Kinh Thánh Tân Ước

Thư Thứ Nhất Của Thánh Phêrô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Phêrô, Tông đồ của Ðức Yêsu Kitô,

kính gửi những người được chọn, hiện là khách tha phương kiều ngụ ở Pontô, Galat, Kappađokia, Tiểu Á, và Bithynia -- 2 thể theo sự dự tri của Thiên Chúa Cha, trong ơn thánh hóa của Thần khí, để vâng phục và được rảy nhiều Bửu huyết của Ðức Yêsu Kitô,

Nguyện ước ân sủng và bình an xuống dẫy tràn cho anh em!

 

I. Ơn Cứu Rỗi Và Sống Ơn Cứu Rỗi

 

Ơn tái sinh cứu rỗi

3 Chúc tụng Thiên Chúa

và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô,

Ðấng đã thể theo lòng thương hãi hà

mà tái sinh chúng ta cho hy vọng hằng sống

nhờ sự phục sinh từ cõi chết của Ðức Yêsu Kitô,

-- 4 cho cơ nghiệp bất hoại, vô tì tích,

không hề tàn,

dành sẵn trên các tầng trời cho anh em,

5 là những kẻ được quyền năng Thiên Chúa,

nhờ đức tin, canh phòng gìn giữ,

-- cho phúc cứu độ đã sẵn sàng được mạc khải trong thời sau hết!

6 Trong đó anh em hớn hở vui mừng,

dẫu nay còn phải ưu phiền ít lâu,

như đương nhiên phải thế,

giữa trăm chiều thử thách,

7 ngõ hầu đức tin luyện của anh em,

quí hơn vàng, vật sẽ hư đi mà còn phải luyện lửa lò,

được trở nên lời ngợi khen, vinh dự huy hoàng,

vào thời mạc khải của Ðức Yêsu Kitô:

8 Ðấng anh em không thấy mà yêu,

và hiện không giáp mặt mà tin,

mà hớn hở vui mừng,

cái vui khôn tả và rạng rỡ vinh quang,

9 bởi được lĩnh lấy thành quả đức tin,

là sự cứu thoát linh hồn!

10 về ơn cứu thoát ấy, các tiên tri đã tra tầm chiêm nghiệm, những vị đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em, 11 chiêm nghiệm xem, cho ai, cho thời nào. Thần khí của Ðức Kitô (hoạt động) trong họ đã muốn mặc thị; quả Thần khí đã đoan chứng từ trước về những thống khổ Ðức Kitô phải chịu, và về vinh quang kế theo đó. 12 Họ được mạc khải cho biết là các điều ấy, họ có sự vụ dọn, không phải cho họ, mà là cho anh em, những điều mà nay đã được loan báo cho anh em, nhờ các kẻ giảng Tin Mừng cho anh em trong (ơn của) Thánh Thần từ trời đã được sai xuống, những điều mà các Thiên thần cũng mong ước chăm chú nhìn xem!

Sống đạo vì đã được tái sinh:

-- Vâng phục

13 Vì thế, áo xắn đai lưng lòng trí, và ở tiết độ, anh em đã đặt tất cả cậy trông vào ân sủng sẽ được đem đến cho anh em trong cuộc mạc khải của Ðức Yêsu Kitô. 14 Như những con cái biết vâng phục, anh em đừng rập theo những thói đam mê thuở trước, thời anh em còn vô tri. 15 Nhưng xứng với Ðấng đã kêu gọi anh em, một Ðấng thánh, cả anh em nữa, hãy nên thánh trong tất cả hạnh kiểm. 16 Bởi chưng đã viết rằng: Các ngươi hãy là thánh vì Ta là Thánh.

-- Kính sợ

17 Và nếu anh em kêu khấn là Cha, Ðấng phán xét không hề tây vị, chiếu theo công việc của mỗi người, thì thời gian ngụ nơi đất khách, anh em hãy sống trong lòng kính sợ.

