Ðức Cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm

 

Khẩu Hiệu : "Hãy Châm Rễ Sâu Trong Dân Ta Chọn"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

07/08/1868

Sinh

Gò Công, Mỹ Tho, Việt Nam

19/09/1896

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo Phận, Việt Nam

11/06/1933

Ðược tấn phong Giám Mục tại Roma

(Giám Mục Việt Nam Tiên Khởi). Giám Mục phó với quyền kế vị Giám Quản Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

20/10/1935

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chính Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

11/07/1949

Qua đời

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page