TC Gioan Phaolo II len tieng keu goi

cham dt cam van kinh te cho Cuba

va cho s t do ton giao thc s

tai ao Quoc Cuba nay

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II len tieng keu goi cham dt cam van kinh te cho Cuba va cho s t do ton giao thc s tai ao Quoc Cuba nay.

Tin Vatican (Vat 8/01/2005) - Sang th Bay mung 8 thang Gieng nam 2005, TC Gioan Phaolo II a tiep Ong Raul Roa Kouri, tan ai s Cuba canh Toa Thanh en trnh th uy nhiem. Trong bai dien van oc trong dp nay, TC noi len c mong cuoc phong toa kinh te Cuba c cham dt cang sm cang tot, va TC cung mong sao Giao Hoi Cong Giao tai Cuba, mot giao hoi luon dan than mot cach cu the e co vo phat trien cong ch, co the sinh hoat trong bau kh t do ton giao ch that.

TC a noi nh sau: Toa Thanh het sc mong muon sao cho co the vt qua c cang sm cang tot nhng chng ngai ngan can s t do thong tin va t do trao oi gia Cuba va cong ong quoc te; va nh the, nh qua cuoc oi thoai ay tinh than ton trong va ci m, ngi ta tao ra c nhng ieu kien can thiet cho s phat trien ch that.

TC cung noi li khen ngi tinh than lien i cua dan toc Cuba va nhan manh en s dan than cua Giao hoi Cong giao tai Cuba. TC a noi nh sau: Vi s hien dien nh ngi rao giang tin mng va vi tinh than phuc vu cho dan chung, Giao Hoi Cong Giao tai Cuba co gang ap dung cach cu the nhat co the giao huan xa hoi cua mnh. TC c mong sao co c tai Cuba not bau kh that s t do ton giao, e phat trien cong ch va co vo s cong tac gia cac giao hoi anh em. TC noi: trong moi xa hoi a dien, nhng nh hung va nhng e ngh cua Giao Hoi Cong Giao co the lam phat sinh nhng quan iem khac nhau gia nhng tn hu song c tin va nhng ke khong tin. Tuy nhien, s khac biet nay khong bao gi nen la nguyen nhan gay ra nhng xung ot xa hoi, nhng trai lai nen la dp e m ra cuoc oi thoai rong rai va ay tinh than xay dng.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page