Ðức Cha Ða Minh Ðinh Ðức Trụ

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Thái Bình

 

Khẩu Hiệu : "Lính Tốt Của Chúa Kitô"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

15/10/1909

Sinh

Tại Phú Nhai, Việt Nam

23/05/1938

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

05/03/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

25/03/1960

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

07/06/1982

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page