Kinh Thánh Tân Ước

Thư Thứ Nhất Gửi Timôthê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Phaolô, Tông đồ của Ðức Kitô Yêsu theo thánh chỉ của Thiên Chúa, Cứu Chúa của chúng ta, và Ðức Kitô Yêsu, hy vọng của ta.

2 gửi Timôthê, người con chính tông trong đức tin.

Ân sủng, nhân nghĩa, bình an do tự Thiên Chúa Cha và Ðức Kitô Yêsu, Chúa chúng ta!

Mối đe dọa tà đạo

3 Lúc trẩy đi Makêđonia, tôi đã xin anh lưu lại Êphêsô, để truyền cho ít kẻ đừng dạy tà thuyết, 4 đừng chuyên chú vào những truyền kỳ và những thế kiếp dây dưa lòng thòng, chỉ tổ sinh cãi vã, chứ nào có ăn nhằm vào đâu với việc Thiên Chúa an bài trong đức tin. 5 Ðiều lời truyền dạy phải nhắm là đức yếu, phát tự tấm lòng trong sạch, lương tâm thiện hảo, và đức tin không giả hình. 6 Trật xa đường ấy, có ít kẻ đã sa vào tật huếch hoáng hư ngôn. 7 Muốn là luật sĩ, mà điều chúng nói, chúng không hiểu; điều chúng đoan quyết, chúng không lường.

Vai trò của Lề luật

8 Mà ta biết: Lề luật tốt lành, miễn là người ta biết dùng nó như bộ luật, 9 nhận ra điều này là Luật không được lập ra cho người công chính, nhưng là cho hạng phi pháp và loạn tặc, vô đạo và tội lỗi, bất lương, vô lại, giết cha, giết mẹ, sát nhân, 10 dâm dật, kê gian, buôn người, láo khoét, bội thề và bất cứ điều gì khác nghịch với đạo lý thuần lương, 11 chiếu theo Tin Mừng vinh quang của Thiên Chúa phúc lộc đã được ký thác cho tôi.

Phaolô và sứ mạng của Ngài

12 Tôi đội ơn Ðấng đã ban sức mạnh cho tôi, Ðức Kitô Yêsu, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét tôi tín cẩn mà cho tôi sung vào công việc phục vụ, 13 tôi trước là một kẻ lộng ngôn, bắt đạo, vũ phu. Nhưng tôi đã được thương xót vì bởi vô tri, không có đức tin mà tôi đã làm thế. 14 Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan chan chứa làm một với lòng tin và lòng mến nơi Ðức Kitô Yêsu. 15 Thật là lời đáng tin đáng nhận mọi đàng, là Ðức Kitô Yêsu đã đến trong thế gian để cứu các kẻ tội lỗi, mà trong số đó tôi là người thứ nhất.

16 Song vì lẽ này tôi đã được thương xót, là để nơi tôi, người thứ nhất, Ðức Kitô bày tỏ phác sơ qua tất cả sự đại lượng của Ngài ra cho những ai sẽ tin vào Ngài để được sống đời đời. 17 Cho Vua muôn đời, Ðấng bất hoại, vô hình, Thiên Chúa độc nhất, kính chúc Người danh dự và vinh quang cho đến muôn đời muôn kiếp. Amen.

Timôthê phải đương đầu với trách nhiệm

18 Ðó là điều tôi truyền cho anh, hỡi Timôthê, người con của tôi, thể theo các lời sấm đã tuyên ra trước kia trên anh, ngõ hầu vịn vào đó, anh cứ chiến đấu trong mặt trận chính nghĩa, 19 nắm giữ đức tin và lương tâm ngay chính. Bởi dám khinh bỏ điều này, có ít kẻ đã chết đắm về đức tin. 20 Trong số đó có Hymênê và Alêxanđrô mà tôi đã phó nộp cho Satan để chúng học biết hết lộng ngôn đi.

 

Chương 02

 

Kinh nguyện của cộng đoàn

1 Vậy tiên vàn mọi sự, tôi truyền phải dâng lời khẩn xin, cầu nguyện, kỳ đảo, tạ ơn cho hết mọi người, 2 cho vua Chúa và hết các người quyền cao chức trọng, ngõ hầu ta được qua một đời yên hàn, ổn định, trong đạo đức vẹn toàn và nghiêm chỉnh. 3 Ðó là điều tốt lành, đẹp lòng Thiên Chúa, Cứu Chúa của ta. 4 Người muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật. 5 Vì chỉ có một Thiên Chúa và cũng chỉ có một Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại: 6 một người, là Ðức Yêsu, Ðấng đã thí mình làm giá chuộc thay cho mọi người; chứng đã tuyên ra vào chính thời chính buổi, 7 mà tôi đã được đặt làm lệnh sứ, làm tông đồ -- và tôi nói thật, chứ không nói dối -- làm tấn sĩ dân ngoại, trong đức tin, trong sự thật.

