Kinh Thánh Tân Ước

Thư Gửi Tín Hữu Philip

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Phaolô và Timôthê, những nô lệ của Ðức Kitô Yêsu,

kính gửi hết thảy các thánh trong Ðức Kitô Yêsu, ở Philip, cùng với các vị giám sự và phụ tá.

2 Ân sủng và bình an cho anh em do bởi Thiên Chúa, Cha chúng ta và Chúa Yêsu Kitô!

Thông chia cùng một ân sủng

3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi, mỗi lần tôi nhớ đến anh em, 4 luôn luôn, trong mọi lời tôi cầu xin cho anh em hết thảy, và tôi sung sướng mà dâng lời cầu xin ấy, 5 vì anh em được thông phần vào việc rao giảng Tin Mừng, từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ. 6 Tôi tin chắc rằng: Ðấng đã khởi sự nơi anh em một công trình thiện hảo (như vậy) sẽ tiếp tục cho đến hoàn thành trong Ngày của Ðức Kitô Yêsu. 7 Lẽ đương nhiên là tôi có những tâm tình như thế đối với anh em hết thảy, bởi tôi hằng có anh em canh cánh nơi lòng tôi. Trong xiềng xích, hay khi phải bênh đở và củng cố Tin Mừng, anh em hết thảy đều đã thông phần vào ân sủng tôi đã được. 8 Có Thiên Chúa chứng giám cho tôi, là tôi tríu mến anh em hết thảy trong lòng dạ Ðức Kitô Yêsu. 9 Ðiều tôi khẩn nguyện là xin cho lòng yêu mến nơi anh em được dẫy tràn nhiều hơn mãi mãi, về đàng trí tri và mọi ơn thông hiểu, 10 khiến anh em biện phân ra điều ưu hảo, và như vậy anh em được tinh tuyền và vô phương trách cứ chờ Ngày của Ðức Kitô, 11 dư đầy hoa quả công chính, nhờ Ðức Yêsu Kitô, để sáng danh Thiên Chúa và ngợi khen Người!

Miễn sao Chúa Kitô được rao giảng

12 Hỡi anh em, tôi muốn tin cho anh em hay là những gì xảy đến cho tôi, phải hơn đã nên cơ hội để Tin Mừng tiến thêm, 13 đến đổi trong Phủ đường và khắp chốn, sự đã hiển nhiên là chính vì Ðức Kitô mà tôi đã bị xiềng xích. 14 Phần đông các anh em, đầy lòng tin cậy vào Chúa, theo gương tôi bị lao tù, thì thêm bạo dạn hơn nhiều, quả cảm giảng Lời Thiên Chúa. 15 Kẻ thì ghen tương và kình địch; kẻ thì thiện cảm (với tôi) mà rao giảng Ðức Kitô. 16 Kẻ thì làm vì lòng mến, bởi biết rằng tôi đã được chỉ định lo bênh đỡ Tin Mừng. 17 Kẻ lại giảng truyền Ðức Kitô vì ganh tị, ý không tinh tuyền, tưởng gây được khổ cực cho cảnh lao tù của tôi. 18 Can chi! Dù sao đi nữa, bởi lấy nê hay vì tình thật, miễn là Ðức Kitô được rao truyền! thì tôi vui mừng, và tôi sẽ cứ vui mừng (luôn). 19 Vì tôi biết: sự ấy sẽ trở thành nguồn cứu rỗi cho tôi, vì anh em có cầu xin và Thần khí của Ðức Yêsu tiếp sức. 20 Ðó là điều tôi ngóng đợi và cậy trông! Tuyệt nhiên, tôi sẽ không phải hổ thẹn! Hoàn toàn hiên ngang, mọi lúc sao, bây giờ cũng vậy, Ðức Kitô phải được tôn vinh nơi thân mình tôi, dù tôi sống hay tôi chết. 21 Vì đối với tôi, sống chính là Ðức Kitô, và chết là một mối lợi. 22 Nhưng nếu sống trong xác phàm lại là hoạt động có hiệu quả (trong công việc giảng Tin Mừng) thì tôi không biết phải chọn gì. 23 Tôi bị giằng co đôi ngã: tôi ước mong thoát ly và được ở cùng Ðức Kitô, vì thật là điều tối hảo gấp bội! 24 Nhưng lưu trú trong xác phàm lại khẩn thiết hơn vì anh em! 25 Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ lưu lại và ở bên mà giúp anh em hết thảy tiến tới và được sự vui mừng của lòng tin, 26 ngõ hầu anh em được tràn đầy vinh vang trong Ðức Kitô Yêsu, vì cớ tôi, nhân dịp tôi được tái ngộ với anh em!

