Ðức Cha Phaolô Lê Ðắc Trọng

Nguyên Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Khẩu Hiệu : "Xin Vâng Ý Chúa"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

15/06/1918

Sinh

Tại Kim Lâm

1/04/1948

Thụ phong Linh Mục

Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

23/03/1994

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

15/08/1994

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

21/01/2006

Hưu dưỡng

Nguyên Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

7/09/2009

Qua đời

Nguyên Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

 

ÐCV Hà Nội dâng lễ giỗ cho Ðức Cố giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng

Lễ Giỗ một năm Ðức Cố Giám Mục Phaolô Lê Ðắc Trọng

Câu chuyện về một thời: Ngày Nhật đảo chính Pháp 9/03/1945

Hồi ký Những Câu Chuyện về Một Thời Ðịa phận Hà Nội 1859

Năm 1954 Hàng Giáo sĩ đi Nam có lợi hay có hại

Hồi ký Cố Giám Mục Lê Ðắc Trọng Hiện tình tôn giáo sau năm 1975

Thánh Lễ an táng Ðức cố Giám Mục Phaolô Lê Ðắc Trọng

Ðức Cha Phaolô Lê Ðắc Trọng đã tạ thế tại Hà Nội

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page