Ðức Cha Giuse Phan Thế Hinh

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

 

Khẩu Hiệu : "Xin Vâng Ý Cha"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

27/10/1928

Sinh

Hàm Phu, Ninh Bình, Việt Nam

13/09/1959

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam

14/04/1976

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

14/11/1976

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

13/11/1985

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

22/01/1989

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page