Kinh Thánh Tân Ước

Thư Của Thánh Yacôbê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Yacôbê, nô lệ của Thiên Chúa, và Chúa Yêsu Kitô kính gửi mười hai chi tộc kiều ngụ tha phương. Chúc lành mạnh an vui!

Lợi ích của thử thách

2 Hỡi anh em, hãy kể như niềm vui trọn hảo, khi anh em sa vòng trăm điều thử thách, 3 bởi biết rằng: đức tin thí luyện của anh em làm nên kiên nhẫn; 4 mà kiên nhẫn tất sinh quả phúc trọn lành, để anh em nên trọn lành, toàn bích, không thiếu sót về một sự gì.

Xin ơn khôn ngoan

5 Ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Ðấng thi ân xuống cho mọi người, không kỳ kèo không trách mắng; và kẻ ấy sẽ được Người ban cho. 6 Nhưng hãy lấy lòng tin mà cầu xin, đừng bán tín bán nghi; vì kẻ bán tín bán nghi thì cũng giống như hải triều gió vật sóng nhồi. 7 Con mgười ấy đừng tưởng sẽ lĩnh được gì nơi Chúa: 8 quân nhị tâm, bất thường trong mọi đường lối nó đi!

Nghèo khó và giàu có

9 Anh em thuộc phận hèn, hãy biết hiên ngang vì chức cao sang của mình; 10 còn kẻ giàu có vì ra đê hèn! bởi sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên, gió hanh thổi tới, và cỏ khô cháy, hoa rủ tàn, dáng vẻ huy hoàng đã biến; cũng vậy, kẻ giàu có sẽ lụn bại trên đường lối nó đi.

Ðức kiên nhẫn

12 Phúc cho người trong cám dỗ thư thách biết ở kiên tâm, vì thí luyện thành công, nó sẽ lĩnh triều thiên sự sống, (Thiên Chúa) đã hứa cho những ai yêu mến Người.

Sự cám dỗ

13 Bị cám dỗ, thì đừng ai nói: Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ! Vì Thiên Chúa không thể bị điều dữ cám dỗ Người, và Người cũng không cám dỗ ai. 14 Mỗi người có bị cám dỗ, là do đam mê của mình nhử mồi nhử thính. 15 Rồi khi đam mê thai nghén thì đẻ ra tội, còn tội khi đã kết liễu thì sinh hạ được cái chết!

Ơn tái sinh

16 Anh em thân mến, đừng có lầm lẫn!

17 Ơn tốt lành, lộc trọn hảo, hết thảy đều do trên, xuống từ Cha các tinh sao sáng láng; nơi Người không có biến dịch, hay là xoay vần mà khuất bóng. 18 Bởi ý muốn Người, Người đã sinh ra ta bằng lời sự thật, để ta nên như thể tiên thường giữa vạn vật Người đã dựng nên.

Ðạo đức chân thật

19 Hãy biết cho tỏ, hỡi anh em: mỗi người hãy lo sao nghe thì lanh chai, nhưng chậm nói, chậm giận; 20 vì sự nóng giận của người ta không làm ra sự công chính của Thiên Chúa. 21 Vì thế hãy khử trừ mọi thứ uế nhơ, và gian ác ứa đầy, mà khiêm nhu chịu lấy Lời vốn đã gieo sẵn trong lòng, Lời có thể cứu được linh hồn anh em, 22 Hãy làm theo Lời, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. 23 Vì ai nghe Lời mà không làm, thì nó giống như người soi gương xem mặt mày ra sao. 24 Soi rồi thì đi mất, mà quên ngay không nhớ mình thế nào. 25 Còn người cắm cúi vào Luật hoàn hảo, luật tự do, một cách lưu luyến, không phải nghe đấy quên đấy, nhưng là thực thi bằng việc làm, thì phúc cho người ấy vì đã thi hành.

Sự thờ phượng thiêng liêng

26 Ai tưởng mình là đạo đức mà không gò hãm miệng lưỡi mình, song lại tự dối lòng mình, thì hư luống thay đạo đức của nó! 27 Lòng đạo đức trong sạch, vô tì đối với Thiên Chúa và là Cha, ấy là viếng thăm cô nhi quả phụ lâm nỗi ngặt nghèo, và giữ mình không bợn vết nhơ của thế gian.