18 Biết rằng:

Không phải bằng những của hư nát, bạc hay vàng mà anh em đã được mua chuộc

khỏi cách sống hư phiếm tổ truyền của anh em,

19 nhưng là nhờ Máu châu báu

của Con Chiên vô tội, vô tì, Ðức Kitô,

20 Ðấng đã được tiền định từ trước tạo thiên lập địa,

và đã tỏ hiện vào thời cánh chung vì anh em,

21 là những kẻ nhờ Ngài mà đã tin vào Thiên Chúa,

Ðấng đã cho Ngài sống lại từ cõi chết,

và đã ban vinh quang cho Ngài,

hầu lòng tin và hi vọng của anh em hướng về Thiên Chúa.

-- Yêu mến nhau

22 Sau khi đã thanh tẩy linh hồn anh em, bởi đã vâng phục sự thật mà hướng đến một tình huynh đệ không bôi bác, anh em hãy yêu mến nhau khắn khắn, 23 bởi đã được tái sinh, không phải do thứ hạt giống mục nát nào, mà là (thứ hạt giống) bất hoại, nhờ lời hằng sống và lâu bền của Thiên Chúa,

24 vì: Mọi xác phàm đều như cỏ,

và tất cả vinh quang của nó như hoa cỏ,

cỏ thì khô cháy, và hoa rũ tàn;

25 còn Lời Chúa bền mãi đời đời.

Ðó là Lời Tin Mừng đã được loan báo thấu anh em.

 

Chương 02

 

-- Như trẻ sơ sinh

1 Vậy cởi bỏ mọi sự xấu xa, mọi thứ gian giảo và giả hình, ghen tương, và những lời gièm pha hết thảy, 2 như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa linh liêng, không gian dối, ngõ hầu nhờ đó anh em được lớn lên trong ơn cứu rỗi,

3 quả anh em đã được nếm biết Chúa tốt lành nhường bao!

-- Là nhà của Thiên Chúa

4 Ðược đến gần Ngài, Viên đá sống, bị người ta thải loại, nhưng nơi Thiên Chúa (là viên đá) lựa lọc quí giá, 5 thì cả anh em nữa, ví thể những viên đá sống; hãy để (Ngài) xây cất anh em làm tòa nhà thiêng liêng, cho tế vụ thánh, để dâng lên lễ tế thiêng liêng, rất đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ Ðức Yêsu Kitô.

6 Bởi chưng, trong Kinh Thánh, có lời rằng:

Này Ta đặt trên Sion Viên đá lựa chọn,

(viên đá) đỉnh góc quí giá,

và ai tin vào đó, tất không bị hổ thẹn.

7 Vậy vinh dự cho anh em là những kẻ tin; còn đối với những kẻ không tin, thì là:

Viên đá thợ xây đã thải, thì đã thành Ðỉnh góc,

8 và là: Ðã vấp ngã, và khối thạch chướng ngại.

Bởi không vâng nghe Lời, thì họ vấp ngã, và số phận họ là thế.

-- Dân của Thiên Chúa

9 Còn anh em, dòng giống được lựa chọn, hàng tư tế hoàng vương nước thánh thiện, dân được chọn làm sở hữu, ngõ hầu anh em loan truyền các huân công của Ðấng đã gọi anh em từ tối tăm vào ánh sáng huyền diệu của Người, 10 những kẻ xưa kia Không phải dân (Người), mà nay là dân của Thiên Chúa; những kẻ xưa Không được thương xót, mà nay đã được xót thương!

 

II. Sống Ðạo Giữa Ðời

 

Giữa dân ngoại

11 Anh em thân mến, tôi khuyên anh em: như người ngụ cư, như những khách lạ, hãy kị hẵn những thói đam mê xác thịt, hằng làm giặc chống lại linh hồn. 12 Giữa người ngoại, anh em hãy có một hạnh kiểm lương hảo, ngõ hầu trong khi họ nói xấu anh em dường thể hạng gian phi, nhưng do việc lành họ chứng kiến, họ phải tôn vinh Thiên Chúa trong ngày (Người đến) viếng thăm.

Dân một nước

13 Anh em hãy suy phục vì Chúa, mọi thể chế có trong nhân loại, dù là vua như vì chủ tể, 14 hay quan quyền như kẻ phục mệnh nhà vua, mà trừng trị những kẻ gian phi, và tưởng lệ những người lương thiện. 15 Vì ý muốn của Thiên Chúa là thế: là anh em làm lành mà bịt miệng những người ngu xuẩn vô tri; 16 như hạng người tự do nhưng không phải như những kẻ lấy nê tự do làm màn bưng đậy sự gian ác, song là như những tôi tớ của Thiên Chúa. 17 Hãy tôn trọng mọi người; hãy yêu mến anh em; hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng vua.