Hãy chiến đấu trong lòng tin

27 Chỉ có điều này là anh em hãy cư xử sao cho xứng với Tin Mừng của Ðức Kitô, ngõ hầu -- hoặc tôi đến và được thấy, hoặc tôi vắng mặt mà được nghe biết -- anh em cứ đứng vững trong một Thần khí, cùng nhau chiến đấu, với một tâm hồn, vì đức tin do Tin Mừng đem đến, 28 không chút mảy may hốt hoảng trước mặt những kẻ chống đối. Việc họ chống đối là dấu nguy cơ diệt vong họ, còn cho anh em là dấu chỉ ơn phúc cứu độ - và điều ấy là do Thiên Chúa (an bài). 29 Vì anh em đã được phúc -- vì Ðức Kitô -- chẳng những là tin vào Ngài, mà còn được chịu khó vì Ngài, 30 được tham dự vào cùng một trận chiến như anh em đã thấy và hiện đang nghe biết tôi phải đương đầu.

 

Chương 02

 

Hòa hợp, khiêm nhượng theo gương Chúa Kitô

1 Vậy nếu trong Ðức Kitô có sự an ủi nào, có sự khích lệ nào của lòng mến, nếu có sự thông hiệp nào do bởi Thần khí, nếu có đức từ tâm hay thương xót nào, 2 thì anh em hãy làm cho nỗi vui mừng của tôi nên trọn, là hãy lo cho được đồng tâm ý hợp với nhau, chia sẻ cùng một lòng mến, một tâm hồn, một trí ý; 3 đừng làm gì vì ganh tị, vì hư danh, nhưng thật lòng khiêm nhượng, hãy coi kẻ khác trổi trang hơn mình! 4 Mỗi người đừng chỉ dán mắt vào những điều sở đắc nơi mình, song vào những điều sở đắc của người khác nữa. 5 Anh em hãy có nơi anh em tâm tư như đã có trong Ðức Kitô Yêsu:

6 Ngài, phận là phận của một vì Thiên Chúa,

nhưng Ngài đã không nghĩ phải giằng cho được

chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa.

7 Song Ngài đã hủy mình ra không,

là lĩnh lấy thân phận tôi đòi,

trở thành giống hẳn người ta;

đem thân đội lốt người phàm,

8 Ngài đã hạ mình thấp hèn,

trở thành vâng phục cho đến chết,

và là cái chết thập giá!

9 Bởi vậy Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài!

và ban cho Ngài Danh hiệu

vượt quá mọi danh hiệu,

10 hầu trước danh hiệu của Ðức Yêsu,

mọi gối đều phải quì xuống bái lạy,

chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất,

11 và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng:

Yêsu Kitô Là Chúa,

mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha.

Lo việc rỗi linh hồn

12 Ấy vậy, anh em thân mến, bởi anh em đã hằng vâng phục, không phải chỉ khi tôi có mật mà thôi, nhưng hơn nữa bây giờ là lúc tôi vắng mặt, anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính mình. 13 Vì chính Thiên Chúa tác tạo trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm, thể theo nhã ý của Người. 14 Anh em hãy thi hành mọi sự, đừng kêu ca, đừng tranh luận, 15 để anh em vô phương trách cứ và tinh toàn, nên những con cái Thiên Chúa, sống vô tì vích giữa một xã hội ngang trái và tà vạy, giữa họ anh em chiếu rạng như đuốc sáng trên thế gian, 16 bày tỏ Lời sự sống; (như thế, anh em làm) tôi dược vinh dự trong Ngày của Ðức Kitô, (bởi được thấy) rằng tôi đã không bôn ba một cách hư luống, và không uổng công lao nhọc. 17 Mà nếu phải đổ máu hoà dâng với hi sinh tế lễ của lòng tin nơi anh em, thì tôi vui mừng và cùng vui mừng với anh em hết thảy. 18 Cả anh em nữa cũng vậy, hãy vui mừng và hãy vui mừng cùng với tôi!

Sứ mạng của timôthê

19 Trong Chúa Yêsu, tôi trông cậy là sẽ kíp phái Timôthê đến với anh em, để tôi được biết tin tức về anh em mà an tâm. 20 Quả một người thanh khí nào khác, tôi không có được như anh, lại là kẻ tận tâm lo lắng đến anh em. 21 Vì ai nấy đều tìm ích kỷ, chứ không phải những điều thuộc về Ðức Kitô Yêsu. 22 Anh em biết thực đức của anh: với tôi như con với cha, anh đã làm tôi phục vụ Tin Mừng. 23 Tôi trông cậy sẽ phái anh đi, ngay khi vừa rõ được tình hình về tôi. 24 Nhưng trong Chúa, tôi còn trông rằng kíp đây cả tôi cũng sẽ đến nữa!

