Ðịa Chỉ Các Giáo Xứ và Nhà Thờ

có Thánh Lễ Bằng Tiếng Việt Nam

tại Ðài Loan

 

Văn Nghệ Mừng Xuân Tân Tỵ Năm 2001 tại Nhà Thờ Ðào Viên, Ðài Loan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Y-Lan, Lo-Tung:

 

Giáo Xứ Thánh Gioan, Bắc Thành - St. John Church, Pei-cheng

20 Peicheng Road, Section 1, Lo-tung, Ilan Hsien [265]

Tel : (03) 951-2963; (03) 951-2297

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Nguyễn Trí Tài

Thánh Lễ vào lúc 17:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Ðài Bắc (Taipei City) :

 

Giáo Xứ Thánh Christopher - St. Christopher Church

51 Chung-Shan North Road, Section 3, Taipei City [104]

Tel : (02) 2595-6471

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Gioan Trần Văn Thiết (0966-239-209)

Thánh Lễ vào lúc 15:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Tân Ðài Bắc (New Taipei City) :

 

Nhà Nguyện Viện Dưỡng Lão Công Giáo - The Chapel of Catholic Home for the Aged

33 Chung-Shan Road, Section 1, Ba-Li District, New Taipei City [220]

Tel : (02) 2610-2034

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Từ Ðình Nghi

Thánh Lễ vào lúc 18:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu, Shu-lin - Sacred Heart Church, Shu-lin

154 Chungshan Road, Section 1, Shu-lin District, New Taipei City [238]

Tel : (02) 2681-1083

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Nguyễn Bảo Lộc (0970-874-454)

Thánh Lễ vào lúc 17:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Giuse - St. Joseph Church

70 Chungcheng Road, Lu-chou District, New Taipei City [220]

Tel : (02) 2288-1993

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Nguyễn Minh Chính (0928-597-544)

Thánh Lễ vào lúc 20:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Nhà Nguyện Viện Thần Học Phụ Nhân - The Chapel of Fujen Faculty of Theology

510 Chungcheng Road, Hsin-chuang District, New Taipei City [220]

Tel : (02) 2901-7270

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Vũ Kim Chính

- Lm. Giuse Lê Quốc Chinh

Thánh Lễ vào Chúa Nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 vào lúc 15:00 chiều

 

Ðào Viên (Taoyuan City) :

 

Giáo Xứ Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ - Immaculate Heart of Mary Church

56 Chengkung Road, Section 2, Taoyuan City [330]

Tel : (03) 332-2067

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Cường (0987-455-205)

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng (0922-641-743)

- Lm. Giuse Nguyễn Bảo Lộc (0970-874-454)

Thánh Lễ vào lúc 19:00 mỗi chiều Chúa Nhật

(Trước Thánh Lễ, vào lúc 17:00 Giáo Lý; 17:30 Tập Hát, Giải Tội)

 

 

Tân Trúc (Hsinchu City) :

 

Giáo Xứ Chánh Tòa - Immaculate Heart of Mary Cathedral

156 Chungcheng Road, Hsinchu City [300]

Tel : (03) 525-6057

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Gioan Ðoàn Quang Trường (0912-783-032)

- Lm. Phêrô Lê Văn Quảng (03-531-7647)

Thánh Lễ vào lúc 17:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Thần - Holy Spirit Church

38 Kuangfu Road, Section 2, Hsinchu City [300]

Tel : (03) 571-4217

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Antôn Quách Thế Bình (0912-783-032)

- Lm. Simon Nguyễn Ngọc Thạch (0932-111-349)

Thánh Lễ vào lúc 17:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Ðài Trung (Taichung City) :

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Immaculate Conception Church

366 Fushing Road, Section 3, South District, Taichung City [402]

Tel : (04) 2293-0667; (04) 2222-2370

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Nguyễn Phương Phi (Cha Túc) (0987-103-333)

Thánh Lễ vào lúc 15:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Nam Ðầu (Nan-Tou City):

 

Giáo Xứ Kitô Vua - Christ The King Church

25 Wenchang Street, Nan-tou City [540]

Tel : (049) 222-2401

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Nguyễn Văn Dụ (0922-972-751)

Thánh Lễ vào lúc 15:00 mỗi chiều Chúa Nhật

(Trước Thánh Lễ, vào lúc 14:00 Giáo Lý; 14:30 Tập Hát, Giải Tội)

 

Vân Lâm (Yun-Lin, Tou-Liu), Giáo Phận Gia Nghĩa (Chiayi) :

 

Thánh Lễ mỗi ngày Chúa Nhật vào lúc 19:45

Xin liên lạc cha phụ trách:

- Lm. Gioakim Vũ Ðình Thôn (0910-876-423)

- Lm. Trần Kim Trung (0921-437-088)

 

Ðài Nam (Tainan City) :

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu - Mary Help of Christians Church

1 Yunung 3rd Street, Eastern District, Tainan City [70175]

Tel: (06) 331-0412

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Phạm Văn Hữu, SDB (0973-495-236)

- Sr. Maria Nguyễn Thị Minh Trang, RNDM (0965-494-503)

Thánh Lễ vào lúc 16:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thiên Thần Phù Hộ, Hsin-shih - Guardian Angels Church, Hsin-shih

169 Chungcheng Road, Hsin-shih District, Tainan City [74447]

Tel: (06) 599-3304

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Ðức Trí, CSJB (0911-991-153)

- Sr. M, Trần Thị Dung, RNDM (0958-953-848)

Thánh Lễ vào lúc 18:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Cao Hùng (Kaohsiung City) :

 

Giáo Xứ Vinh Sơn Ðệ Phaolô - St. Vincent de Paul Church

1 Jie-shou West Road, Gang-shan District, Kaohsiung City [82047]

Tel: (07) 625-2332; (07) 626-0523

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Phan Văn Tuyến (0986-104-706)

Thánh Lễ vào Chúa Nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 lúc 15:00 chiều

 

Giáo Xứ Thập Tự Giá - Holy Cross Church

No 25, Lane 199, Li-sheng Road, Da-liao District, Kaohsiung City [83167]

Tel: (07) 781-3718

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Ðôminicô Nguyễn Văn Mạnh (0921-870-036)

Thánh Lễ vào lúc 20:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Ping-Tung (Ping-tung) :

 

Thánh Lễ mỗi ngày Chúa Nhật vào lúc 17:30

Xin liên lạc cha phụ trách:

- Lm. Ðôminicô Nguyễn Văn Mạnh (0921-870-036)

- Lm. Bùi Quang Bình (0978-088-569)

 

Hua-Lien (Hua-Lien City) :

 

Xin liên lạc cha phụ trách:

- Lm. Antôn Ðoàn Thái Bình (0911-237-147)

 

 

Last updated: May 10, 2013 by vnmissio.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page