Nếu là nô lệ

18 Anh em là gia nhân, thì hãy hết sức kính sợ phục tùng chủ, không chỉ những chủ tốt lành khoan dung mà thôi, song cả những người ác nghiệt. 19 Quả là một ân sủng, nếu vì lương tâm đối với Thiên Chúa, mà phải lụy vào thân, bất công chịu khổ. 20 Vì nào có vẻ vang gì, nếu anh em có lỗi mà phải đòn, và anh em đành chịu. Nhưng nếu anh em làm lành, mà phải khổ, và anh em đành chịu, điều ấy là một ân sủng trước mặt Thiên Chúa.

21 Quả chính vì thế mà anh em đã được kêu gọi, bởi chưng Ðức Kitô cũng đã chịu nạn chịu chết vì anh em, trối lại cho anh em một gương mẫu, ngõ hầu anh em dõi theo vết chân Ngài,

22 Ngài là Ðấng: tội không hề phạm,

và gian dối không hề gặp nơi miệng Ngài.

23 Bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa đáp lại, chịu nạn chịu chết, Ngài không để lời, nhưng Ngài đã phó thác cho Ðấng xét xử công minh.

24 Ngài đã mang lấy tội lỗi ta

vào thân mình Ngài trên cây gỗ,

ngõ hầu, chết cho tội lỗi,

ta sống cho sự công chính,

bởi vết hằn của Ngài, anh em đã được chữa lành.

25 Vì anh em đã từng như chiên thất lạc,

nhưng nay anh em đã trở lại với Chúa chiên

và là Ðấng coi sóc linh hồn anh em.

 

Chương 03

 

Trong gia đình

1 Cũng vậy chị em là vợ, hãy phục tùng chồng mình, ngõ hầu giả như có ai không có lòng tín phục đối với Lời, thì, lẳng lặng không lời, nhờ đức hạnh của vợ mà bị chinh phục, 2 bởi được chứng kiến đức hạnh tinh tuyền của chị em, sống trong sự kính sợ (Thiên Chúa). 3 Ðồ trang sức của chị em đừng là vỏ ngoài, những là gióc bím tóc tai, la liệt vòng vàng hay trưng diện áo quí, 4 nhưng là con người trầm ẩn, nơi tấm lòng, mà (đồ trang điểm) bất hoại là thần khí hiền từ và an tĩnh; đó là điều quí hóa trước mặt Thiên Chúa. 5 Quả, họ đã trang điểm mình như vậy, các phụ nữ lành thánh xưa, những người hằng đặt cả hi vọng nơi Thiên Chúa, và tùng phục chồng họ: 6 như Sara đã vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Ðối với bà, chị em hẳn là con cái, nếu biết làm lành, và (như vậy) kinh cụ không còn phải sợ nỗi gì.

7 Cũng vậy anh em là chồng, thì phải biết điều mà sống cảnh gia thất với họ, hợp với thân phận mỏng dòn, chiếu theo nữ tính của họ, đối với họ phải biết kính vì, như những kẻ đồng thừa hưởng cơ nghiệp ơn sự sống, khiến cho kinh nguyện của anh em không thành ra vô hiệu.

Trong cộng đoàn

8 Sau cùng hết thảy hãy đồng tâm nhất trí, biết cùng nhau thông cảm, mặn nồng tình huynh đệ, đầy lòng thương xót khiêm nhu. 9 Ðừng lấy ác báo ác, hay nguyền rủa đáp lại nguyền rủa. Trái lại, hãy chúc lành, vì anh em đã được kêu gọi, ấy là để được chúc lành làm cơ nghiệp. 10 Vì:

Ai là người muốn được trường sinh

và thấy những ngày hạnh phúc!

Hãy giữ lưỡi xa điều ác,

và môi miếng cho khỏi nói lời điêu ngoa.

11 Hãy lánh dữ, hãy làm lành.

Hãy tìm kiếm bình an, hãy đeo đuổi nó.

