Ðức Cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

Nguyên Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Saigon

 

Khẩu Hiệu : "Bác Ái Ðộ Lượng"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

2/03/1902

Sinh

Tại Nùng Ðinh

5/04/1930

Thụ phong Linh Mục

Giáo Phận Saigon, Việt Nam

14/10/1965

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Saigon, Việt Nam

6/01/1966

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Saigon, Việt Nam

2/10/1976

Qua đời

Nguyên Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Saigon, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page