Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 30/01/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 30 thang Gieng nam 2005.

Tin Vatican (Vat 30/01/2005) - Chua Nhat ngay 30/01/2005, trc khi oc Kinh Truyen Tin Tra vi dan chung tai quang trng thanh Phero, TC Gioan Phaolo II a ngo li ac biet vi nhom cac ban tre cua phong trao cong giao tien hanh Italia va ket thuc chien dch Thang Hoa Bnh, vi nhng li nh sau:


Trong buoi oc Kinh Truyen Tin tra Chua Nhat 30/01/2005, sau khi hai ban tre tha chim bo cau ra nh mot c ch tng trng cho hoa bnh, hai con chim bo cau nay khong chu bay i, ma bay lai au ni mnh TC, lam cho moi ngi hien dien ci o vui ve.


Anh ch em rat than men,

Hom nay quang trng thanh Phero vui len do bi s hien dien cua biet bao ban tre thuoc phong trao cong giao tien hanh, va ket thuc thang Hoa Bnh. Cac ban tre nam n chung con than men thuoc phong trao cong giao tien hanh, cha xin chao chung con vi het long mo men!

Trong phuc am cua Chua Nhat hom nay (30/01/2005), Chua Giesu tuyen bo: Phuc cho nhng ai hoat ong cho hoa bnh (Mt 5,9). Ke ca nhng tre nho cung co the c nh vay. Cac tre nho cung can c huan luyen biet oi thoai, va can hoc biet chien thang ieu ac bang ieu thien (x. Roma 12,21), nh toi a nhac lai cho tat ca trong s iep mi ay cho Ngay Quoc te Hoa Bnh. Can chien thang s bat cong bang s cong bang, chien thang s doi tra bang s that, chien thang s tra thu bang s tha th, chien thang han thu bang tnh thng.

Mot nep song nh the khong the nao t nhien ma co, nhng oi c giao duc ngay t tuoi th. Mot s giao duc c ket thanh bang nhng giao huan khon ngoan va nhat la bang nhng mau gng ch that trong gia nh, ni trng hoc va trong moi lanh vc xa hoi. Nhng giao x, nhng vn tre, nhng hiep hoi, nhng phong trao va nhng nhom trong giao hoi phai tr thanh moi ngay mot hn nhng ni u tien e giao duc cho hoa bnh va tnh thng, ni hoc hoi e cung nhau trng thanh.

Chung ta hay cau xin Me Maria, N Vng Hoa Bnh, tr giup cho tat ca moi ban tre ang het sc khao khat hoa bnh, c tr thanh nhng ke can am va kien tr xay dng hoa bnh.

Sau nhng li tren, TC Gioan Phaolo II xng kinh truyen tin va ban phep lanh cho moi ngi. Sau phep lanh, TC con lai ben ca so e nhac them rang Chua Nhat 30 thang Gieng (nam 2005), la ngay Quoc Te Benh Phong Cui. TC lu y rang tai nhng ni ngheo cung nhat tren the gii, benh phong cui nay, mac du co the cha tr c, nhng van con tiep tuc hanh kho hang trieu ngi, trong o co nhieu tre nho. TC gi li chao ac biet en nhng anh ch em phong cui tren the gii va cho biet ngai luon nh en ho trong li cau nguyen. TC cung noi la ngai cau nguyen cho tat ca nhng ai cach nay hay cach khac ang dan than trong lanh vc tr giup cho nhng anh ch em b benh phong cui. Ngai c mong cong ong quoc te thanh cong loai bo c hoan toan tai ng xa hoi nay. TC chao nhng anh ch em hanh hng hien dien tai quang trng, va ac biet chao Hiep Hoi Toan Quoc Italia nhng ngui Ban cua Raoul Follereau, va cau chuc cho tat ca mot ngay Chua Nhat an lanh.

 

ac biet trong buoi oc Kinh Truyen Tin tra Chua Nhat ngay 30/01/2005, co hai ban tre ng hai ben c Thanh Cha. Moi em cam gi mot con chim bo cau, e sau o tha ra nh mot c ch tng trng cho hoa bnh. Nhng khi c tha ra, hai con chim bo cau nay khong chu bay i, ma bay lai au ni mnh TC, lam cho moi ngi hien dien ci o vui ve.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page