Kinh Thánh Tân Ước

Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Thessalonikê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Phaolô, Silvanô và Timôthê,

kính gửi Hội thánh Thessalonikê trong Thiên Chúa Cha và Chúa Yêsu Kitô.

Ân sủng và bình an cho anh em!

 

I. Liên Lạc Giữa Tông Ðồ Và Tín Hữu

 

Tạ ơn và tưởng lệ

2 Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn cho anh em hết thảy, nhớ đến anh em trong các kinh nguyện của chúng tôi, không hề ngớt, 3 bởi nhớ lại sự nghiệp của lòng tin, công lao của lòng mến, sự kiên nhẫn cậy trông của anh em trong Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, trước mặt Thiên Chúa và là Cha chúng ta.

4 Hỡi anh em, những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, chúng tôi nhận biết anh em là những kẻ được chọn, 5 bởi vì Tin Mừng chúng tôi loan báo không chỉ đến với anh em bằng lời nói mà thôi, nhưng một cách quyền năng, bằng Thánh Thần và sự dồi dào mọi thứ. Vả lại anh em biết: nơi anh em chúng tôi đã cư xử làm sao với anh em. 6 Và anh em đã noi gương chúng tôi và (bắt chước) Chúa, đã chịu lấy Lời giữa bao nỗi gian truân, trong sự hoan hỉ của Thánh Thần, 7 khiến anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin trong vùng Makêđonia và Akhaia. 8 Vì từ nơi anh em, Lời Chúa đã vang dội, chẳng những trong vùng Makêđonia và Akhaia mà thôi, nhưng khắp mọi nơi việc anh em tin vào Thiên Chúa đã lan thấu, khiến chúng tôi không cần phải nói gì nữa. 9 Vì về chúng tôi, chính họ đồn thổi: những là làm sao chúng tôi đã vào nơi anh em; làm sao anh em đã bỏ tà thần trở lại với Thiên Chúa, để làm tôi Thiên Chúa hằng sống và chân thật, 10 và trông đợi Con của Người từ trời đến, Ðấng Người ta đã làm cho sống lại từ cõi chết, Ðức Yêsu, Ðấng giải thoát ta khỏi cơn thịnh nộ hòng đến.

 

Chương 02

 

Thái độ của vị Tông đồ

1 Vì hỡi anh em, anh em biết là việc chúng tôi vào nơi anh em đã không thành hư luống. 2 Trái lại chúng tôi đã phải khốn khổ trước và bị hành hạ ở Philip, như anh em biết; nhưng dựa vào Thiên Chúa của chúng tôi, chúng tôi đã dạn dĩ giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em trong một cuộc tranh đấu kịch liệt. 3 Vì lời khuyên nhủ của chúng tôi không phải vì bởi lầm lạc hay vì bởi ô uế, cũng không dựa trên gian dối. 4 Nhưng như Thiên Chúa đã xét chúng tôi đáng được Người ký thác cho việc rao giảng Tin Mừng thế nào, thì chúng tôi cũng rao giảng thể ấy: không cần đẹp lòng người ta, nhưng là Thiên Chúa, Ðấng hạch xét lòng dạ chúng tôi. 5 Vì chúng tôi đã không hề sa thói xiểm mị, như anh em biết, hay vịn cớ mà trục lợi, có Thiên Chúa chứng giám; 6 không cầu vinh với người đời, với anh em hay với ai khác, 7 dẫu rằng vì là Tông đồ của Ðức Kitô, chúng tôi có thể đòi được người ta phục dịch.