Việc gởi Êpaphrôđitô về quê

25 Tôi xét là nhất thiết phải cho về lại với anh em, Êpaphrôđitô, người anh em đã đồng lao cộng tác và là chiến hữu của tôi, lại là sứ giả của anh em để phục dịch tôi nhân lúc túng cực. 26 Vả chăng anh những mong mỏi gặp lại anh em hết thảy, âu lo vì anh em đã hay tin anh lâm bịnh. 27 Và quả thực anh em đã lâm bịnh hầu thập tử nhất sinh; nhưng Thiên Chúa đã thương xót anh, và không cứ gì chỉ một mình anh, mà cả tôi nữa, kẻo tôi phải phiền muộn, hết thế này lại thế khác. 28 Vậy tôi vội vã cho anh về để anh em được vui mừng gặp lại anh, và tôi cũng được khuây khỏa. 29 Vậy xin anh em hãy hết lòng vui mừng đón tiếp anh trong Chúa; và hãy trọng đãi những người như thế. 30 Chính vì công việc của Ðức Kitô mà anh đã suýt chết, liều mạng sống để bù thay anh em khiếm diện mà phục dịch tôi.

 

Chương 03

 

1 Ngoài ra, hỡi anh em, hãy vui mừng trong Chúa!

Con đường giải thoát chân chính

Viết đi viết lại cũng những điều này, tôi không lấy làm nhàm, một sự đề phòng cho anh em! 2 Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng hạng thợ bất lương; hãy coi chừng bọn người thiến hụt! 3 Vì chúng ta mới là giới cắt bì, hạng người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần khí, và tự vinh vang trong Ðức Kitô Yêsu, chứ không ỷ thị nơi xác thịt. 4 Dẫu rằng về phần tôi, tôi có lý mà ỷ thị được nơi xác thịt. Nếu ai khác tưởng mình ỷ thị được nơi xác thịt, thì huống hồ là tôi: 5 chịu cắt bì đúng tám ngày, thuộc dòng giống Israel, họ Benyamin:Hipri sinh bởi Hipri; sống theo Lề luật như Biệt phái; 6 nhiệt thành đến đổi bắt bớ hội thánh; chiếu theo đức công chính trong Lề luật, thì thực vô phương trách cứ! 7 Nhưng những điều kể được lợi lộc cho tôi đó, tôi đã coi là thua lỗ bất lợi vì Ðức Kitô. 8 Mà chẳng những thế, tôi còn coi mọi sự hết thảy là thua lỗ bất lợi cả, vì cái lợi tuyệt vời là được biết Ðức Yêsu Kitô, Chúa tôi. Vì Ngài, tôi đành thua lỗ mọi sự, và coi là phân bón cả, để lợi được Ðức Kitô, 9 và được thuộc về Ngài, không có sự công chính riêng của tôi, sự công chính nại vào Lề luật, song là sự công chính nhờ lòng tin vào Ðức Kitô, sự công chính do tự Thiên Chúa ban xuống cho lòng tin; 10 để được biết về Ngài và quyền năng sống lại của Ngài, cùng được thông phần vào các sự thống khổ của Ngài: 11 được đồng hình dồng dạng với sự chết của Ngài, để làm sao đạt đến ơn phục sinh từ cõi chết.

12 Không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã thành toàn, nhưng tôi đang ruổi theo để mà chụp lấy chiếm đoạt, bởi chưng tôi đã được Ðức Kitô chụp lấy chiếm đoạt rồi. 13 Hỡi anh em, phần tôi, tôi chưa kể mình là đã chiếm đoạt được rồi, nhưng điều duy nhất là: quên phía sau mà lao mình tới trước, 14 nhắm đích, tôi chạy đến giải thưởng của ơn kêu gọi từ trên cao Thiên Chúa đã ban bố trong Ðức Kitô Yêsu. 15 Vậy phàm ai là thành toàn, ta hãy nghĩ như thế! Và giả như có điều gì anh em nghĩ khác, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho anh em về điều ấy. 16 Dù sao đạt thấu đâu rồi, ta sẽ bước theo đó!

17 Hỡi anh em, cùng nhau hãy bắt chước tôi, và hãy nhìn vào những người sống theo mẫu mực anh em gặp thấy nơi chúng tôi! 18 Bởi chưng có lắm người, như nhiều lần tôi đã nói với anh em, và bây giờ tôi phải khóc lên mà nói nữa, là họ sống như thù địch đối với thập giá của Ðức Kitô: 19 đích cùng của họ tức là diệt vong; họ lấy cái bụng làm Thiên Chúa, vinh quang đặt nơi điều đáng phải xấu hổ, họ chỉ biết nghĩ đến những điều dưới đất. 20 Trái lại, nước quê ta là trời cao, tự đó sẽ đến vì Cứu Chúa mà ta ngóng đợi, Chúa Yêsu Kitô. 21 Ngài sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của ta, sao nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh quang của Ngài, chiếu theo phép mầu làm Ngài có thể bắt cả vạn vật hàng phục Ngài.

