c Hong Y Meisner

Tong Giam Muc Colonia ben c

len tieng chong lai nan pha thai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Hong Y Meisner, Tong Giam Muc Colonia, ben c, len tieng chong lai nan pha thai.

Tin Colonia (Apic 7/01/2005) - Giang trong thanh le Hien Linh vao au nam 2005, trong Nha Th Chanh Toa Tong Giao Phan Colonia, c Hong Y Joachim Meisner a so sanh viec pha thai ngay nay vi viec vua Herode a ra lenh giet chet nhng tre em vo toi ngay xa. c Hong Y a noi nh sau: Trc het, Vua Herode, a ra lenh giet nhng tre nho tai Belem, roi nhng v lanh ao khac na trong lch s, chang han nh  Hitler va Staline, a ra lenh tieu diet hang trieu ngi, va ngay hom nay, trong thi ai chung ta, con so nhng tre em cha sinh ra ma a b giet chet len en hang trieu... c Hong Y qua quyet rang: Viec pha thai va viec lam cho chet em du, la nhng hau qua cua mot thai o kieu ngao noi loan chong lai Thien Chua.

Trc qua quyet manh me nh tren, V chu tch Hoi ong Trung ng nhng ngi Do thai sinh song tai c, Rabbi Paul Spiegel, a phan ng va noi rang: khi so sanh nhng hanh ong pha thai vi nhng toi ac chong nhan loai, c Tong Giam Muc Colonia a xuc pham en hang trieu nan nhan cua cac lo sat sinh... a co nhng nhan vat thuoc lanh vc sinh hoat cong khai a phai t chc v nhng li tuyen bo nh vay. ap lai, Ong Manfred Becker-Huberti, ngi phat ngon cua Tong Giao Phan Colonia, giai thch rang: c Hong Y a noi en toi ac pha thai trong tng quan vi nhng toi ac to ln nhat cua lch s. Ngai khong lam mat danh d cua ngi Do thai, nhng ch to cao nhng toi ac cua lanh tu Hitler va cua Staline.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page