Cử chỉ khi cầu nguyện

8 Vậy tôi muốn nam nhân cầu nguyện mọi nơi thì giăng lên những bàn tay lành thánh, không nóng giận, không cãi cọ.

9 Cũng vậy, phụ nữ thì phải ăn bận nết na, trang sức một cách đoan trang chừng mực, không phải bằng bím tóc, hay vàng bạc, ngọc châu, áo quí, 10 nhưng -- một điều đương nhiên nơi những phụ nữ thề quyết thờ Chúa -- bằng các việc lành. 11 Phụ nữ hãy học trong yên lặng, hết lòng phục tùng. 12 Tôi không cho phép phụ nữ nào giảng dạy, hay được quyền trên nam nhân. 13 Vì Ađam được nắn ra trước, rồi mới đến Eva. 14 Và không phải Ađam đã bị quyến rũ, nhưng là người nữ đã để mình bị quyến rũ mà sa ngã phạm tội. 15 Nhưng người nữ bởi sinh dựng con cái sẽ được cứu, miễn là họ giữ lòng khiêm mà bền đỗ trong đức tin, đức mến, trong sự thánh thiện.

 

Chương 03

 

Các chức vụ trong giáo hội

1 Lời đáng tin: Ai cầu được chức giám sự, người ấy mong ước việc lành! 2 Vậy, vị giám sự phải là người vô phương trách cứ, không tục huyền, tiết độ, điềm đạm, thanh lịch, hiếu khách, biết giảng dạy, 3 không nghiện ngập, không hiếu chiến, nhưng khoan dung, không gây sự, không ham tiền, 4 biết tề gia đúng mực, biết dạy con cái trong sự phục tùng, rất mực đàng hoàng, -- 5 vả chăng không biết tề gia, thì làm sao lo được cho Hội thánh của Thiên Chúa -- 6 đừng là tân tòng, kẻo vì kiêu đâm quáng mà sa vào án dành cho ma quỉ. 7 Nhưng phải có chứng chỉ tốt cả nơi người ngoài, kẻo sa vào hổ nhục mắc tròng quỉ ma.

8 Về các người phụ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, không hai lời, không chuyên ghiền rượu, không hám trọc lợi, 9 nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong trắng. 10 Họ cần phải được thí luyện trước đã, rồi mới giữ chức phụ tá, nếu quả không có gì đáng trách.

11 Về phụ nữ cũng vậy, phải là những người đàng hoàng, không nói hành, tiết độ, tín cẩn trong mọi sự.

12 Các phụ tá phải là những người không tục huyền, biết coi sóc con cái đúng mực, biết tề gia. 13 Vì ai làm phụ giỏi giang thì được thăng cấp cao quí, và được nhiều quả cảm trong đức tin vào Ðức Kitô Yêsu.

Mầu nhiệm căn bản của chân đạo

14 Tôi viết cho anh các điều này, tuy vẫn trông rằng kíp đây tôi sẽ đến nơi anh. 15 Nhưng nếu tôi trì hoãn, thì (tôi viết thế) để anh biết phải cư xử làm sao trong Nhà của Thiên Chúa, tức là Hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột chống và tường móng cho sự thật.

16 Và quả là lớn lao thật, Mầu nhiệm của chân đạo!:

đã hiển hiện trong xác thịt,

chứng thực nhờ Thần khí,

bảy tỏ cho Thiên thần,

loan báo giữa muôn dân,

tin kính trong hoàn vũ,

siêu thăng chốn vinh quang!

 

Chương 04

 

Hoàn cảnh khốc hại: tà đạo nổi dậy

1 Thần khí tuyên bố cách minh bạch là vào những thời cuối hết sẽ có những người chối bỏ đức tin, chuyên theo những thần khí lầm lạc, những đạo lý của quỉ ma, 2 mắc mưu bộ giả hình của quân láo khoét, táng tận lương tâm: 3 chúng cấm hôn nhân, (dạy phải) kiêng kị thức ăn, những vật Thiên Chúa đã dựng nên cho những kẻ tin, những người nhìn biết sự thật, được tạ ơn Người mà hưởng dùng. 4 Bởi chưng mọi điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, không có gì phải loại bỏ, nếu biết tạ ơn mà dùng, 5 vì được tác thánh nhờ Lời Thiên Chúa và sự nguyện cầu.

