Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phú Cường

 

Khẩu Hiệu : "Yêu Rồi Làm"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

2/03/1937

Sinh

Tại Thái Bình

29/04/1965

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

5/11/1998

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phú Cường, Việt Nam

6/01/1999

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phú Cường, Việt Nam

30/06/2012

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phú Cường, Việt Nam

 

Thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ giám mục giáo phận Phú Cường

ÐTC nhận đơn từ chức của Ðức Giám Mục Phú Cường và Qui Nhơn

Tường thuật Thánh Lễ Phong Chức Giám Mục của Ðức Cha Tứ tại Roma

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page