12 Bởi chưng mắt Chúa trên hạng người công chính,

và tai Người nơi lời họ kêu xin.

Còn nhan Chúa chống lại phường làm ác.

Ðau khổ, cấm cách

Gương Chúa Kitô

13 Vả lại ai nào hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành với điều thiện? 14 Mà nếu anh em phải khổ vì sự công chính, thì phúc cho anh em!

Ðừng có sợ chúng mà kinh hãi, mà xao xuyến.

15 Nhưng hãy hiểu Ðức Kitô là Chúa nơi lòng anh em, luôn luôn sẵn sàng đáp lời với mọi người hỏi lẽ anh em về mối hy vọng có trong anh em, 16 nhưng với một lòng hiền từ, kính nể, giữ lấy lương tâm thiện hảo, ngõ hầu chính trong điều anh em bị họ nói xấu, thì họ phải bẽ mặt, những ai mạ lị cách sống của anh em trong Ðức Kitô. 17 Vì thà làm sự lành mà phải khổ, nếu thánh ý Thiên Chúa muốn thế, hơn là làm sự dữ.

18 Bởi chưng:

Ðức Kitô đã chết một lần vì tội lỗi,

Ðấng công chính vì những kẻ bất nhân,

để đem ta đến cùng Thiên Chúa.

Ngài đã bị giết chết về xác thịt,

nhưng đã được tác sinh về Thần khí.

19 Nhân cơ hội, Ngài đã đi rao giảng cho các thần linh trong ngục,

20 cho những người bất phục xưa kia

khi lòng đại lượng của Thiên Chúa chờ đợi vào những ngày tàu Nôê đang đóng,

trong đó có ít người, tám người cả thảy, đã được cứu thoát,

độ qua nhờ nước.

21 Nước ấy bây giờ cứu cả anh em,

(nhưng như) sự thật đối với bóng xưa,

(tức là) thanh tẩy:

không phải là khử trừ bợn nhơ xác thịt,

mà là khẩn xin lên Thiên Chúa

để được một lương tâm thiện hảo,

nhờ sự sống lại của Ðức Yêsu Kitô, Chúa chúng ta.

22 Ðấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa,

sau khi đã trẩy về trời và hàng phục các Thiên Thần, các bậc uy linh và quyền phép.

 

Chương 04

 

1 Vậy một khi Ðức Kitô đã chịu nạn chịu chết về xác thịt, thì anh em nữa, cũng hãy mặc lấy một tâm tư như vậy làm binh giáp, là: về xác thịt, ai đã chịu nạn chịu chết, thì cũng hết phạm tội, 2 ngõ hầu sống quãng thời gian còn lại trong xác thịt, không còn phải cho các đam mê người đời, mà là cho ý muốn của Thiên Chúa. 3 Vì đã quá đủ rồi, cái thời dĩ vãng đã làm theo sở thích ngoại đạo, sống trong phóng đãng, đam mê, nghiện rượu, tiệc tùng chè chén, cùng thờ quấy dị đoan. 4 Vì thế, họ lấy làm lạ sao anh em không cùng nhào vào cuộc sống trác táng như thác lũ đó, và họ buông lời phỉ báng. 5 Họ sẽ phải lẽ với Ðấng đã sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết. 6 Và vì thế mà Tin Mừng đã được loan báo cho cả những kẻ chết: cho nên theo loài người, thì họ bị phán xét về xác thịt; nhưng theo Thiên Chúa, thì họ được sống về thần khí.

Thái độ phải có đứng trước cánh chung

7 Thời cùng tận đã gần rồi cho mọi sự. Vậy anh em hãy ở chừng mực và tiết độ mà cầu nguyện.

8 Tiên vàn mọi sự hãy có lòng yêu mến nhau khắn khít, vì chưng đức mến phủ lấp vô vàn tội lỗi. 9 Hiếu khách với nhau, không một tiếng kêu ca! 10 Mỗi người tùy theo ân lộc đã được, hãy lợi dụng mà phục vụ nhau, như những người quản lý giỏi giang về ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. 11 Ai nói, (hãy nói) như Lời của Thiên Chúa; ai phục vụ (hãy phục vụ) như do mãnh lực Thiên Chúa cấp cho, ngõ hầu trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Ðức Yêsu Kitô. Nguyện chúc vinh quang, và uy quyền cho Ngài đời đời kiếp kiếp. Amen.

