Kinh Thánh Tân Ước

Thư Thứ Hai Của Thánh Phêrô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Symêôn Phêrô, nô lệ và Tông đồ của Ðức Yêsu Kitô,

kính gửi những người thừa hưởng một đức tin quí giá ngang hàng chúng tôi, nhờ sự công chính của Thiên Chúa và là Cứu Chúa của ta, Ðức Yêsu Kitô.

2 Nguyện ước ân sủng và bình an xuống dẫy tràn cho anh em, với trí tri về [Thiên Chúa và Ðức Yêsu] Chúa chúng ta!

Ơn huệ của Thiên Chúa và nhân đức của tín hữu

3 Bởi chưng quyền năng thần linh của Ngài đã thí ban cho ta tất cả những gì cần cho sự sống và đạo hạnh, nhờ ở trí tri về Ðấng đã kêu gọi ta do bởi vinh quang uy đức của Ngài. 4 Nhờ đó những lời hứa vĩ đại đã được ban xuống cho ta, ngõ hầu nhờ vậy anh em được thông chia cùng một bản tính thần linh, thoát cảnh đồi bại do bởi đam mê thế tục.

5 Và cũng vì lẽ ấy, anh em hãy gia tăng tất cả nhiệt thành và lo sao để nhờ đức tin thì đạt thêm đức độ, nhờ đức độ lại thêm giác ngộ, 6 nhờ giác ngộ lại thêm tiết tháo, nhờ tiết tháo lại thêm kiên nhẫn, nhờ kiên nhẫn lại thêm đạo đức, 7 nhờ đạo đức lại thêm tình huynh đệ, nhờ tình huynh đệ lại thêm đức mến. 8 Vì các điều ấy, một khi đã có được và có cách dồi dào, tất không để anh em ở dưng, vô hiệu trên đường trí tri về Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô. 9 Các điều ấy, ai không có là kẻ đui mù, cận thị; nó đã quên ơn được tẩy sạch các tiền khiên của nó. 10 Vì thế, hỡi anh em, hãy phấn chấn hơn nữa, làm sao cho ơn (Thiên Chúa) kêu gọi và tuyển lựa anh em được nên kiên cố. Làm thế, anh em không sợ phải sa ngã bao giờ, 11 vì như vậy sẽ được cấp cho anh em cách rộng rãi, (quyền) vào Nước hằng có của Chúa chúng ta và là Ðấng Cứu thế, Ðức Yêsu Kitô.

Những bảo đảm cho hi vọng cánh chung

12 Vì thế luôn luôn tôi sẽ nhắc cho anh em nhớ lại các điều ấy, dẫu rằng anh em đã biết rồi và được kiên cố trong sự thật hiện có. 13 Thiết nghĩ phận sự của tôi, bao lâu tôi còn ở trong lều tạm này, là phải nhắc nhở mà đề cao sự cảnh giác của anh em, 14 biết rằng buổi tôi bỏ lều ra đi kíp đây sẽ đến, như Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cũng đã tỏ cho tôi biết. 15 Nhưng tôi sẽ gắng sao để, tôi ra đi rồi, anh em luôn có phương ôn nhớ lại các điều này.

16 Vì không phải như những kẻ học đòi những chuyện hoang đường xảo mị, mà chúng tôi thông tỏ cho anh em quyền năng và Quang lâm của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, song như những người đã được phúc cung chiêm sự oai nghi lẫm lẫm của Ngài. 17 Vì Ngày đã lĩnh lấy nơi Thiên Chúa Cha vinh dự huy hoàng, khi mà Vinh quang lẫm lẫm đã tuyên ra về Ngài một lời thể ấy: "Ngài là Con Chí ái Ta, kẻ Ta đã đem lòng sủng mộ". 18 Tiếng ấy, chúng tôi đã được nghe từ trời ban xuống, lúc chúng tôi được ở với Ngài trên núi thánh.

19 Và (như vậy) ta được có lời tiên tri thêm bội phần chắc chắn. Thật là điều phải lẽ việc anh em lưu tâm vào đó, như nhắm chiếc đèn rạng chốn u minh, chờ lúc Ngày bừng sáng và Sao mai mọc lên trong lòng anh em. 20 Ðiều này trước tiên, anh em hãy biết là: Mọi lời tiên tri trong Kinh thánh không là điều tư riêng mình giải được. 21 Quả thế lời tiên tri không hề do ý người phàm nào đem đến; song le có những người do tự Thiên Chúa và được Thánh Thần thúc đẩy đã tuyên ra.

