Ðức Cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

Khẩu Hiệu : "Ðức Tin, Bình An"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

02/12/1910

Sinh

Vĩnh Lộc, Việt Nam

30/11/1940

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

05/03/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

23/04/1960

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

13/11/1985

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page