 

Chương 04

 

1 Ấy vậy, hỡi anh em, những người chí thân chí thiết của tôi, niềm hân hoan và là triều thiên của tôi, anh em hãy kiên vững như vậy trong Chúa, hỡi anh em thân mến!

Những lời khuyên nhủ

2 Tôi khuyên bà Êvôđia và tôi khuyên cả bà Syntykhê nữa: xin hai bà hãy hoà hợp với nhau trong Chúa! 3 Và tôi cũng xin anh, phải, cả anh nữa, liên hữu chân thành (của tôi), hãy giúp đỡ các bà ấy. Họ đã cùng tôi chiến đấu vì Tin Mừng, cùng với Clêmentê và các người cộng sự khác, những người đã được có tên ghi trong sổ hằng sống.

4 Anh em hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi xin lập lại, hãy vui mừng! 5 Ðức độ lượng của anh em, hãy làm sao cho mọi người đều nhận biết! Chúa gần bên! 6 Anh em đừng lo gì! Nhưng hãy dùng những lời khẩn nguyện, cầu xin với cảm tạ, mà giải bày trước Thiên Chúa các điều anh em thỉnh nguyện! 7 Và sự bình an của Thiên Chúa vượt quá mọi suy tưởng sẽ canh giữ lòng dạ anh em trong Ðức Kitô Yêsu.

8 Kỳ dư, hỡi anh em, phàm những gì là chân thật, những gì là khả kính, những gì là công minh, những gì là tinh tuyền, những gì là khả aí, những gì là danh thơm tiếng tốt, và nếu có nhân đức nào, nếu có điều dáng khen nào, anh em hãy chú trong đến tất cả. 9 Các điều anh em đã thụ giáo, đã chịu lấy, đã nghe và thấy nơi tôi, anh em hãy đem thi hành, và Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em!

Cám ơn việc trợ cấp

10 Trong Chúa, tôi cảm thấy vui mừng thắm thía vì mối lưu luyến của anh em đối với tôi lại đã khai hoa lần nữa; một điều anh em vẫn đã quan tâm, nhưng cơ hội lại không sẵn! 11 Không phải vì túng cực mà tôi nói thế, vì tôi đã học cho biết đành lòng với phận mình gặp phải. 12 Tôi đã biết cảnh nghèo hèn, mà dư dật tôi cũng biết. Trong mọi cơ hội và về mọi sự, tôi đã được thụ truyền (dạn) với no với đói, với dư với thiếu. 13 Tôi có sức chịu mọi sự, trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi. 14 Tuy nhiên, xin cám ơn việc nghĩa anh em đã làm, là san sẻ nỗi quẫn bách của tôi! 15 Này anh em, người thành Philip, ngay anh em cũng biết là vào thời đầu việc giảng Tin Mừng, khi tôi rời khỏi Makêđonia, thì đã không có giáo hội nào hợp đồng với tôi về "trương mục chi thu" cả, duy chỉ có anh em đó thôi! 16 Ngay ở Thessalonikê rồi, anh em đã lần này lần khác gửi gì giúp đở tôi lâm phải túng cực! 17 Không phải là tôi cầu ơn cầu nghĩa, nhưng là tôi cầu cho mục "thu" của anh em được dồi dào hoa lợi!

18 Nay tôi xin tiếp nhận tất cả, và tôi nên dư dật, sung túc rồi, khi đã nhận quà anh em gởi nhờ tay Epaphrôđitô: thật là hinh hương, tế lễ được Thiên Chúa chiếu nhận và lấy làm ưng ý! 19 Thiên Chúa của tôi sẽ đắp điếm vào mọi nỗi thiếu thốn của anh em, chiếu theo sự giàu có vinh sang của Người, trong Ðức Kitô Yêsu. 20 Vinh quang cho Thiên Chúa và là Cha chúng ta đời đời kiếp kiếp. Amen.

Lời từ biệt

21 Xin anh em chào mừng hết thảy các thánh từng người một trong Ðức Kitô Yêsu. Các anh em ở với tôi xin gửii lời chào anh em! 22 Các thánh hết thảy, cách riêng những người gia thuộc của Hoàng đế, gửi lời chào anh em!

23 Ân sủng của Chúa Yêsu Kitô ở cùng thần khí anh em!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page