Hạnh kiểm của Timôthê

6 Trình bày cho các anh em các điều ấy, anh sẽ là tôi bộc tốt lành của Ðức Yêsu Kitô, thấm nhuần lời lẽ đức tin vào đạo lý lành thánh, mà anh đã từng tâm niệm noi theo. 7 Những truyền kỳ vô lại, bà giằn, anh hãy loại đi. Anh hãy luyện tập mình về đạo đức. 8 Vì luyện tâp thân thể thì lợi ích chẳng được là bao. Còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi mặt, bởi được lời hứa sự sống, bây giờ và đời sau. 9 Thật là lời đáng tin nhận mọi đàng. 10 Chính vì thế mà ta lao công chiến đấu, bởi vì ta đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống, Người là Ðấng cứu thoát mọi người, nhất là những kẻ tin. 11 Anh hãy truyền dạy các điều ấy!

12 Ðừng có ai khinh thường tuổi trẻ anh. Trái lại, anh hãy nên kiểu mẫu cho các kẻ tin, trong lời nói, trong cách cư xử, về đức mến, đức tin, sự thanh khiết. 13 Cho đến khi tôi tới, anh hãy chuyên cần giảng sách, răn khuyên, giáo huấn. 14 Ðừng bỏ lơ ân lộc có nơi anh, ban xuống cho anh nhờ lời tiên tri với việc đặt tay của hàng niên trưởng. 15 Anh hãy chăm lo các điều ấy, hãy chí thú vào đó, ngõ hầu sự tấn tới của anh, mọi người đều tỏ. 16 Hãy thận trọng về chính mình, về giáo huấn mình dạy; hãy kiên trì trong các điều ấy. Vì làm thế, anh sẽ cứu lấy mình anh, và các kẻ nghe lời anh.

 

Chương 05

 

Cách cư xử với các hạng người

Cách chung

1 Ðừng ngược đãi người già, song hãy khuyên can như thể cha mình; còn thanh niên như thể anh em; 2 các bà có tuổi như những người mẹ; các thiếu nữ như chị em, một lòng thanh khiết vẹn toàn.

Về các quả phụ

3 Hãy kính trọng những quả phụ thực là cô quả. 4 Còn nếu quả phụ nào có con có cháu, thì tiên vàn con cháu phải học sống trọn đạo với gia đình mình mà đáp nghĩa đền ơn các bậc sinh thành. Quả đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. 5 Còn người thực là cô quả, thân cô thế cô, thì đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa và bền đỗ cầu xin khẩn nguyện đêm ngày. 6 Còn góa mà chỉ tìm sung sướng, thì tuy sống mà thực là đã chết. 7 Anh hãy truyền dạy các điều ấy, ngõ hầu họ được vô phương trách cứ.

8 Còn ai không biết lo lắng đến người thân thuộc và nhất là gia quyến mình, thì nó đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn là người không tin.

9 Chỉ được đăng sổ quả phụ, người tuổi không được non sáu mươi, không tái giá, 10 có chứng chỉ về việc lành phúc đức, đã dưỡng dục con cái, cho khách đỗ nhờ, rửa chân cho các thánh, đỡ đần những người khốn quẫn, chuyên cần vào mọi thứ việc lành. 11 Quả phụ mà trẻ tuổi, thì hãy loại đi. Vì động hãnh lên, là họ bỏ Ðức Yêsu Kitô, và muốn tái giá, 12 mà chuốc lấy án là đã bội với tín ước ban đầu. 13 Một trật, họ học sống ở dưng, chạy rong các nhà, mà nào chỉ ở dưng thôi đâu, họ còn bép xép, lăng xăng, nói bậy nói bạ. 14 Vậy tôi muốn thiếu phụ phải tái giá, có con cái, lo tề gia nội trợ, đừng cho đối phương có cơ hội nhiếc móc. 15 Vì đã có kẻ xiêu lạc, theo gót Satan. 16 Nếu tín nữ nào chứa được ít nhiều quả phụ, thì xin hãy đỡ đần các bà ấy, và như vậy Hội Thánh được bớt gánh nặng, mà có thể đỡ đần những người thực là cô quả.

Về hàng niên trưởng

17 Những niên trưởng, chủ sự giỏi giang thì đáng được đãi ngộ gấp đôi, nhất là những người có công vất vả giảng Lời và dạy dỗ. 18 Vì Kinh thánh có nói: Ðừng dàm mõm con bò đạp lúa; và làm thợ thì đáng được công. 19 Lời cáo tội một niên trưởng, anh đừng chấp nhận, trừ phi là có hai hay ba nhân chứng. 20 Những ai có tội, thì hãy hạch tội trước mặt mọi người, để các kẻ khác sinh lòng giới sợ. 21 Trước mặt Thiên Chúa và Ðức Kitô Yêsu cùng các tinh binh thiên thần, tôi khẩn thiết yêu cầu anh giữ kỹ các điều ấy, một cách vô tư đừng làm vì tây vị! 22 Ðừng vội đặt tay cho ai! Ðừng thông đồng với tội lỗi người khác! Hãy giữ mình tinh khiết!

