Ðức Cha Tađêô Lê Hữu Từ

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm

 

Khẩu Hiệu : "Tiếng Kêu Trong Rừng Vắng"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

29/10/1897

Sinh

Tại Di Loan, Quảng Trị, Việt Nam

23/12/1928

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Dòng Khổ Tu Phước Sơn, Việt Nam

14/06/1945

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

29/10/1945

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

24/04/1967

Qua đời tại nhà Hưu Dưỡng Phát Diệm, Xóm Mới, Gò Vấp.

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page