 

Chương 02

 

Ðừng khinh nghèo, chuộng giàu

1 Hỡi anh em, đừng vì nể chấp liền với lòng tin vào Chúa vinh quang của ta, Ðức Yêsu Kitô. 2 Giả như có người đi vào đoàn hội của anh em, nhẫn vàng đeo tay, mặc áo thật bảnh, và có người nghèo cùng đi vào, áo mặc lem luốc; 3 còn anh em trố mắt vào người ăn mặc bảnh bao, mà nói:" Xin ông an tọa nơi chỗ danh dự này", và với người nghèo, anh em bảo: "Còn anh, hãy đứng đó kìa", hay là: "Hãy ngồi dưới bệ chân tôi", 4 há không phải là anh em đã kỳ thị lẫn nhau, và thành những quan án tâm tà đó sao?

5 Xin nghe đây, hỡi anh em thân mến: Không phải Thiên Chúa đã chọn những kẻ nghèo theo thế gian, làm hạng giàu sang về đức tin và làm những người thừa hưởng cơ nghiệp Nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao? 6 Còn anh em, anh em miệt đãi người nghèo! Không phải hạng giàu có lộng hành trên anh em sao? Không phải chính họ lôi anh em đến các tòa án sao? 7 Không phải họ lộng ngôn xúc phạm đến Danh tốt đẹp được kêu khấn trên anh em sao? 8 Ðã hẳn nếu anh em hoàn tất luật hoàng vương theo lời Kinh thánh: Ngươi hãy yêu mến đồng loại như chính mình, anh em làm phải. 9 Nhưng nếu anh em vì nể, anh em làm một sự tội, bị Lề luật lên án là đã quá phạm.

10 Vì phàm ai giữ cả Lề luật mà lại sa ngã về một điều, nó cũng đã mắc vạ về hết mọi điều. 11 Vì Ðấng đã phán: Ngươi chớ ngoại tình, thì cũng đã phán: Ngươi chớ giết người; nếu ngươi không ngoại tình, nhưng lại giết người, ngươi đã thành người phạm luật. 12 Hãy nói năng, hãy hành động, như những người bị xử bởi luật tự do. 13 Án xử tàn nhẫn cho người bất nhân; lòng nhân thời thênh thênh thắng án.

Ðức tin và việc làm

14 Ích gì, hỡi anh em, khi ai rêu rao mình có đức tin, mà việc làm lại không có? Họa chăng đức tin có thể cứu nó? 15 Nếu có anh hay chị em mình trần trụi, mà lương thực hằng ngày cũng thiếu, 16 mà có người trong anh em nói với họ: "Chúc anh chị đi bình an, mặc cho ấm ăn cho no", mà anh em không cho những gì cần thiết cho thân xác họ, thì có ích gì? 17 Về đức tin cũng vậy, nếu không việc làm, thì đức tin ấy đã chết tiệt rồi!

18 Nhưng có kẻ sẽ nói:

-- Anh, anh có đức tin; tôi, tôi có việc làm!

-- Hãy cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi, tôi sẽ lấy việc làm mà cho anh thấy đức tin của tôi. 19 Anh tin Thiên Chúa chỉ có một? Anh làm phải. Ma quỉ tin thế, mà run sợ! 20 Ðồ ngốc! ngươi muốn biết rằng đức tin không việc làm là hão không? 21 Abraham, cha chúng ta, lại đã không nhờ việc làm mà được giải án tuyên công ư? khi ông hiến dâng Ysaac con ông trên tế đàn? 22 Ðó ngươi thấy: Ðức tin chung với việc làm, và nhờ việc làm, đức tin đã được hoàn tất. 23 Thực đã ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Abraham đã tin vào Thiên Chúa và điều ấy đã được kể cho ông như sự công chính, và ông đã được gọi là bạn thân của Thiên Chúa.

24 Anh em thấy: Người ta do việc làm mà được giải án tuyên công, chứ không chỉ do tự đức tin mà thôi. 25 Cũng vậy, Rahab, một gái điếm, đã được giải án tuyên công, há lại không phải là do việc làm đó sao? Bà đón tiếp các sứ giả và tiển họ đi lối khác. 26 Cũng một thể như xác không hồn là thây chết, thì cũng vậy, đức tin không việc làm là đức tin chết.

 

Chương 03

 

Biết làm chủ miệng lưỡi

1 Ðừng có lắm người ham làm tấn sĩ, hỡi anh em, bởi biết rằng do đó ta càng bị phán xét nhặt hơn! 2 Vì lắm phen ta đều sa ngã hết thảy!

