Kinh Thánh Tân Ước

Thư Thứ Hai Gửi Timôthê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư. Tạ ơn

1 Phaolô Tông đồ của Ðức Yêsu Kitô, bởi ý định Thiên Chúa, thể theo lời hứa sự sống ban ra trong Ðức Kitô Yêsu.

2 gửi Timôthê, người con chí ái.

Ân sủng, nhân nghĩa, bình an do tự Thiên Chúa Cha và Ðức Kitô Yêsu Chúa chúng ta!

3 Tôi đội ơn Thiên Chúa, Ðấng tôi tôn thờ tự dòng tổ tiên, trong một lương tâm trong trắng -- trong khi tôi không ngớt nhớ đến anh, trong lời cầu xin đêm ngày của tôi, 4 lòng những mong ước được thấy anh lại -- vì còn nhớ nước mắt chan hòa của anh -- sao cho tôi được dẫy tràn mừng vui. 5 (Tôi đội ơn Người) là vì tôi còn nhớ kỹ có nơi anh đức tin không bôi bác, thấy đã lưu trú trước tiên nơi cụ Lô-i bà anh, và nơi bà Êunikê thân mẫu của anh; và tôi vẫn chắc được là cũng có nơi anh!

Kêu gọi Timôthê, dựa vào các ơn huệ Timôthê đã được

6 Vì lẽ ấy tôi muốn nhắc anh nhớ khêu lại ơn huệ Thiên Chúa ban xuống trong anh qua việc tôi đã đặt tay. 7 Vì Thiên Chúa đã không ban cho ta một Thần khí đớn hèn, mà là Thần khí dũng mạnh, mến yêu và tiết tháo. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng (đừng hổ thẹn) vì cớ tôi, là kẻ bị tù vì Ngài, nhưng hãy chung phần cam khổ vì Tin Mừng, dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, 9 Ðấng cứu thoát ta, và đã ra thánh triệu kêu gọi ta, không chiếu theo các việc ta làm, nhưng là chiếu theo chính dự định và ân sủng Người đã ban cho ta trong Ðức Kitô Yêsu, từ trước đời đời hằng có, 10 và nay đã cho hiển hiện nhờ cuộc Hiển linh của vì Cứu Chúa của ta, Ðức Kitô Yêsu, Ðấng đã hủy diệt sự chết, và đã chiếu sáng ra sự sống, và sự bất hoại, nhờ Tin Mừng 11 mà tôi đã được đặt làm lệnh sứ, làm Tông đồ, làm tiến sĩ.

12 Nhân vì lẽ ấy, tôi phải khổ thế này, nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi đã tin vào ai, và tôi chắc rằng Ngài quyền phép đủ để giữ tồn khoản trao tay tôi cho đến Ngày ấy.

13 Lời lẽ thuần lương, anh đã nghe nơi tôi, anh hãy coi như mẫu mực, trong một lòng tin mến vào Ðức Kitô Yêsu. 14 Tồn khoản quí giá trao tay, anh hãy giữ lấy dựa vào Thánh Thần ngự trong ta.

15 Anh biết: những người thuộc Tiểu Á hết thảy đã quay lưng với tôi; có cả Phyghêlô và Hermôghênê trong số đó. 16 Xin Chúa đoái thương gia đình Ônêsiphorô, vì lắm lần ông đã an ủi tôi, và chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của tôi. 17 Trái lại khi đến Rôma, ông đã nong nả tìm kiếm tôi và đã gặp. 18 Xin Chúa cho ông gặp được lòng thương xót nơi Chúa trong ngày ấy! Và về công việc phục vụ của ông ở Êphêsô thì anh biết rõ hơn ai hết!

 

Chương 02

 

Ý nghĩa của thống khổ trong đời sống tông đồ

1 Vậy phần anh, là con của tôi, anh hãy ở mạnh mẽ, dựa vào ân sủng của Ðức Kitô Yêsu. 2 Và các điều anh đã nghe tôi dạy, có nhiều người làm chứng, anh hãy ký thác cho những người tín cẩn, những kẻ sẽ có khả năng dạy lại cho kẻ khác. 3 Anh hãy chung phần cam khổ như một tinh binh của Ðức Kitô Yêsu. 4 Ðã tùng chinh, thì không ai còn dính líu việc vàn sinh nhai, hầu mong làm hài lòng người đã mộ mình. 5 Còn ai tham dự điền kinh cũng không được ban tặng triều thiên, nếu không thi đua đúng luật. 6 Nông gia ra công làm lụng phải được thu liễm hoa lợi phần mình trước hết. 7 Hãy hiểu điều tôi nói. Vì Chúa sẽ ban cho anh được trí thông hiểu trong mọi sự.

