Ðịa Chỉ Các Giáo Xứ và Nhà Thờ

có Thánh Lễ Bằng Tiếng Việt Nam

tại Ðài Loan

 

(Kỷ niệm Buổi Văn Nghệ Mừng Xuân đầu tiên của Việt Nam tại Ðài Loan

Xuân Tân Tỵ Năm 2001 tại Nhà Thờ Ðào Viên, Ðài Loan)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Y-Lan, Lo-Tung:

 

Giáo Xứ Thánh Gioan, Bắc Thành - St. John Church, Pei-cheng

20 Peicheng Road, Section 1, Lo-tung, Ilan Hsien [265]

Tel : (03) 951-2963; (03) 951-2297

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Nguyễn Trí Tài

Thánh Lễ vào lúc 18:30 mỗi tối Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi - Holy Trinity Church

40 Chungcheng Road, Section 1, Su-ao, Ilan Hsien [270]

Tel : (03) 996-2146

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Trương Văn Khoa, CS (0958-079-335)

Thánh Lễ vào lúc 18:00 mỗi tối Thứ Bảy

 

Giáo Xứ Thánh Phêrô - St. Peter Church

1 Kailan East Road, Toucheng, Ilan Hsien [261]

Tel : (03) 977-7383

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Trương Văn Khoa, CS (0958-079-335)

Sr phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Minh Phượng (0972-444-635)

Thánh Lễ vào lúc 19:00 mỗi tối Thứ Bảy

 

Ðài Bắc (Taipei City) :

 

Giáo Xứ Thánh Christopher - St. Christopher Church

51 Chung-Shan North Road, Section 3, Taipei City [104]

Tel : (02) 2595-6471

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Trương Văn Khoa, CS (0958-079-335)

Thánh Lễ vào lúc 16:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Tân Ðài Bắc (New Taipei City) :

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Fatima, Santuary of Our Lady of Fatima, Tamsui

139 Chung-Shan Road, Tamsui District, New Taipei City [251]

Tel : (02) 2620-4374

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Maria Nguyễn Nhân Tài, CSJB (0930-307-171)

Thánh Lễ vào lúc 17:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu, Shu-lin - Sacred Heart Church, Shu-lin

154 Chungshan Road, Section 1, Shu-lin District, New Taipei City [238]

Tel : (02) 2681-1083

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Trương Văn Khoa, CS (0958-079-335)

Thánh Lễ vào lúc 17:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Giuse - St. Joseph Church, Lu-chou

70 Chungcheng Road, Lu-chou District, New Taipei City [220]

Tel : (02) 2288-1993

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Nguyễn Tri Thức (0958-401-401)

Thánh Lễ vào lúc 18:30 mỗi tối Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Antôn - St. Anthony Church

311 Chungyang Road, Section 4, Tucheng District, New Taipei City [236]

Tel : (02) 2268-3841

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Ðiệp (0928-010-127)

Thánh Lễ vào lúc 18:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Phanxicô - St. Francis Church

637 Tatung Road, Section 2, Hsi-Chih District, New Taipei City [221]

Tel : (02) 8691-7038

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Trần Ðình Thục, SJ

Thánh Lễ vào lúc 16:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Giuse Freinademetz - St. Joseph Freinademetz Church, Lin-kou

Số 13 Hẻm 594 ChungHsiao Road, Lin-kou District, New Taipei City [244]

Tel : (02) 2609-6703

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Bùi Ngọc Thắng, SJ  (0905-555-628)

Thánh Lễ vào lúc 17:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

 

Ðào Viên (Taoyuan City) :

 

Giáo Xứ Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ - Immaculate Heart of Mary Church

56 Chengkung Road, Section 2, Taoyuan District, Taoyuan City [330]

Tel : (03) 332-2067

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng, SSC (0922-641-743)

Thánh Lễ vào lúc 18:30 mỗi tối Chúa Nhật

(Trước Thánh Lễ, vào lúc 17:00 Giáo Lý; 17:30 Tập Hát, Giải Tội)

 

Giáo Xứ Thánh Thể - Copus Christi Church

52 St. Paul Street, Taoyuan District, Taoyuan City [330]

Tel : (03) 374-2537

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Lê Văn Quảng (0974-071-308)

Thánh Lễ vào lúc 19:00 mỗi tối Thứ Bảy

Thánh Lễ vào lúc 18:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Ðức Mẹ - Sacred Heart of Jesus and Mary Church

129 Nankan Road, Luchu District, Taoyuan City [338]

Tel : (03) 352-4025

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng, SSC (0922-641-743)

Thánh Lễ vào lúc 10:30 mỗi ngày Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Fatima - Our Lady of Fatima Church

22 Tamo Road, Yangmei District, Taoyuan City [326]

Tel : (03) 478-2409

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Nguyễn Cao Trí, CSJB (0916-550-584)

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng, SSC (0922-641-743)

Thánh Lễ vào lúc 16:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Tân Trúc (Hsinchu City) :

 

Giáo Xứ Chánh Tòa - Immaculate Heart of Mary Cathedral

156 Chungcheng Road, Hsinchu City [300]

Tel : (03) 525-6057

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Gioan Ðoàn Quang Trường (0912-783-032)

Thánh Lễ vào lúc 17:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Thần - Holy Spirit Church

38 Kuangfu Road, Section 2, Hsinchu City [300]

Tel : (03) 571-4217

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Simon Nguyễn Ngọc Thạch, CSSp (0909-201-488)

Thánh Lễ vào lúc 17:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Ðài Trung (Taichung City) :

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Immaculate Conception Church

366 Fushing Road, Section 3, South District, Taichung City [402]

Tel : (04) 2293-0667; (04) 2222-2370

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Gioan Trần Anh Thư, CSJB (0968-048-089)