Ai không sa ngã trong lời nói, kẻ ấy hẳn là người trọn lành, có đủ sức gò hãm được cả toàn thân. 3 Nếu ta tra hàm thiết vào mõm ngựa được để bắt chúng theo ý ta, thì ta cũng hướng dẫn một trật cả thân mình chúng. 4 Kìa, cả những chiếc thuyền, dẫu lớn thế nào, và bị cuồng phong đẩy mạnh: chúng được hướng dẫn do một bánh lái tí tẹo, đến đâu tùy ý người hoa tiêu. 5 Cũng vậy, lưỡi chỉ là phần mình cỏn con, mà vinh vang được nhiều điều vĩ đại. Kìa, tàn lửa nhỏ bé thế mà đốt cháy đám rừng lớn thế! 6 Lưỡi là lửa! Thế giới chứa đựng bất lương, đích thị cái lưỡi đặt giữa phần mình của ta; nó làm hoen ố toàn thân, làm bốc cháy cả bánh xe luân hồi, và do chính hỏa ngục nhóm lên. 7 Vì thú vật, chim muông, rắn rít, cá biển mọi loài, nhân loại đều trị được, và đã trị được. 8 Còn cái lưỡi, không ai trong loài người có thể trị nổi, một họa tai vô phương trấn tĩnh, nó đầy những nọc độc giết người. 9 Nhờ nó ta chúc tụng Chúa và là Cha, và nhờ nó ta chúc dữ người ta đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. 10 Cùng bởi một miệng mà phát xuất ra vừa lời chúc tụng, vừa lời chúc dữ. Hỡi anh em, để xảy ra như thế là không được! 11 Há mạch nước do cũng một lỗ, lại phun ra cả nước ngọt lẫn nước mặn sao? 12 Há cây vả lại có thể sinh trái dầu, hỡi anh em, hay cây nho sinh trái vả sao? Và nước muối không thể làm ra nước ngọt!

Khôn ngoan thật và giả

13 Ai là người khôn ngoan lịch duyệt nơi anh em? thì hãy tỏ ra nơi hạnh kiểm tốt lành, những việc đượm đức khôn ngoan, hiền từ. 14 Còn nếu anh em có thói ghen tương cay cú và tranh chấp trong lòng, thì đừng vênh váo lên mặt, mà dối sự thật. 15 Ðó không phải là sự khôn ngoan tự trên xuống, nhưng nó thuộc trần tục, thuộc khí huyết, quỉ ma. 16 Vì đâu có ghen tương, tranh chấp, thì ở đó có hỗn loạn và đủ thứ tệ đoan. 17 Sự khôn ngoan từ trên thì trước là tinh tuyền, rồi an hòa, bao dung nhún nhượng, đầy tình thương xót và hoa quả tốt lành, không ngoắt ngoéo, không giả hình. 18 Hoa quả công chính được gieo vãi trong an bình cho người gây dựng bình an!

 

Chương 04

 

Cãi cọ và tranh luận

1 Chinh chiến tự đâu? Ðấu tranh tự đâu nơi anh em? Há không phải là tự điều này sao: các dục tình hằng làm giặc nơi chi thể anh em? 2 Anh em ao ước mà không có được; anh em [phân bì] và ghen tương mà không thể đạt ý mình: anh em đấu tranh, chinh chiến mà không có được, bởi vì anh em không cầu xin. 3 anh em cầu xin mà không lĩnh, vì anh em cầu xin bởi lòng xấu, để tiêu xài cho thỏa dục tình của anh em.

4 Phường ngoại tình, các ngươi không biết rằng: thiết nghĩa với thế gian là thù địch với Thiên Chúa sao? Phàm ai muốn thiết nghĩa với thế gian, thì nó đặt mình làm thù địch đối với Thiên Chúa!

5 Hay anh em tưởng Thánh thư đã nói lời hư từ: Người quyến luyến đến ghen lên thần khí người đã đặt trong ta. 6 Nhưng Người lại ban ân sủng lớn hơn, vì thế có nói: Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường. 7 Vậy anh em hãy suy phục Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỉ, và nó sẽ chạy trốn anh em. 8 Hãy lại gần Thiên Chúa và Người sẽ lại gần anh em.

Hãy rửa sạch tay, hỡi phường tội lỗi, hãy thánh tẩy lòng dạ, hỡi quân nhị tâm! 9 Hãy than vãn, hãy để tang, hãy khóc lóc! Cười hãy đổi thành khóc, vui thành buồn! 10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ nhắc các ngươi lên!

11 Ðừng nói hành nói xấu nhau, hỡi anh em! Nói hành hay đoán xét anh em, tức là nói hành Lề luật, và đoán xét Lề luật. Mà nếu ngươi đoán xét Lề luật, thì ngươi không còn là kẻ giữ Lề luật, mà là thẩm phán! 12 Chỉ có một Ðấng lập Luật, và là Thẩm phán, Ðấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn ngươi là ai mà dám xét đoán người đồng loại!

