Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Ðà Lạt

 

Khẩu Hiệu : "Rao Giảng Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

23/03/1906

Sinh

Tại Nhu Lý, Quãng Trị, Việt Nam

21/12/1935

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận Huế, Việt Nam

20/09/1955

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Saigon, Việt Nam

30/11/1955

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Saigon, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Lạt, Việt Nam

05/09/1973

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Lạt, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page