai Truyen Giao va Cong Cuoc Rao Giang Phuc Am, t ngay 9 en ngay 16 thang 5 nam 2005, va Giao Hoi Cong Giao Roma, qua bo Truyen Giao, a gi phai oan en tham d Hoi Ngh nay. c Ong Barnabas Nguyen Van Phng, vien chc cao cap cua Bo Truyen Giao, co mat trong phai oan Toa Thanh tham d Hoi Ngh nay.

Muc S Tong Th Ky cua Hoi ong ai Ket Cac Giao Hoi Kito cho biet Hoi ong rat san sang lam viec vi Giao Hoi Cong Giao Roma, trong lanh vc lien quan en viec Truyen Giao. Ngoai ra, Muc S cung nhac en nhng lanh vc cong tac khac na gia Hoi ong ai Ket Cac Giao Hoi Kito va Giao Hoi Cong Giao Roma, chang han nh lanh vc ve s hiep nhat giao hoi; va Giao Hoi Cong Giao Roma la thanh vien cua Uy Ban c Tin va Hien Che cua Hoi ong.

Lien Quan en Hoi Ngh ve Truyen Giao ang c Hoi ong ai Ket cac Giao Hoi Kito to chc tai thu o Athena cua Hy Lap, Muc S Samuel Kopia a tuyen bo hom th Ba, mung 10 thang 5 nam 2005, rang: Cac Giao Hoi Kito can xet lai nhng quan niem cua mnh ve Truyen Giao, trc hien tng kito giao ang di chuyen t vung Bac Ban Cau xuong vung Nam Ban Cau. T nay, ieu g a c dung e dien ta c tin, khong con la nhng hnh thc a c phat sinh t nen van hoa au chau na.

Phi Chau hien nay la mot trong nhng vung trong o kito giao gia tang nhanh; va cac nha nghien cu d oan rang t nay (2005) en nam 2100, 80% tong so ngi kito tren the gii se sinh song tai cac ai luc ngoai Au Chau, nh Phi Chau, A Chau, Chau My La Tinh va ai Dng Chau.

Hoi Ngh ve Truyen Giao Va Rao Giang Phuc Am a c Hoi ong ai Ket Cac Giao Hoi Kito to chc lan au tien vao nam 1910; va Lan Hoi Ngh nam nay (2005) tai thu o Athena, la lan Hoi Ngh au tien c to chc tai mot quoc gia co a so dan chung theo Chnh thong giao. Chnh Thong Giao Hy Lap co gi phai oan tham d Hoi Ngh nay. c Tong Giam Muc  Christodoulos, thu lanh Giao Hoi Chnh Thong Giao Hy Lap, khi tiep khoang 500 tham d vien Hoi Ngh, a tuyen bo hom th Ba, mung 10 thang 5 nam 2005, rang Giao Hoi Chnh Thong Giao Hy Lap lien ket vi nhng giao hoi kito khac, e tham d vao cong cuoc oi thoai va lam chng chung, mac du co vai chong oi en t pha cac tn hu chnh thong giao hy lap. c Tong Giam Muc Christodoulos tuyen bo tiep nh sau: Chnh Thong Giao co vai tro quan trong trong khung canh toan bo cong ong kito giao, oi dien vi thai o thu nghch cang ngay cang tr nen manh me hn, chong lai c Tin Kito chung ta.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page