Cảnh cáo những kẻ giàu có

13 À! Các ngươi, những kẻ nói: "Nay mai, ta sẽ trẩy đi thành này, thành nọ, và qua đó một năm mà buôn bán gây lời", 14 các ngươi là những kẻ không biết số mạng ngày mai ra sao! vì các ngươi chẳng qua là chút khói, trong chốc lát hiện đó, rồi lại biến đó! 15 Các ngươi (toan tính như thế) thay vì nói: Nếu Chúa muốn, ta sẽ còn sống và làm việc này hay việc nọ. 16 Nhưng này các ngươi vinh vanh với khoác lác. Mọi kiểu vinh vang như thế đều xấu cả. 17 Vậy ai biết làm lành mà lại không làm thì mắc tội.

 

Chương 05

 

1 À! này những kẻ giàu có: Khóc đi! Rú lên, vì những khốn khó sắp giáng trên các ngươi. 2 Của cải các ngươi đã ra thối nát; và xiêm y các ngươi đã bị mọt gậm! 3 Vàng bạc của các ngươi sẽ bị sét rỉ; và sét rỉ của chúng sẽ làm chứng cáo tội các ngươi, và ăn thấu xương thịt các ngươi như lửa, các ngươi đã tích trữ kho tàng trong những ngày cánh chung. 4 Kìa tiền công, các ngươi đã quịt với người cắt lúa đồng ruộng các ngươi, réo lên, và tiếng kêu ca của thợ gặt đã thấu tai Chúa các thiên binh! 5 Các ngươi đã sung sướng dưới đất, và đã hưởng lạc, đã nuôi cho đẫy lòng các ngươi trong ngày hạ sát. 6 Các ngươi đã kết án và sát hại người công chính; ngài không cưởng lại các ngươi.

Ngày Quang lâm phán xét

7 Vậy, hỡi anh em, hãy kiên nhẫn chờ ngày Quang lâm của Chúa. Kìa coi nhà nông ngóng trông hoa quả quí báu của đồng ruộng, kiên tâm chờ cho đến mùa của nó, chờ cho được mưa đầu mùa, mưa cuối vụ. 8 Cả anh em nữa, hãy kiên tâm, hãy ở vững lòng, vì Quang lâm của Chúa đã gần. 9 Hỡi anh em, đừng phàn nàn oán trách nhau, để khỏi bị phán xét. Này Ðấng phán xét đứng nơi ngưỡng của! 10 Hỡi anh em hãy soi gương cam khổ và kiên tâm, tức là các tiên tri, những vị tuyên ngôn nhân danh Chúa. 11 Kìa coi, ta tuyên bố: phúc thay những người kiên nhẫn! Anh em đã nghe nói đến sự kiên nhẫn của ông Yob; và đã thấy cứu cánh Chúa (dự trù), vì Chúa đầy tình xót thương và lân mẫn.

Ít lời khuyên răn

12 Tiên vàn mọi sự, hỡi anh em, đừng thề thốt, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy vật gì khác mà thề. Nơi anh em thì làm sao: "Có" thì hãy là "Có"; "Không" thì hãy là "Không", để khỏi sa vào án phạt.

13 Trong anh em, ai phải đau khổ, hãy cầu nguyện; kẻ được phấn khởi, hãy xướng ca. 14 Ai trong anh em phải yếu liệt, hãy mời các vì niên trưởng của Hội thánh; họ hãy cầu nguyện trên người ấy, sau khi xức dầu cho nhân Danh Chúa. 15 Và lời khẩn cầu do tự lòng tin sẽ cứu người liệt, và Chúa sẽ cho hồi phục, và nếu người ấy đã phạm tội, thì cũng sẽ được tha. 16 Vậy anh em hãy xưng thú tội lỗi với nhau, ngõ hầu anh em được chữa lành.

Lời cầu xin thành khẫn của người công chính có nhiều thần thế. 17 Elya là người đồng điệu với ta, ông đã khẩn vái cầu xin đừng có mưa, thì đã không có mưa trên đất ba năm sáu tháng. 18 Ông lại cầu nguyện và trời lại ban mưa xuống, và đất đã trổ hoa sinh quả.

19 Hỡi anh em, nếu có ai trong anh em lạc xa sự thật, và có người làm cho trở lại, 20 thì người ấy hãy biết rằng: Kẻ làm cho người tội lỗi trở lại bỏ đường lầm lạc, sẽ cứu linh hồn nó khỏi chết, và phủ lấp vô vàn tội lỗi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page