 

Chương 02

 

Lạc đạo

1 Trong dân đã từng xuất hiện những tiên tri giả, như cũng sẽ có giữa anh em những tấn sĩ giả. Chúng là những kẻ sẽ mở đường cho những bè phái hư hốt lọt vào. Và bởi chối bỏ vì Chúa tể đã cứu chuộc chúng, chúng kéo xuống cho mình án hư vong tức tốc. 2 Và nhiều người sẽ học đòi các trò phóng đãng của chúng; vì có chúng, đường lối sự thật sẽ bị phỉ báng. 3 Bởi lòng tham, chúng dùng lời lẽ khéo bịa để làm tiền trên lưng anh em. Trên chúng, từ lâu án đã không ở dưng, và họa hư vong không hề chợp mắt.

Hình phạt ngăm đe lạc đạo

4 Vì nếu Thiên Chúa đã không dung cho Thiên thần có tội, nhưng đã tống chúng vào hố sâu địa ngục đen tối, giam sẵn chờ cuộc phán xét; 5 và (nếu) Người đã không dung cho thế gian thái cổ, nhưng đã gìn giữ tám người, có Nôê là một, kẻ rao giảng sự công chính, mà kéo Hồng thủy xuống trên thế giới của phường vô đạo; 6 và (nếu) Người đã thiêu ra tro các thành Sođôm và Gomora, ra án hủy chúng bình địa, treo gương cho những kẻ vô đạo thời sau, 7 và nếu Người đã cứu Lot, người công chính, ngao ngán cực phiền trước thói phóng đãng của lũ người phi pháp, -- 8 với cảnh mắt thấy tai nghe ấy, người công chính ngụ giữa họ, ngày ngày cảm thấy cực hình tâm hồn ngay chính phải chịu vì cảnh tội ác -- 9 ấy vì Chúa biết cứu người đạo đức khỏi cuộc thử thách, và giam lũ bất nhân để trị tội vào ngày phán xét, 10 mà nhất là những kẻ vì dục tình ô uế mà đi theo xác thịt, và khinh khi quyền Chúa. Táo bạo, tự mãn, chúng không ngại nói phạm đến các bậc Vinh quang, 11 trong khi các Thiên thần mạnh thế và quyền năng hơn cũng không đàn hặc phỉ báng họ trước Tòa Chúa. 12 Còn chúng như đồ súc vật vô tri, vốn sinh ra để bị săn bắn tiêu diệt, lại lộng ngôn đến những điều chúng dột đặc, như những súc sinh kia lại thối nát làm sao, chúng cũng sẽ bị thối nát thể ấy, 13 chuốc lấy họa tai, công lênh của đời ác quái.

Tội ác của lạc đạo trong cộng đoàn

Coi việc ăn uống phè phỡn giữa ban ngày làm khoái lạc, những vết nhơ, những tì ố! chúng ăn uống phè phỡn và phỉnh lừa một thể, ngay lúc cùng dự tiệc với anh em. 14 Mắt chúng đầy dục vọng, tìm gái ngoại tình, tội pham không ngơi, dử câu những linh hồn không vững, tâm trí quá sành trục lợi. Thật đồ chúc dữ! 15 Bởi đã bỏ đường ngay, chúng đã giác ngộ, theo lối Balaam, con của Bosor, kẻ đã hám cái tiền công phi nghĩa, 16 nên đã bị mắng đáng với điều ác đức: súc sinh câm họng đã mượn tiếng người để tuyên sấm mà ngăn cản nước khùng của vị tiên tri. 17 Chúng là giếng không nước, mây mù không cơn dông lốc cuốn, u ám tối tăm là phần dành cho chúng. 18 Miệng huênh hoang những đại ngôn trống rỗng, chúng lấy đam mê xác thịt phóng đãng dử câu những kẻ vừa mới thoát hàng những người sống trong lầm lạc.

