Ðức Cha Giuse Lê Văn Ấn

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

 

Khẩu Hiệu : "Hãy Giết Và Ăn"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

10/09/1916

Sinh

Tại Thác Ðà, Việt Nam

19/03/1944

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

14/10/1965

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

09/01/1966

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

17/06/1974

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page