Tng Thuat ve Buoi Tiep Kien chung

cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II

sang Th T ngay 12/01/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng Thuat ve Buoi Tiep Kien chung cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II sang Th T ngay 12 thang Gieng nam 2005.

Tin Vatican (Roma, Vis 12/01/2005) - Luc 10 gi 30 phut sang th T ngay 12 thang Gieng nam 2005, TC Gioan Phaolo a tiep kien chung cac tn hu trong ai Thnh ng Phalo e VI, Noi Thanh Vatican. Trong bai huan c danh cho dp nay, TC Gioan Phaolo II a tr lai e tai giai thch cac thanh vnh va cac Ca Vnh c dung trong Phung Vu Cac Gi Kinh Chieu. ac biet, TC a giai thch Ca Vnh c trch t Sach Khai Huyen, chng 11, t cau 17 en 18, va ni chng 12, cac cau 10 en 12. ay la ca vnh voi ve Cuoc Xet X Cua Thien Chua.

TC  giai thch ca vnh nay dien ta phan oan cua Thien Chua tren moi bien co... Chua Kito, ang la Thien Chua va la Chien Con, xet x lch s the gii, theo tieu chuan phan biet tot va xau. Phan hai cua Ca Vnh noi len niem vui v Satan a b anh bai va khong con sc manh nao na. Chua Kito Phuc Sinh a lanh nhan t Thien Chua Cha quyen thong tr tren toan the vu tru. Trong Chua Kito, n cu roi va vng quoc cua Thien Chua c hoan thanh. TC ket thuc bai huan c bang li qua quyet rang nhng v t ao kito c lien ket vi chien thang cua Chua Kito. Cac ngai a chon con ng thap gia, khong chieu theo s d va nhng hanh ong tac hai cua no, nhng trai lai cac ngai a nhat quyet chon Thien Chua va ket hiep vi cai chet cua Chua Kito, va lam chng cho long yeu men va can am cho en mc o hy sinh mang song mnh, cho en cai chet. TC a noi nh sau: Xem ra nh chung ta nghe vong lai nhng li cua Chua Kito Ai yeu men s song mnh, th se mat no; nhng ai t bo s song mnh tren tran gian nay, th se gi c no cho s song i i (Gn 12,25). TC nhac en mau gng va li cau nguyen cua V Giao Phu T ao Simeon, tai Persia, ngay 17 thang T nam 341, nh sau:

Lay Chua, xin ban cho con trieu thien t ao nay; Chua biet ro con a ao c c trieu thien o biet la chng nao, bi v con yeu men Chua vi het linh hon va s song cua con. Con se lay lam hanh phuc c nhn thay Chua va Chua ban cho con c an ngh. Con muon anh dung kien tr trong n goi cua con, muon cng quyet chu toan trach vu a c trao pho cho, va tr nen mau gng cho toan the dan Chua tai ong Phng nay... Con se lanh nhan s song khong con biet en kho au, lo lang, khong con co ke bach hai va ngi chu bach hai na, khong con co ke an ap va ngi b an ap na, khong con co ke oc oan va ngi chu nan na... Lay Chua Kito, trong Chua, la chen mau cu o con, s au buon cua con se tan bien; trong Chua la niem an ui va la s vui mng cua chung con, cac nc mat cua chung con se c lau kho.

 

Quy v va cac ban than men, va roi la tom tat bai huan c cua TC trong buoi tiep kien chung sang th T, ngay 12 thang Gieng nam 2005. Ket thuc muc thi s hom nay, chung toi xin c nhac them rang, ngi phat ngon cua Toa Thanh, tien S Navarro Valls  a chnh thc cho biet rang trong nam 2005 nay, ch co chuyen vieng tham cua TC Gioan Phaolo II tai Colonia ben c, la c chnh thc xac nhan. Va rang TC se khong ve tham BaLan trong nam 2005 nay, la nam tai BaLan se co cuoc bau c.

c biet, TC Gioan Phaolo II se en Colonia ben c, e tham d Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XX, se c to chc t ngay 18 en ngay 21 thang 8 nam 2005.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page