Kinh Thánh Tân Ước

Thư Gửi Philêmôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Phaolô, tù nhân của Ðức Kitô Yêsu, cùng với người anh em là Timôthê,

kính gửi Philêmôn, người cộng sự thân mến của chúng tôi, 2 cùng chị Apphia, và Arkhippô chiến hữu của chúng tôi, làm một với hội thánh họp tại nhà ông.

3 Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô!

Tạ ơn và cầu xin

4 Tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi luôn luôn khi nhớ đến ông trong kinh nguyện của tôi, 5 bởi được nghe biết lòng mến và lòng tin ông có đối với Chúa Yêsu vì phần ích của hết thảy các thánh. 6 Nguyện xin cho sự thông hiệp xuất tự đức tin của ông được nên kiến hiệu, cho ông am tường tất cả sự lành ta có thể làm để phục vụ Ðức Kitô. 7 vì quả tôi được rất đổi vui mừng an ủi thấy đức mến của ông, vì, này tôn huynh, nhờ ông mà lòng dạ các thánh đã được nhiều bề thư thái.

Gửi gắm Ônêsimô

8 Bởi đó, cho đi trong Ðức Kitô, tôi được đủ dạn dĩ mà truyền cho ông điều phải điều chăng, 9 tôi muốn kêu gọi đức mến, nhưng của ông hơn tôi. Với tình cảnh của tôi, Phaolô, một người già lão, và đàng khác hiện là người bị tù vì Ðức Kitô Yêsu, 10 tôi nài xin ông cho đứa con của tôi, tôi đã sinh ra trong xiềng xích, anh Ônêsimô ấy mà! 11 Xưa kia anh thật đồ vô dụng đối với ông, nhưng nay thật là đắc dụng, cho cả ông và tôi. 12 Tôi xin gửi anh ấy trả lại ông, chính anh ấy, và nào có khác gì tim lòng tôi vậy. 13 Giữ anh ấy lại bên tôi, tôi cũng muốn đó, để thay ông giúp đáp tôi trong xiềng xích tôi phải mang vì Tin Mừng. 14 Nhưng không có sự ưng thuận của ông, tôi đã không định là gì cả, kẻo việc nghĩa ông làm lại ra như vì cưỡng bách, chứ không phải tự ý mà làm. 15 Vả lại có khi anh đã lìa biệt ông chốc lát, chỉ là cốt để ông được hẳn lại đời đời, 16 không còn chỉ là nô lệ, mà hơn nô lệ nhiều, như một người anh em thân mến, đối với tôi đã là chí thân chí thiết, đối với ông, thì huống hồ là còn phải nói, cả về mặt đời, cả trước mặt Chúa.

17 Vậy nếu ông coi được như người thông hiệp khắn khít, thì xin ông hãy đón nhận anh như chính mình tôi. 18 Giả như anh đã làm thiệt hại ông hay mắc nợ ông điều gì thì xin bổ vào phần tôi. 19 Tôi, Phaolô, tự tay tôi viết: tôi sẽ hoàn lại sòng phẳng... để đừng kỳ kèo với ông về món nợ ngoài ra ông còn mắc tôi, chính mình ông ấy mà! 20 Phải, này tôn huynh, tôi đành phải lợi dụng ông đó, trong Chúa! Xin làm cho lòng dạ tôi cũng được thư thái, trong Ðức Kitô. 21 Ðinh ninh rằng ông sẽ nghe theo, nên tôi viết thư này cho ông, mà cũng biết là ông còn đi quá điều tôi xin nữa!

Gửi gắm và từ tạ

22 Nhân thể, ông hãy dọn cho tôi chỗ trọ. Quả tôi hi vọng là nhờ lời anh em cầu xin, tôi sẽ là quà tặng ban lại cho anh em!

23 Êpaphra, người bạn tù với tôi trong Ðức Kitô Yêsu, gửi lời chào ông, 24 cùng với các người cộng sự của tôi: Marcô, Aristarkhô, Ðêma, Luca.

25 Ân sủng của Chúa Yêsu Kitô ở cùng thần khí anh em.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page