Kinh Thánh Tân Ước

Thư Gửi Titô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Phaolô, nô lệ của Thiên Chúa, Tông đồ của Ðức Yêsu Kitô, để cho những kẻ Thiên Chúa chọn được tin và được nhìn biết sự thật của chân đạo, 2 nhắm vào hi vọng là sự sống đời đời, Thiên Chúa, Ðấng không lừa dối đã hứa những thuở đời đời từ trước, 3 và đã tỏ bày, vào chính thời chính buổi, lời của Người nhờ việc rao giảng đã được ký thác cho tôi, thể theo thánh chỉ của Thiên Chúa, Ðấng cứu thoát ta,

4 gửi Titô, người con chính tông trong cùng một đức tin chung.

Ân sủng và bình an do tự Thiên Chúa Cha, và Ðức Kitô Yêsu, Cứu Chúa của ta!

Lập hàng giáo phẩm địa phương

5 Nhân vì lẽ này mà tôi đã để anh lại Crêta: ấy là để anh cải thiện thêm hơn những gì còn bỏ dở dang, và thiết lập hàng niên trưởng trong mỗi thành, như tôi đã truyền dạy. 6 Niên trưởng phải là người vô phương trách cứ, không tục huyền, con cái cũng đã tin đạo và lại không hề bị cáo tội là sống trác táng, hay vô kỹ cương. 7 Vì một vị giám sự, theo tư cách là quản gia của Thiên Chúa, phải là người vô phương trách cứ, không tự mãn, không cáu kỉnh, không nghiện ngập, không hiếu chiến, không hám trọc lợi, 8 nhưng là hiếu khách, phục thiện, chừng mực, công bằng, nhân đức, tiết độ, 9 nắm giữ giáo điều chắc chắn chiếu theo đạo lý, để có thể vừa khuyên răn rập theo đạo lý thuần lương, vừa biện bác những người chống đối.

Chiến đấu với tà đạo

10 Vì có lắm người loạn lạc, huênh hoang hư ngôn, phỉnh phờ gạt gẫm nhất là những kẻ thuộc giới cắt bì. 11 Phải làm sao cho chúng cứng miệng lại; chúng làm điên đảo cả gia đình người ta, dạy những điều bất chính, vì tham trọc lợi. 12 Một người thuộc dân họ, thánh trạng của họ đã nói: Dân Krêta đời đời láo khoét, những con thú dữ, những cái bụng lười! 13 Chứng ấy nói thật. Vì lẽ đó, anh hãy sửa trị nghiêm thẳng để họ nên người lương hảo trong đức tin, 14 đừng chuyên chú vào những truyền kỳ Do Thái, và lịnh truyền của những người đã quay lưng cho sự thật.

15 Mọi sự điều trong sạch cho người trong sạch. Còn với những kẻ đã bị vấy nhơ và bất tín thì nào có gì là sạch được, trái lại lòng trí và lương tâm chúng đều nhiễm uế. 16 Tuyên xưng là biết Thiên Chúa, nhưng bởi việc làm họ hằng chối Người, thật là đồ ghê tởm và bất phục, vô phương làm lành.

 

Chương 02

 

Bổn phận các hạng người

1 Còn anh, hãy nói những gì thích hợp với đạo lý thuần lương; 2 các ông cao niên, thì phải tiết độ, đàng hoàng, điềm đạm, lành mạnh về đức tin, đức mến, sự kiên nhẫn. 3 Các bà cao niên cũng vậy, dung hạnh xứng với bậc thánh, không nói hành, không nghiện rượu, biết răn sự lành, 4 ngõ hầu dạy khôn cho hàng thiếu phụ biết mến chồng, yêu con, 5 điềm đạm, thanh khiết cần mẫn việc nhà, nhân lành, phục tùng đối với chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị xúc phạm. 6 Hạng thiếu niên cũng vậy, hãy truyền dạy họ phải biết ở điềm đạm. 7 Trong mọi sự, anh hãy tỏ mình ra là gương mẫu về đức hạnh, tinh toàn và đoan trang trong giáo huấn, 8 lời lẽ lành mạnh, không ai bắt bẻ được, để đối phương không thể nói xấu ta được điều gì thì bẽ mặt. 9 Còn nô lệ thì hãy phục tùng chủ họ trong mọi sự, cố làm hài lòng họ, đừng buông lời chống đối, 10 đừng biển thủ, trái lại hãy tỏ ra một lòng trung trực trọn hảo, khiến họ làm rạng vinh đạo lý của Thiên Chúa, Ðấng cứu thoát ta.

