Ðức Cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

 

Khẩu Hiệu : "Con Trông Cậy Chúa"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

14/11/1921

Sinh

Tại Xuân Hòa, Việt Nam

21/05/1951

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

01/07/1974

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

11/08/1974

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

22/02/1988

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page