Ðức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ

 

Khẩu Hiệu : "Chính Nhờ Ngài, Với Ngài, Và Trong Ngài"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

2/12/1930

Sinh

Tại Mỹ Lương

31/05/1960

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

06/06/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam

06/06/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam

20/06/1990

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam

17/10/2010

Qua đời

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam

 

Lễ an táng Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận

Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận đã từ trần ngày 17/10/2010

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page