Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế

 

Khẩu Hiệu : "Xin Cho Họ Nên Một"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

22/11/1949

Sinh

Tại Ba Làng Thanh Hóa

20/12/1992

Thụ phong Linh Mục

Giáo Phận Nha Trang

12/06/2004

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa, Việt Nam

04/08/2004

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa, Việt Nam

29/10/2016

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Chánh Tòa Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

 

Thánh lễ nhậm chức Tổng giám mục Huế của Ðức Tân Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh tân Tổng Giám Mục Huế

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm Tân Tổng giám mục Huế

ÐTC bổ nhiệm Tân Giám Mục Thanh Hóa: Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page