Trái lại, chúng tôi đã ở dịu hiền giữa anh em: không khác chi mẹ nuôi con dại ấp ủ con mình, 8 chúng tôi thật gắn bó với anh em đến đỗi không chỉ muốn chia sẻ Tin Mừng của Thiên Chúa với anh em, mà thí cả sinh mạng chúng tôi nữa, bởi chưng anh em đã nên những người thân mến của chúng tôi. 9 Vả lại, hỡi anh em, anh em hiện còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi: Ðêm ngày làm lụng để khỏi nên gánh nặng cho ai trong anh em, chúng tôi đã rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em! 10 Anh em chứng giám cho và cả Thiên Chúa, chúng tôi đã cư xử thánh thiện, công minh, vô phương trách cứ làm sao với anh em là những kẻ tin. 11 Như anh em biết, làm sao chúng tôi với mỗi người trong anh em, như người cha với con cái mình, 12 chúng tôi đã răn khuyên, khích lệ, thỉnh cầu anh em lo đi đứng sao cho xứng với Thiên Chúa, Ðấng kêu gọi anh em vào Nước cùng vinh quang của Người!

Thái độ của tín hữu

13 Và vì thế, cả chúng tôi nữa, chúng tôi không ngớt tạ ơn Thiên Chúa, bởi chưng anh em đã chịu lấy Lời Thiên Chúa nghe tự chúng tôi, anh em đã đón nhận lấy, không phải như lời của những người phàm, mà là -- và đích thực là thế -- như Lời của Thiên Chúa; và Lời ấy đang thi thố quyền năng nơi anh em là những kẻ tin. 14 Vì hỡi anh em, anh em đã noi gương các hội thánh của Thiên Chúa trong Ðức Kitô ở Yuđê, bởi vì cả anh em nữa, anh em đã phải chịu khổ sở, vì cớ những người đồng hương, cũng một thể như họ đã phải chịu vì cớ những người Do Thái, 15 những kẻ đã giết Chúa Yêsu và các tiên tri. Họ đã bắt bớ chúng tôi; họ không làm đẹp lòng Thiên Chúa, và đối địch với mọi người. 16 Họ ngăn cản không để chúng tôi rao giảng cho dân ngoại, hầu dân ngoại được cứu thoát, khiến họ chồng chất tội họ đầy mãi thêm. Nhưng cơn nghĩa nộ đã giáng xuống trên họ cho đến cùng!

Phaolô lo lắng về cộng đoàn

17 Còn chúng tôi, hỡi anh em, chốc phải rời bỏ anh em ít lâu, xa mặt chứ không xa lòng, chúng tôi đã ráo riết nỗ lực để được giáp mặt anh em lại, mong mỏi hết sức, 18 vì chưng đã lần này lần khác chúng tôi muốn đến với anh em -- chính tôi, Phaolô -- nhưng Satan đã ngăn trở chúng tôi! 19 Vì ai là hy vọng, là niềm hoan hỉ, là triều thiên vinh dự của chúng tôi? Lại không phải là chính anh em sao? Trước mặt Chúa chúng ta, Ðức Yêsu, trong ngày Quang lâm của Ngài? 20 Phải, anh em là mối vinh dự, là niềm hoan hỉ của chúng tôi!

 

Chương 03

 

Việc phái Timôthê đi Thessalonikê

1 Bởi đó cầm mình không được nữa, chúng tôi đã đành lòng bị bỏ bơ vơ ở Athêna một mình, 2 mà phái đi anh Timôthê của chúng tôi, người cộng sự của Thiên Chúa trong việc giảng Tin Mừng của Ðức Kitô, để anh củng cố anh em và khích lệ lòng tin của anh em, 3 khiến đừng có ai bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Vì chính anh em cũng biết: phận chúng ta là thế! 4 Vả lại khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã bảo trước anh em rằng, chúng ta sẽ gặp gian truân, và sự đã xảy ra như thế, anh em biết. 5 Vì vậy, không cầm mình được nữa, tôi đã sai đi lấy tin tức về lòng tin của anh em! Miễn sao quỉ cám dỗ đừng cám dỗ được anh em và công lao của chúng tôi thành ra hư luống!

