Nhng Tam Tnh cua

c Thanh Cha Gioan Phaolo II

dp cuoi nam 2004 va au nam 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Tam Tnh cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II dp cuoi nam 2004 va au nam 2005.

(Radio Veritas Asia 3/01/2005) - Quy v va cac ban than men. Trong muc thi s lan trc, Chua Nhat mung 2 thang Gieng nam 2005, chung toi a gi en quy v nhng tam tnh va nhng li huan c cua TC trong ngay au tien cua nam mi 2005, tc ngay mung 1 thang Gieng nam 2005, Ngay Quoc Te Hoa Bnh lan th 38. Hom nay, tiep tuc e tai nay, trong muc thi s hom nay (3/01/2005) knh mi quy v va cac ban nghe tiep nhng tam tnh va nhng li huan c cua c Thanh Cha vao thi iem cuoi nam cu 2004 va au nam mi 2005.

Trc het, mi quy v va cac ban  theo doi nhng li TC a noi trc khi oc kinh TruyenTin Tra Chua Nhat, mung 2 thang Gieng nam 2005, Chua Nhat Le Hien Linh, Chua Nhat au tien cua nam mi 2005. TC a noi vi cong oan tn hu hien dien tai Quang Trng Thanh Phero Roma, nh sau:

Anh ch em rat than men,

Trong ngay Chua Nhat au tien cua nam mi, c vang len mot lan na trong c hanh Phung Vu Li Tin Mng cua Ngay Le Giang Sinh nh sau: Ngoi Li a lam Ngi va c ngu gia chung ta (Gn 1,14).

Ngoi Li Thien Chua la S Khon Ngoan Hang Hu, ang tac ong trong vu tru va trong lch s; Ngoi Li la s Khon Ngoan c mac khai tron ven trong Mau Nhiem Nhap The, e thiet lap vng quoc cua s song, tnh thng va hoa bnh.

c Tin day chung ta biet rang ca trong nhng th thach kho khan nhat va gay au kho nhat --- chang han nh trong nhng thien tai a giang xuong vung ong Nam Chau A trong nhng ngay qua --- Thien Chua khong bao gi bo ri chung ta: trong mau nhiem Giang Sinh, Ngai a en e chia se than phan con ngi chung ta.

Con Tre cua Belem la ang ma sau nay, vao luc sap chu chet e cu roi chung ta, se e lai cho chung ta lenh truyen hay yeu thng nhau nh Ngai a yeu thng chung ta (x. Gn 13,34). Chnh trong viec thi hanh cach cu the gii ran cua Ngai, ma Thien Chua lam cho chung ta c cam nghiem s hien dien cua ngai.

S iep Phuc Am la nen tang cho niem hy vong ve mot the gii tot ep hn, vi ieu kien chung ta bc i trong tnh thng cua Chua. Vao luc khi au nam mi, nguyen xin Me Maria, Me cua Chua, tr giup chung ta chon lay chng trnh song tnh thng lam chng trnh song cho mnh.

Quy v va cac ban than men,

Thien Chua khong bao gi bo ri chung ta, ca trong nhng th thach kho khan nhat va gay au kho nhat, o la s iep trung tam cua bai huan c cua TC Gioan Phaolo II trc khi oc kinh truyen tin Tra Chua Nhat, mung 2 thang Gieng nam 2005, vi cac tn hu tai quang trng Thanh Phero.

Trc o, vao luc 6 gi chieu ngay 31 thang 12 nam 2004, tc ngay cuoi cung cua Nam Cu, TC a chu s gi Kinh Chieu e Ta n Thien Chua, ben trong en Th Thanh Phero. Trong gi Kinh Chieu nay, TC a noi vai li boc lo tam tnh biet n va ta n Thien Chua nh sau:

Them mot nam na a ket thuc. Vi y thc song ong ve tnh cach mau qua cua thi gian, chung ta hiep nhau  vao chieu hom nay, e cam ta Thien Chua, v tat ca moi hong an ma Ngai a ban xuong cho chung ta trong nam 2004. Chung ta cam n Chua vi bai ca truyen thong Te Deum

Chung ta hay chuc tung Thien Chua!

Lay Cha, chung con cam ta Cha, bi v en thi vien man, Cha a sai Con Mot Cha en (x. Gn 4,4), khong phai e xet s the gian, nhng e cu roi the gian vi tnh thng bao la cua Ngai. (x. Gn 3,17).

Lay Chua Giesu Kito, ang Cu chuoc chung con, chung con cam ta Chua, v Chua a muon lanh lay than phan lam ngi chung ta t ni c Maria, Me Thien Chua luon luon tron i ong trinh. Trong Nam Thanh The nay, chung con  muon cam ta Chua, vi long sot sang manh me hn, v hong an Mnh va Mau Thanh Chua trong B Tch Thanh The.

Lay Chua Thanh Than, ang an ui, chung con chuc tung va cam ta Chua, bi v Ngai a lam cho chung con c y thc mnh c lam con cai Thien Chua (x. Rom 8,16), va a day chung con biet hng ve Thien Chua, va goi Ngai la Cha! Abba (x. Gn 4,23-24; Gal 4, 6 ).

Tha anh ch em rat than men thuoc cong oan giao phan Roma! Gi ay toi muon gi li chao than tnh en anh ch em, trong dp chung ta gap nhau vao cuoi nam. Trc het toi xin chao c Hong Y Tong ai dien, quy giam muc phu ta, quy linh muc, nhng anh ch em song i tan hien, va moi thanh phan cua Dan Kito. Toi cung knh can chao Ong Chu Tch Vung, chao Ong Th Trng Roma, chao v chu tch cua Tnh va nhng tham quyen dan s co mat.

Anh ch em rat than men, chung ta hay cung nhau cam ta Thien Chua, v nhng the hien cua long tot va cua long nhan t cua Ngai, ang luon ong hanh vi bc tien cua thanh pho Roma chung ta. Xin Ngai hay lam cho hoan thanh moi d an tong o va moi sang kien lam ieu tot.

Lay Chua, Xin hay cu roi Dan ngai, Lay Chua! Chung con cau xin Chua ieu nay vao chieu ngay hom nay, nh Me Maria lam trung gian, khi chung con c hanh Gi Kinh Chieu ap ngay le knh c Maria, Me Thien Chua. Lay Me Maria cua ang Cu chuoc, xin Me hay ong hanh vi chung con trong giai oan bc sang nam mi. Xin Me hay cau khan cung Chua cho thanh Roma va cho toan the gii c hong an hoa bnh. Lay Me Thien Chua, xin  hay cau nguyen cho chung con.

Quy v va cac ban than men,

Va roi la nhng tam tnh cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II dp cuoi nam 2004 va au nam 2005. Xin chao quy v va hen gap lai trong chng trnh lan ti.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page