Nền tảg đạo lý

11 Vì đã hiển linh rồi ân sủng cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người thiên hạ, 12 dạy ta phải từ bỏ vô đạo, và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này, 13 ngóng đợi cái hi vọng phúc lộc và cuộc Hiển linh vinh quang của Thiên Chúa lớn lao và là Cứu Chúa của ta, Ðức Yêsu Kitô, 14 Ðấng đã thí mình vì ta để chuộc ta khỏi mọi tội ác và tẩy rửa lấy cho mình một dân làm sở hữu nhiệt thành với việc lành phúc đức.

15 Anh hãy nói lên các điều ấy, hãy khuyên lơn, hãy khiển trách với cả uy quyền. Ðừng ai dám khinh dể anh.

 

Chương 03

 

Những bổn phận chung

1 Anh hãy nhắc nhủ họ phải phục tùng tuân lệnh những người cai trị cầm quyền, phải sẵn sàng tra tay vào mọi việc lành, 2 đừng thóa mạ ai, đừng hiếu chiến, hãy ở khoan dung, tỏ lòng rất mực hiền từ với mọi người. 3 Vì cả ta nữa xưa cũng ngu xuẩn, bất phục, lầm lạc, lệ thuộc đam mê lạc thú đủ thứ, sống trong gian ác, ghen tương, khả ố, đố kị lẫn nhau.

4 Nhưng khi lòng từ hậu ái nhân của Thiên Chúa, Ðấng cứu thoát ta đã hiển linh, 5 thì Người đã cứu ta, không phải do tự các việc ta làm trong đàng công chính, nhưng là chiếu theo lòng thương xót của Người, nhờ phép rửa tái sinh và sự canh tân đổi mới của Thánh Thần, 6 Người đã đổ xuống trên ta một cách dồi dào phong phú nhờ Ðức Yêsu Kitô, Cứu Chúa của ta, 7 ngõ hầu khi đã được giải án tuyên công nhờ ơn Ngài, chiếu theo hi vọng, ta được thừa hưởng cơ nghiệp sự sống đời đời.

Lời khuyên riêng Titô

8 Ðó là lời đáng tin! Và tôi muốn anh phải đinh ninh quả quyết trên các điều ấy, ngõ hầu những kẻ đã tin vào Thiên Chúa lo sao trổi trang về các việc lành phúc đức. Ðó là những điều lành và có ích cho người ta.

9 Còn những tranh luận ngông cuồng, những thế kiếp, những cãi vã, khẩu chiến về Lề Luật, anh hãy tránh xa, vì các điều như thế đều vô ích và hão huyền. 10 Con người bè đảng, sau khi đã cảnh cáo một hay hai lần, anh hãy loại đi, 11 vì biết rằng một người như thế là đã ra tà vạy, và tội lỗi, tự nó đã lên án cho nó rồi.

Lời dặn dò và từ tạ

12 Khi nào tôi phái Atrêma hay Tykhicô đến với anh, thì anh hãy liệu đến gấp Nicôpoli với tôi, vì tôi định lưu lại đó trong mùa đông. 13 Anh hãy lo tiễn đưa Zêna luật gia và Apollô, sao cho chu đáo. Ðừng để họ phải thiếu thốn gì. 14 Những người trong nhóm chúng ta phải học cho biết trổi trang về việc lành phúc đức vì các nhu cầu cấp bách, để họ khỏi ra người bạc đức.

15 Mọi người ở đây với tôi gửi lời chào anh. Xin gửi lời chào các bạn của chúng tôi trong đức tin.

Ân sủng ở cùng anh em hết thảy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page