Ðức cố Hồng Y

Giuse Maria Trịnh Như Khuê

Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Khẩu Hiệu : "Hãy Theo Thầy"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

11/12/1898

Sinh

Tại Tràng Duệ, Việt Nam

1/04/1933

Thụ phong linh Mục

Giáo phận Hà Nội, Việt Nam

18/04/1950

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

15/08/1950

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

24/05/1976

Ðược thăng lên bậc Hồng Y

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

27/11/1978

Qua đời

Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page