TC Beneicto XVI

c hanh thanh le gio 30 ngay

cau nguyen cho c Gioan Phaolo II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

TC Beneicto XVI c hanh thanh le gio 30 ngay, cau nguyen cho c co Giao Hoang Gioan Phaolo II.

Vatican - (Zenit 2/05/2005) - Sang sm ngay 2 thang 5 nam 2005, TC Beneicto XVI a c hanh thanh le gio 30 ngay cau nguyen cho c co Giao Hoang Gioan Phaolo II, v tien nhiem cua ngai, qua i c tron mot thang (2/04/2005-2/05/2005).


Nhan ngay ky niem 1 thang t ngay TC Gioan Phaolo II qua i (2/04/2005 - 2/05/2005), vao chieu th Hai 2/05/2005, luc 19 gi, TC Benedicto XVI a xuong di tang ham cua en Th Thanh Phero, va quy cau nguyen ben phan mo cua c co Giao Hoang Gioan Phaolo II.


Thanh le a c c hanh ngay trong Nha Nguyen rieng cua c Thanh Cha tai ien Tong Toa, cung vi s ong te cua c Tong Giam Muc Stanislaw Dziwisz, v th ky rieng cua c co Giao Hoang Gioan Phaolo II trong hn 30 nam qua.

Trong ngay (th Hai, 2/05/2005), TC cung a tiep kien phai oan 7 Giam Muc thuoc Hoi ong Giam Muc Sri Lanka, en Vatican vieng mo thanh Phero theo luat nh ad limina.

Sau khi ket thuc ngay lam viec au tuan (th Hai 2/05/2005), vao luc 7 gi chieu cung ngay, TC Benedicto XVI a xuong di tang ham cua en Th Thanh Phero, va quy cau nguyen ben phan mo cua c co Giao Hoang Gioan Phaolo II.

c biet, trong cung ngay 2/05/2005, c Hong Y Francesco Marchisano, tong quan en Th Thanh Phero, a c hanh thanh Le gio 30 ngay, cau nguyen cho c co Giao Hoang Gioan Phaolo II tai en Th Thanh Phero.

 

(Joseph Trng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page