8 Anh hãy nhớ đến Ðức Yêsu Kitô sống lại từ cõi chết, (sinh) bởi dòng giống Ðavít, chiếu theo Tin Mừng của tôi, 9 vì đó, tôi phải lao đao khốn khó đến cả xiềng xích, như kẻ gian phi, nhưng Lời Thiên Chúa không bị xiềng xích! 10 Vì thế tôi cam chịu mọi sự vì các kẻ được chọn, để họ được phúc cứu độ trong Ðức Kitô Yêsu, cùng với vinh quang đời đời.

11 Lời đáng tin:

Quả nếu ta cùng chết, ta sẽ cùng sống!

12 Nếu ta chịu đựng, ta sẽ đồng trị.

Nếu ta chối Ngài, Ngài sẽ chối ta.

13 Nếu ta bất tín, Ngài vẫn trung thành,

vì Ngài không thể chối chính mình Ngài.

Hiểm họa gây nên bởi tà thuyết

14 Các điều ấy, anh hãy nhắc lại, trước mặt Thiên Chúa, hãy khẩn thiết yêu cầu: đừng đấu khẩu cãi chữ, một điều chẳng báo bổ gì, chỉ tổ làm hại người nghe. 15 Anh hãy gắng sao nên người lão luyện trước mặt Thiên Chúa, thợ không phải hổ (vì công việc mình), trung thực phân phát lời sự thật. 16 Còn những chuyện bá láp vô lại, anh hãy tránh xa, vì chúng chỉ tiến thêm sâu hơn vào đường vô đạo, 17 và lời chúng như sâu quảng sẽ cứ ăn lan. Trong số có Hymênê và Philêtô. 18 Bọn chúng đã trật xa sự thật, dám nói sống lại đã xảy đến rồi, và làm điên đảo lòng tin của một số người.

19 Dẫu vậy nền móng kiên cố Thiên Chúa đã đặt cứ đứng vững, được niêm ấn thế này: Chúa biết những ai thuộc về Người, và: Mọi kẻ kêu danh Chúa, hãy xa lánh ác tà.

20 Trong ngôi nhà lớn, không chỉ có những bình vàng bình bạc, nhưng cũng có bình gỗ, bình sành; bình thì dành cho việc sang, bình lại dành cho việc xoàng. 21 Vậy ai tẩy sạch mình khỏi các điều nói trên sẽ là bình dành cho việc sang, được tác thánh, nên hữu dụng cho Chủ, chuẩn bị làm mọi thứ việc lành.

22 Hãy tránh những đam mê tuổi trẻ; hãy dành theo đuổi công chính, lòng tin, lòng mến, bình an, làm một với những ai kêu cầu Chúa với một lòng trong sạch. 23 Còn những tranh luận ngông cuồng, ngu muội, hãy gạt một bên, bởi biết rằng như thế chỉ gây trò khẩu chiến. 24 Nhưng tôi tớ Chúa thì không được khẩu chiến, mà phải ở nhu mì với mọi người, biết dạy dỗ, đành chịu dãi dầu, 25 hiền từ dạy kẻ chống đối, biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn hối cải mà nhìn biết sự thật, 26 được lương tri, thoát dò lưới ma quỉ, họ là những kẻ đã bị nó bẫy sống và lệ thuộc ý nó.

 

Chương 03

 

Những người lạc đạo

1 Hãy biết thế này: Vào những ngày sau hết sẽ xảy đến những buổi khó khăn. 2 Vì người ta sẽ ra ích kỷ, tham tiền, khoác lác, kiêu căng, phỉ báng, tặc tử, vô ơn, bất nghĩa, 3 vô tâm vô tình, tàn nhẫn, gièm pha nói xấu, vô độ, tàn bạo, ghét cả sự lành, 4 bội phản, táo tợn, quáng mắt vì kiêu, ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa, 5 có vẻ đạo đức, còn khí tiết của lòng đạo thì chối bỏ. Hãy lánh xa các kẻ ấy!

6 Vì thuộc bọn họ, những kẻ len lỏi vào nhà người ta, chinh phục hạng gái nhãi chất đầy những tội, cuốn theo đam mê đủ thứ, 7 học luôn mà chẳng bao giờ đạt đến sự thật một cách am tường. 8 Nhưng cũng một thể như Yannê và Yambrê đã chống lại Môsê, thì cũng vậy những kẻ này chống lại sự thật, quân táng tận lương trí, hỏng mất đức tin. 9 Nhưng chúng không tiến xa hơn được nữa. Vì sự ngu xuẩn của chúng sẽ lộ trước mặt mọi người, cũng như sự ngu xuẩn của hai tên kia.