 

III. Những Lời Khuyên Thêm

 

Trong gian nan cấm cách

12 Anh em thân mến, đừng lấy làm lạ vì hỏa tai bốc cháy để thí luyện anh em, như một cái gì lạ lùng xảy đến. 13 Nhưng càng được chung phần thống khổ của Ðức Kitô chừng nào, anh em hãy vui mừng! Ngõ hầu khi vinh quang của Ngài mạc khải ra, anh em cũng được vui mừng hớn hở. 14 Nếu anh em phải chịu sỉ vả vì Danh Ðức Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thần khí vinh quang, Thần khí của Thiên Chúa, sẽ đậu lại trên anh em. 15 Nhưng đừng có ai trong anh em phải khổ như sát nhân, hay trộm cắp, hay gian phi, hay như phiến loạn. 16 Còn nếu như là Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, một hãy tôn vinh Thiên Chúa vì danh hiệu ấy. 17 Vì buổi phán xét đã bắt đầu, khởi từ nhà của Thiên Chúa. Nếu khởi từ chúng ta, thì vận cùng của những người bất phục Tin Mừng của Thiên Chúa sẽ thế nào? 18 Và nếu kẻ lành khó lắm mới thoát nổi, thì kẻ vô đạo, người tội lỗi sẽ ló mặt nơi đâu? 19 Cho nên, những ai phải khổ theo ý Thiên Chúa, hãy ký thác sinh mạng cho Ðấng tạo thành trung tín, mà cứ làm lành!

 

Chương 05

 

Khuyên nhủ các hạng người

1 Với hàng niên trưởng nơi anh em, tôi, một kẻ đồng hàng niên trưởng, một nhân chứng về những sự thống khổ của Ðức Kitô, và là kẻ sẽ được chung phần vinh quang hòng được mạc khải, tôi có lời khuyên này: 2 Hãy chăn dắt đàn chiên của Thiên Chúa nơi anh em, [hãy coi sóc] không phải như thể miễn cưỡng, nhưng là sẵn lòng, thể theo ý Thiên Chúa, không hám trọc lợi, nhưng cách nhiệt thành. 3 Ðừng như thể làm chúa trên phần cơ nghiệp đã lĩnh, nhưng là làm gương mẫu cho đàn chiên. 4 Và khi Ðấng chăn chiên tối cao tỏ hiện, anh em sẽ lĩnh triều thiên vinh quang bất diệt.

5 Cũng vậy, những kẻ hậu sinh hãy biết suy phục hàng niên trưởng. Còn đối xử với nhau, hết thảy hãy mặc lấy lốt khiêm nhường, vì Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo, mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường.

Khiêm nhường và tỉnh thức

6 Vậy hãy ở khiêm tốn dưới bàn tay uy linh của Thiên Chúa, ngõ hầu khi thời đến, Người nhắc anh em lên. 7 Mọi nỗi lo âu, anh em hãy trút cả cho Người, vì Người lo đến anh em. 8 Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. 9 Ðối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin, biết rằng những thống khổ như thế, toàn thể các anh em trên thế gian đều phải trải qua. 10 Thiên Chúa nguồn mọi ân sủng, Ðấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người, trong Ðức Kitô, sẽ làm cho anh em, những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn bị, vững vàng mạnh mẽ, kiên cố. 11 Nguyện chúc uy quyền cho Người đời đời kiếp kiếp. Amen.

Lời kết. Chào từ biệt

12 Nhờ tay Silvanô, thiết tưởng là người anh em trung tín, tôi viết điều này để khuyên nhủ anh em, và đoan chứng rằng đó là ân sủng chân thật của Thiên Chúa: Hãy đứng vững trong đó!

13 Bà đồng hàng được chọn ở Babylon, gửi lời chào anh em; và Macrô người con của tôi.

14 Anh em hãy mừng nhau, áp má hôn nhau trong đức mến.

Bình an cho anh em hết thảy, những người ở trong Ðức Kitô!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page