Ðức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho

 

Khẩu Hiệu : "Vui Mừng Trong Thánh Giá"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

24/02/1922

Sinh

Tại Thanh Mỹ An

29/03/1952

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

6/06/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

10/06/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

24/02/1989

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

26/03/1999

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

16/03/2006

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

 

Ðức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam qua đời lúc 4 giờ sáng, ngày 16/3/2006

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page