Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

 

Khẩu Hiệu : "Sự Thật Trong Yêu Thương"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

10/03/1944

Sinh

Thạch Thất, Hà Sơn Bình, Việt Nam

01/04/1987

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam

29/03/2010

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

15/06/2010

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

01/03/2011

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

29/08/2020

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

 

Ðức Thánh Cha chấp thuận đơn từ chức của Ðức cha Vũ Tất giám mục giáo phận Hưng Hoá

Ðức cha Vũ Tất tân Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa nhậm chức

Hưng Hóa chào mừng Ðức cha Vũ Tất Tân Giám Mục giáo phận

ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Vũ Tất làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hòa

Thánh Lễ tấn phong Giám mục phụ tá GP Hưng Hóa Gioan Maria Vũ Tất

Thánh Lễ tấn phong Giám mục phụ tá Gioan Maria Vũ Tất tại Hưng Hóa

Sự Thật Trong Yêu Thương

Thông Báo của ÐGM Hưng Hóa về việc Bổ Nhiệm Ðức Cha Vũ Tất

Tòa Giám Mục Hưng Hóa báo tin việc Bổ Nhiệm Ðức Cha Vũ Tất

Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất tân Giám Mục Phụ Tá GP Hưng Hóa

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page