Timôthê trở về: vui mừng và cầu nguyện

6 Nay Timôthê từ nơi anh em đã về với chúng tôi, và loan báo cho chúng tôi tin mừng về đức tin và đức mến của anh em; cùng việc anh em vẫn giữ ký ức sâu đậm về chúng tôi, mong mỏi được gặp chúng tôi lại, cũng như chúng tôi muốn được thấy anh em. 7 Vì lẽ đó, hỡi anh em, tôi được an ủi vì anh em, vì đức tin của anh em, giữa mọi nỗi quẫn bách và gian truân chúng tôi phải chịu. 8 Phải, bây giờ, chúng tôi sống, bởi anh em đứng vững trong Chúa! 9 Làm sao chúng tôi có thể tạ ơn Thiên Chúa cho cân xứng được vì anh em, trước mặt Thiên Chúa chúng ta. 10 Ðêm ngày, chúng tôi càng da diết khẩn xin, để được gặp mặt anh em lại, bồi bổ cho những gì còn thiết sót nơi đức tin của anh em.

11 Xin chính Thiên Chúa và là Cha chúng ta cùng Chúa chúng ta, Ðức Yêsu, san bằng đường lối cho chúng tôi tới cùng anh em. 12 Xin Chúa gia tăng và làm chan chứa nơi anh em lòng mến thương nhau và mọi người, như chúng tôi đối với anh em, 13 khiến cho lòng anh em được vững vàng, vô phương trách cứ trong sự thánh thiện, trước mặt Thiên Chúa và là Cha chúng ta, vào thời quang lâm của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu, làm một cùng hết thảy các thánh của Ngài!

 

Chương 04

II. Những Lời Khuyên

 

Khuyên về thanh khiết và thương yêu nhau

1 Kỳ dư, hỡi anh em, chúng tôi xin anh em, trong Chúa Yêsu chúng tôi khuyên: là như anh em đã học với chúng tôi phải sống thế nào mà làm đẹp lòng Thiên Chúa -- và kỳ thực anh em vẫn sống như vậy -- xin anh em cứ tiến thêm hơn! 2 Anh em biết chúng tôi đã ra cho anh em những chỉ thị nào nhân danh Chúa Yêsu.

3 Vì đây là thánh ý Thiên Chúa, (đây là) sự thánh hóa của anh em: anh em phải ky´ hẳn tà dâm! 4 Mỗi người trong anh em phải biết làm chủ bản thân mình, trong sự thánh thiện và trọng kính. 5 Ðừng buông theo dục tình đam mê, như dân ngoại không biết Thiên Chúa. 6 Về điều ấy, đừng ai gia hại, hay lường gạt anh em mình. Vì chưng Chúa trừng phạt hết thảy các sự ấy, nhưng chúng tôi đã bảo trước kia, và đã chứng thực với anh em. 7 Vì Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta vào đàng ô uế, mà là để nên thánh! 8 Vậy cho nên, kẻ khinh miệt, ắt không khinh miệt một người, mà là chính Thiên Chúa, Ðấng ban Thánh Thần của Người xuống trong anh em.

9 Còn về tình huynh đệ anh em không cần phải để ai viết cho anh em, vì chính anh em là môn sinh của Thiên Chúa, để biết yêu mến nhau. 10 Vả lại đó là điều anh em làm cho hết thảy các anh em trong toàn hạt Makêđonia. Nhưng, hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em cứ tiến thêm hơn! 11 Và tự hào được là sống yên thấm, cần cù việc mình, ra tay làm lụng, như chúng tôi đã truyền cho anh em, 12 ngõ hầu anh em sống đoan chính, có người ngoài chứng kiến, và không cần nhờ vả ai!

