Ðức Cha Giuse Trịnh Chính Trực

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột

 

Khẩu Hiệu : "Chúa Giầu Lòng Thương Xót"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

25/10/1925

Sinh

Tại Hà Hội

31/05/1954

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

19/06/1981

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

15/08/1981

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

4/08/1990

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

29/12/2000

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

23/09/2011

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

 

Ðức Cha Giuse Trịnh Chính Trực qua đời ngày 23 tháng 9 năm 2011

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page