10 Phần anh, anh đã học đòi theo tôi về đạo lý, đức hạnh, dự định, lòng tin, đại lượng, mến yêu, kiên nhẫn, 11 trong bắt bớ, trong thống khổ, như đã xảy ra cho tôi ở Antiôkia, Ikonium, và Lystra. Ôi, tôi đã phải chịu bắt bớ như thế nào! Và Chúa đã cho tôi thoát khỏi tất cả! 12 Và họ sẽ phải chịu bắt bớ hết thảy, những ai muốn sống đạo đức trong Ðức Kitô Yêsu! 13 Còn hạng người độc dữ, những tên bịp bợm, chúng sẽ cứ tiến thêm trên đàng dữ, vừa đánh lừa vừa bị gạt.

14 Còn anh, cứ vững trong các điều đã học và đã quyết tin, bởi biết đã học với những người nào; 15 và vì từ bé anh đã biết Thánh thư, là phương có thể dạy khôn anh, hòng trông được cứu nhờ bởi tin vào Ðức Yêsu Kitô. 16 Kinh thánh nhất nhất đã được thần hứng, và có ích để dạy dỗ, để biện bác, để tu chỉnh, để giáo huấn trong sự công chính, 17 ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn bị sẵn sàng cho mọi công việc lành thánh.

 

Chương 04

 

Lời căn dặn khẩn thiết

1 Trước mặt Thiên Chúa, và Ðức Kitô Yêsu, Ðấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, vì cuộc Hiển linh và vương quyền của Ngài, tôi khẩn thiết yêu cầu: 2 Hãy rao giảng Lời, hãy ứng phó lúc thuận lúc nghịch, hãy biện bác, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn, hết tình đại lượng và dụng tâm dạy dỗ. 3 Vì sẽ có thời người ta không còn buồn nghe đạo lý thuần lương, nhưng thể theo các đam mê của họ, và bởi ngứa tai nghe ngóng, họ vơ quàng đủ thứ thầy. 4 Sự thật thì người ta ngoảnh tai đi không nghe; còn những chuyện hoang đường thì đổ xô lại. 5 Về phần anh, hãy chừng mực trong mọi sự, hãy đành lòng chịu cam khổ, hãy thi hành công tác giảng viên, hãy trọn niềm phục vụ.

Phaolô gần mãn đời

6 Vì phần tôi, tôi là tửu tế đã tiến, buổi ra đi đã đến gần. 7 Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa; tôi đã chạy đến cùng đường; tôi đã kiên giữ lòng tin. 8 Kỳ dư, triều thiên công chính đã được dành sẵn cho tôi, và Chúa, Ðấng phán xét chí công, sẽ hoàn lại cho tôi trong Ngày ấy, không chỉ cho tôi mà thôi, nhưng còn cho hết mọi người đã đầy lòng mến yêu trông đợi cuộc Hiển linh của Ngài.

Tin tức và dặn dò

9 Anh hãy cố gắng mau đến với tôi! 10 Vì Ðêma đã bỏ tôi, bởi mê man sự đời này, và đã trẩy đi Thessalonikê; Crescens đi Galat; Titô đi Ðalmatia. 11 Chỉ có một mình Luca ở với tôi. Anh hãy đem Marcô đi với anh, vì tôi cần đến sự giúp đáp của anh ấy lắm. 12 Còn Tykhicô thì tôi đã phái đi Êphêsô. 13 Anh hãy đem cho tôi, khi anh đến cái áo choàng tôi để tại nhà Carpô, ở Trôa, cùng với sách vở và nhất là giấy da. 14 Alêxanđrô, người thợ rèn, đã gây cho tôi lắm điều khốn khổ. Chúa sẽ trả lại cho y tùy theo công việc y làm. 15 Ðối với y, anh cũng phải giữ mình, vì y kịch liệt chống lại lời lẽ của ta.

16 Khi ra biện hộ lần đầu, thì chẳng có ai hộ vực tôi cả, song mọi người đều bỏ mặc tôi! Thôi, đừng kể làm gì điều ấy! 17 Nhưng Chúa đã phù hộ tôi và ban sức mạnh cho tôi, để dùng tôi hoàn thành công việc rao giảng, và cho mọi dân tộc được nghe biết. Và tôi đã thoát khỏi miệng sư tử. 18 Chúa sẽ cho tôi thoát khỏi mọi hành vi ám muội, và sẽ cứu mà độ tôi vào Nước trên trời của Ngài. Nguyện chúc vinh quang cho Ngài đời đời kiếp kiếp. Amen.

Lời chào từ tạ

19 Xin gửi lời chào Prisca và Aquila, cùng gia đình ông Ônêsiphorô. 20 Êrastô vẫn ở lại Corinthô. Còn Trophim vì lâm bịnh thì tôi đã để lại Milêtô. 21 Anh hãy cố gắng đến trước mùa đông!

Êubulô, Pudentê, Linô, Clauđia và anh em hết thảy gửi lời chào anh!

22 Chúa ở cùng thần khí anh em!

Ân sủng ở cùng anh em!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page