Về những người chết trước thời Quang lâm

13 Hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em không hay không biết về số phận những người đã an nghỉ, ngõ hầu anh em khỏi phải phiền sầu như những người khác, những kẻ không có hy vọng. 14 Vì nếu chúng tin thật rằng: Ðức Yêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy: những kẻ đã an nghỉ trong Ðức Yêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đi làm một với Ngài. 15 Ðây điều chúng tôi dựa vào Lời của Chúa mà nói với anh em: là chúng ta, những kẻ còn sống sót lại vào thời Quang lâm của Chúa, chúng ta sẽ không lấn trước những người đã an nghỉ. 16 Bởi vì khi lịnh vang ra, theo tiếng tổng lãnh Thiên thần và loa của Thiên Chúa, thì tự trời chính Chúa sẽ ngự xuống, và những kẻ chết trong Ðức Kitô sẽ sống lại trước. 17 Rồi chúng ta, những kẻ còn sống sót lại, chúng ta sẽ được quyện lên các tầng mây làm một với họ, đi đón Chúa trên làn khí. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở với Chúa luôn luôn!

18 Cho nên anh em hãy vịn vào các lời lẽ này mà an ủi nhau!

 

Chương 05

 

Thời Quang lâm

1 Còn về thời và buổi, hỡi anh em, anh em không cần phải để ai viết cho anh em, 2 vì anh em biết rành lắm: Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. 3 Khi người ta nói: Bình an và chắc chắn! Thì bấy giờ là lúc tiêu diệt thình lình ập đến trên họ, ví thể nỗi quặn đau của người thai nghén, và họ sẽ không trốn thoát được!

4 Còn anh em, anh em không ở trong tối tăm, làm cho Ngày như kẻ trộm bắt chộp được anh em, 5 vì anh em hết thảy là con cái sự sáng và con cái của Ngày, chúng ta không thuộc về đêm và tối tăm. 6 Vậy thì ta đừng ngủ mê, như những kẻ khác, song ta hãy canh thức và tỉnh táo! 7 Ai ngủ thì ngủ ban đêm, và ai say sưa thì say sưa ban đêm. 8 Còn ta, ta thuộc về ban ngày, ta hãy tỉnh táo, mặc lấy áo giáp đức tin, đức mến, và mũ chiến là lòng trông cậy cứu rỗi. 9 Vì chưng Thiên Chúa không dành cho ta án thịnh nộ, nhưng là để ta chiếm lĩnh phúc cứu rỗi nhờ Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, 10 Ðấng đã chết vì ta, ngõ hầu dù thức hay ngủ, ta được sống làm một với Ngài. 11 Vì thế anh em hãy an ủi nhau, hãy tài bồi cho nhau, như hiện anh em đương làm.

Những lời căn dặn về sinh hoạt cộng đoàn

12 Hỡi anh em, chúng tôi xin anh em tỏ lòng tri ngộ những người có công lao nhọc nơi anh em, những người chủ sự anh em trong Chúa và sửa bảo anh em. 13 Ðối với họ hãy hết lòng kính trọng, mến yêu, vì công việc của họ. Hãy ở hòa thuận cùng nhau!

14 Hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em: hãy sửa bảo những kẻ vô trật tự; hãy khích lệ những người nhát đảm; hãy làm chấn khởi những người yếu đuối; hãy ở đại lượng với mọi người! 15 Hãy coi chừng: đừng ai lấy oán báo oán; trái lại hãy luôn luôn theo đuổi sự thiện giữa anh em với nhau, và đối với mọi người.

16 Hãy vui mừng luôn!

17 và đừng ngớt cầu nguyện!

18 Hãy tạ ơn trong mọi dịp! Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về anh em trong Ðức Kitô Yêsu!

19 Ðừng dập tắt Thần khí!

20 Ðừng khinh thị các ơn tiên tri!

21 Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy!

22 Hãy kị điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!

Lời kết thúc

Chúc lành

23 Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa anh em, cả con người toàn diện, khiến cho thần khí, linh hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, vô tì tích vào thời Quang lâm của Ðức Yêsu Kitô. 24 Người trung tín, Ðấng kêu gọi anh em! Chính người cũng sẽ hoàn thành!

25 Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho cả chúng tôi nữa!

26 Anh em hết thảy hãy chào mừng nhau, áp má hôn nhau cách thánh thiện!

27 Vì Chúa, tôi khẩn khoản xin anh em đọc thư này cho mọi người anh em nghe!

28 Ân sủng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, ở cùng anh em!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page