Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 23/01/2005

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo II trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 23 thang Gieng nam 2005.

(Radio Veritas Asia 30/01/2005) - Chua Nhat 23 thang Gieng nam 2005  la Chua Nhat nam trong Tuan Le Cau Nguyen cho S Hiep Nhat Kito. V the, trc khi xng kinh Truyen Tin vi cac tn hu tu nhau tai Quang Trng Thanh Phero Roma, TC a noi vai li ve y ngha cua s Hiep Nhat Kito, nh sau:

Anh ch em rat than men,

Trong  nhng ngay nay, ang dien ra Tuan Le Cau Nguyen cho s hiep nhat kito; nh thng le, tai Roma tuan le nay c ket thuc vao ngay 25 thang Gieng (nam 2005), vi viec c hanh Gi kinh Chieu, ben trong en Th Thanh Phaolo Ngoai Thanh. Toi se hiep y trong tinh than vi c hanh phung vu nay, vi s hien dien cua nhng v ai dien cua cua cac giao hoi va nhng cong oan kito khac; va c Hong Y Walter Kasper, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve hiep nhat kito  la v chu s gi Kinh Chieu nay.

Toi mi goi nhng cong oan kito hay song manh me cuoc gap g thieng lieng nam nay (2005), mot cuoc gap g lam cho chung ta c nem trc, cach nao o, niem vui cua s hiep thong tron ven, t ra trong c muon va trong li khan cau chung vi nhau. That vay, cang ngay cang ro rang hn y thc rang s hiep nhat trc het la mot hong an cua Thien Chua, ma chung ta can khan cau khong ngng trong khiem ton va trong s that.

Nguyen xin Me Maria rat thanh, Me cua Giao Hoi, tr giup chung ta vt qua moi tr ngai va cau cung Chua ban cho chung ta hong an hiep nhat cang sm cang tot. Toi khuyen khch moi ngi Kito, nhat la gii tre, trong suot nam nay (2005), hay co gang dan than thc hien ai ket va tr nen khap moi ni, nhng phng tien va nhng chng nhan cho s hiep thong hoan toan, ma Chua Kito a cau nguyen cho trong ba tiec ly.

Noi en ay, TC Gioan Phaolo II xng kinh truyen tin. Chung ta hay hiep y vi TC, cau nguyen cho TC va cho nhng y ch ngai va noi...

Sau kinh truyen tin va phep lanh, TC nhac rang tai Roma, Chua Nhat 23/01/2005, la ngay danh cho cac trng hoc cong giao, theo chu e: Giao Hoi, Gia nh va Trng Hoc, cung cong tac vao viec giao duc. e canh tan dan than trong lanh vc giao duc, nhng v cac trach nhiem, cac giao s, nhng bac lam cha me va sinh vien cac trng cong giao tai Roma cung vi nhng v trach nhiem muc vu cua Giao Phan, en hien dien tai quang trng thanh Phero nay. Toi xin chao tat ca vi long biet n, va toi cau chuc rang cong viec phuc vu quy gia cua cac trng cong giao c luon anh gia cao va luon nang bi cong oan giao hoi cung nh  bi cong oan dan s.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page