Ðức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột

 

Khẩu Hiệu : "Ngài Cần Phải Lớn Lên, Còn Tôi Thì Nhỏ Lại"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

03/07/1913

Sinh

Tại Khuyến Lương, Việt Nam

29/06/1941

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

22/06/1967

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

15/08/1967

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

04/08/1990

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page