Ðức Cha Gioan B. Trần Hữu Ðức

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Vinh

 

Khẩu Hiệu : "Hãy Dọn Ðường Chúa"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

22/06/1891

Sinh

Tại Thọ Hoàng, Phước Tân, Hương Khê, Hà Tỉnh, Việt Nam

02/04/1927

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo Phận Vinh, Việt Nam

14/06/1951

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Vinh, Việt Nam

16/09/1951

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Vinh, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vinh, Việt Nam

05/01/1971

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vinh, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page