Ðức Cha Giuse Trần Văn Thiện

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho

 

Khẩu Hiệu : "Phần Rỗi trong Thánh Giá"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

01/10/1908

Sinh

Tại Long Ðiền, Phước Tuy, Việt Nam

21/09/1935

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

22/01/1961

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

24/02/1989

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page