Ðức Cha Giuse Lê Quý Thanh

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm

 

Khẩu Hiệu : "Chúc Tụng Chúa"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

19/03/1900

Sinh

Tại An Hòa, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam

17/03/1934

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

--/--/1964

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

13/02/1964

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

07/05/1974

Qua đời

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page