19 Chúng hứa cho sự tự do, khi chính mình chúng làm tôi mọi cho hư đốn, vì đã đầu hàng với ai thì phải làm tôi người ấy. 20 Bởi chưng, một khi đã thoát được những điều ô trọc của thế gian, nhờ ở trí tri về Chúa và là Ðấng Cứu thế, Ðức Yêsu Kitô, rồi chúng là đầu hàng các điều ô trọc ấy lại, thì tình cảnh cuối cùng của chúng lại tệ hơn trước. 21 Vì thà chúng không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại quay lưng cho lịnh hành thánh đã truyền cho chúng. 22 Ðã xảy đến cho chúng lời ngạn ngữ nói rất thật: Chó quay lại với bã mửa, và: Lợn vừa tắm lại lăn bùn.

 

Chương 03

 

Quang lâm và phán xét cùng tận

1 Anh em thân mến, đây đã là lá thư thứ hai tôi viết cho anh em; trong các thư ấy, tôi muốn nhắc nhở mà đề cao cảnh giác sự am tường tinh túy của anh em, 2 để anh em nhớ lại các lời tiên tri đã báo trước, và lịnh truyền các Tông đồ của anh em đã ra, lịnh truyền của Chúa và là Ðấng Cứu thế. 3 Trước tiên, hãy biết điều này: trong những ngày sau hết, sẽ xuất hiện quân nhạo báng chuyên nhạo báng; chúng đi theo các đam mê của chúng, 4 và nói: "Nào đâu lời hứa về Quang lâm của Ngài? Vì từ ngày cha ông đã yên nghỉ, mọi sự vẫn tồn tại như từ khởi nguyên tạo thành". 5 Vì những kẻ dám quyết như thể không nhận biết rằng: Xưa kia trời và đất đã ngoi lên tự nước và nhờ nước, bởi Lời Thiên Chúa, 6 rồi cũng vì các duyen do ấy mà thế gian thời bấy giờ đã bị hủy diệt dìm dưới nước lụt. 7 Còn trời và đất bây giờ đây, thì do cũng một Lời ấy mà được tàng trữ lại dành cho lửa vào ngày phán xét và diệt vong của phường vô đạo.

8 Chỉ một lời này thôi, anh em thân mến, anh em đừng tự giấu mình: nơi Chúa một ngày cũng tày ngàn năm, và ngàn năm cũng như một ngày. 9 Chúa không trì hoãn giữ điều đã hứa, như có kẻ cho đó là trì hoãn, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn ai phải hư đi, nhưng là hết thảy có phương hối cải. 10 Nhưng Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày ấy các tầng trời xèo xèo biến sạch; ngũ hành bốc cháy tiêu tan; đất và các công trình trên đất sẽ hóa [tiêu tan].

11 Bởi mọi sự ấy đều sẽ tiêu tan như vậy, thì [anh em] phải ra sao về đức thánh thiện, và các việc đạo đức? 12 mà ngóng đợi và hối cho mau đến Ngày của Thiên Chúa, do đó các tầng trời sẽ tiêu tan trong lữa ngũ hành bốc cháy rữa tan. 13 Nhưng chiếu theo lời hứa của Người, ta ngóng đợi trời mới đất mới, nơi đức công chính sẽ lưu lại.

Những lời nhắn nhủ

14 Bởi thế, anh em thân mến, trong lúc ngóng đợi các điều ấy, hãy gắng sao nên vô tì tích trước nhan Người, trong bình an. 15 Và lòng đại lượng của Chúa chúng ta, anh em hãy coi là phương cứu rỗi, như anh Phaolô thân mến của chúng tôi đã viết cho anh em, chiếu theo ơn khôn ngoan đã ban xuống cho anh, 16 như (thấy) trong hết các thư của anh, trong đó anh có bàn đến các điều này. Trong các thư ấy, có những điều khó hiểu, những điều ấy cũng như những Kinh thánh khác bị phường vô học và nông nỗi xuyên tạc, để chúng chuốc lấy vào thân cái họa tiêu diệt. 17 Vậy, anh em thân mến, biết trước thế rồi, anh em hãy giữ mình, kẻo bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của phường vô luân, mà sa đọa mất đức cương nghị của mình.

18 Anh em hãy cứ lớn lên trong ân sủng, và trí tri về Chúa chúng ta và là Ðấng Cứu thế, Ðức Yêsu Kitô.

Nguyện chúc vinh quang cho Ngài bây giờ cho đến ngày đời đời! [Amen].

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page