-- 23 Từ nay anh đừng chuyên uống rành nước, hãy dùng chút rượu, vì dạ dày của anh và vì anh hay đau yếu. --

24 Có người thì tội lỗi quá rõ không cần phải đợi xét xử; nhưng nơi kẻ khác, (xét xử rồi) tội lộ theo sau. 25 Cũng vậy, việc lành phúc đức (có khi) đã quá rõ; nhưng nếu có xảy ra thế nào khác, thì cũng không thể (luôn luôn) giấu kín!

 

Chương 06

 

Về hạng nô lệ

1 Những ai ở dưới ách nô lệ, hãy nhìn nhận chủ mình đáng kính trọng mọi bề, kẻo Danh Thiên Chúa và đạo bị người ta lộng ngôn xúc phạm. 2 Còn những ai có chủ đồng một đức tin, thì chớ khinh nhờn, vì là anh em; nhưng càng phải làm tôi hơn nữa, vì người thụ ân lại là tín hữu và là (anh em) thân mến.

Chính đạo và tà đạo

Hãy dạy dỗ, hãy khuyên bảo các điều ấy! 3 Ai dạy tà thuyết, bất tuân lời lẽ thuần lương, tức là các lời của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô và đạo lý rập theo lòng đạo đức, 4 thì đã vì kiêu đâm quáng, chẳng hiểu biết gì; nhưng là mắc bệnh biện gàn đấu khẩu cãi chữ; do đó sinh ra ghen tương, kình địch, lộng ngôn, nghi kị càn dở, 5 những cuộc đấu khẩu dằng dai của bọn người táng tận lương trí, mất hẳn sự thật, có đạo đức ra tuồng món nợ. 6 Phải, đạo đức quả là lợi lớn -- miễn là biết đành phận! 7 Vì vào trần gian, ta chẳng đem gì, thì ta cũng không thể đem gì đi ra. 8 Một khi có ăn có mặc, ta hãy bằng lòng! 9 Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa vào cám dỗ với cạm bẫy, và lắm đam mê ngông cuồng tai hại, mà trầm luân diệt vong, hư khốn. 10 Vì tham tiền là cội rễ mọi sự dữ. Cầu thỏa lòng tham, thì có kẻ đã lạc xa đức tin và bị bao nỗi đớn đau xâu xé.

Lời căn dặn khẩn thiết

11 Còn ngươi, hỡi người của Thiên Chúa, hãy lánh xa các điều ấy! Hãy theo đuổi công chính, đạo đức, lòng tin, lòng mến, kiên nhẫn, từ tâm! 12 Hãy cố chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa đức tin, hãy cố chiếm cho được sự sống đời đời, anh đã được kêu gọi đến hưởng và đã tuyên lên lời tuyên tốt đẹp trước mặt nhiều người làm chứng. 13 Trước mặt Thiên Chúa, Ðấng tác sinh muôn loài và Ðức Yêsu Kitô, Ðấng đã làm chứng trước mặt Pontiô Philatô, với lời tuyên xưng tốt đẹp, tôi truyền cho anh: 14 Phải giữ lịnh truyền vô tì tích, vô phương trách cứ, cho đến thời Hiển linh của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, 15 cuộc Hiển linh sẽ được tỏ bày chính thời chính buổi,

bởi Ðấng phúc lộc và độc nhất quyền năng,

Vua trên các vua, Chúa trên các Chúa,

16 Ðấng độc nhất có sự trường sinh bất tử,

ngự trong ánh sáng vô phương đạt đáo,

không có người nào đã thấy hay có thể thấy.

Kính chúc Người vinh dự và thế lực đời đời. Amen.

Người giàu có đạo đức

17 Anh hãy truyền đạt hạng giàu có đời này là đừng kiêu hãnh, đừng đặt hi vọng vào cái vô thường phú quý, nhưng là vào Thiên Chúa, Ðấng cung cấp mọi sự một cách phong phú cho ta hưởng dùng. 18 Họ hãy làm ơn làm nghĩa, hãy giàu có việc lành, hào phóng, rộng rãi thông chia, 19 mà tích trữ cho mình vốn hậu làm bản cho mai sau, hầu chiếm được sự sống đích thực.

Lời căn dặn sau hết

20 Timôthê hỡi, tồn khoản trao tay, anh hãy giữ kỹ, tránh chuyện bá láp vô lại, những "phản đề" của thứ trí tri giả hiệu, 21 điều mà có những kẻ chủ trương thì đã trật mất đức tin.

Ân sủng ở cùng anh em!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page