Ðức Cha Ðôminicô Lê Hữu Cung

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu

 

Khẩu Hiệu : "Mẹ Maria, Hi Vọng Của Chúng Ta"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

12/03/1898

Sinh

Phú Nhai, Việt Nam

14/06/1930

Thụ phong linh Mục

Linh mục Giáo phận, Việt Nam

28/04/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

29/06/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

12/03/1987

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page