Ðức Cha Phêrô Trần Thành Chung

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum

 

Khẩu Hiệu : "Ngài Yêu Tôi"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

10/11/1927

Sinh

Tại Ðà Nẵng

25/05/1955

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

26/03/1981

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Kontum, Việt Nam

22/11/1981

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Kontum, Việt Nam

08/04/1995

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

16/07/2003

Hưu dưỡng

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page