Thánh Lễ vào lúc 15:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Bernadette - St. Bernadette Church

581 Chen-nan Road, Shalu District, Taichung City [433]

Tel : (04) 2635-8564

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Vũ Ngọc Minh Thái (0900-601-644)

Thánh Lễ vào lúc 14:30 chiều Chúa Nhật thứ 1 và thứ 2 hằng tháng

 

Cộng Ðoàn Ðông Hải - Dong Hai Chapel

1766 Dadau Road, Section 4, Situn District, Taichung City [407]

Tel : (04)

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Vũ Ngọc Minh Thái (0900-601-644)

Thánh Lễ vào lúc 16:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Giuse - St. Joseph Church

66 Lane 652, Chiahou Road, Tachia District, Taichung City [437]

Tel : (04) 2687-2063

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Vũ Ðình Cường (0903-128-248)

Thánh Lễ vào lúc 15:00 chiều Chúa Nhật thứ 1 và thứ 4 hằng tháng

 

Giáo Xứ Thánh Patrick - St. Patrick Church

16 Lane 273, Chungshan Road, Fengyuan District, Taichung City [420]

Tel : (04) 2526-7607

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Vũ Ðình Cường (0903-128-248)

Thánh Lễ vào lúc 19:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Chang Hua (Chang Hua City) :

 

Giáo Xứ Thánh Giá - Holy Cross Church

20-1 Minsheng Road, Changhua City, Changhua County [500]

Tel : (04) 722-2744

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Từ Ðình Nghi, CSJB (0911-912-700)

Thánh Lễ vào lúc 13:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Thể - Blessed Sacrament Church

263 Changmei Road, Section 6, Homei Township, Changhua County [508]

Tel : (04) 755-3477

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Vũ Ngọc Minh Thái (0900-601-644)

Thánh Lễ vào lúc 10:00 mỗi sáng Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Nữ Vương Hoà Bình - Our Lady Of Peace Church

84 Kungyuan 1st Road, Lukang Township, Changhua County [505]

Tel : (04) 777-2650

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Bình, CSJB

Thánh Lễ vào lúc 15:00 chiều Chúa Nhật thứ 1 và thứ 2 hằng tuần

 

Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Sacred Heart of Jesus Church

34 Lane 125, Yuanzi Road, Section 3, Tienchung, Changhua County [520]

Tel : (04) 874-4300

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Giuse Nguyễn Bảo Lộc, CSJB (0970-874-454)

Thánh Lễ vào lúc 15:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Gia - Holy Family Church

2 Chungshan Road, Erhlin Township, Changhua County [526]

Tel : (04) 896-0173

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Nguyễn Duy Thăng (0963-920-224)

Thánh Lễ vào lúc 19:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Nam Ðầu (Nan-Tou City):

 

Giáo Xứ Kitô Vua - Christ The King Church

25 Wenchang Street, Nan-tou City [540]

Tel : (049) 222-2401

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Antôn Lưu Hồng Phúc (0922-895-282)

Thánh Lễ vào lúc 15:00 mỗi chiều Chúa Nhật

(Trước Thánh Lễ, vào lúc 14:00 Giáo Lý; 14:30 Tập Hát, Giải Tội)

 

Vân Lâm (Yun-Lin):

 

Giáo Xứ Thánh Tâm - Sacred Heart Church

77 Peiping Road, Huwei, Yunlin County [632]

Tel : (05) 632-4312

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Gioakim Vũ Ðình Thôn (0910-876-423)

Thánh Lễ vào lúc 19:30 mỗi tối Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Lên Trời - Our Lady of Assumption Church

41 Liuzhong Road, Douliu, Yunlin County [640]

Tel : (05) 632-4312

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Trần Kim Trung (0921-437-088)

Thánh Lễ vào lúc 19:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Giuse - St. Joseph Church, Baozhong

149 Zhongmin Road, Baozhong Township, Yunlin County [634]

Tel : (05)

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Ðức Nhuận (0921-769-534)

Thánh Lễ vào lúc 19:30 mỗi tối Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Trinh Vương - Our Lady Queen of Heaven Church

87 Dongshi West Road, Dongshi Township, Yunlin County [635]

Tel : (05)

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Gioakim Nguyễn Chí Công (0971-078-778)

Thánh Lễ vào lúc 19:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Gia Nghĩa (Chiayi City):

 

Giáo Xứ Thánh Linh - Holy Spirit Church

315 Po-ai Road, Section 1, Chiayi City [600]

Tel : (05) 231-8350

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Peter Nguyễn Văn Của (0911---)

Sr phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Sr. Mary Trần Thị Thu Loan (0972-235-455)

Thánh Lễ vào lúc 19:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thánh Têrêsa - St. Theresa Church

28-1 Wenhua Road, Minxiong Township, Chiayi County [621]

Tel : (05) 226-5508

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Thomas Phan Châu Tuấn, CSJB (0983-989-696)

Thánh Lễ vào lúc 19:30 mỗi tối Chúa Nhật

 

Ðài Nam (Tainan City) :

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu - Mary Help of Christians Church

1 Yunung 3rd Street, Eastern District, Tainan City [701]

Tel: (06) 331-0412

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phạm Trường Vĩnh, SDB (0973-495-236)

Thánh Lễ vào lúc 16:15 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thiên Thần Phù Hộ, Hsin-shih - Guardian Angels Church, Hsin-shih

169 Chungcheng Road, Hsin-shih District, Tainan City [744]

Tel: (06) 599-3304

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Quang Túc, CSJB (0987-103-333)

Sr phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Sr. M, Trần Thị Dung, RNDM (0965-494-503)

Thánh Lễ hằng tuần vào lúc:

19:00 mỗi tối Thứ Bảy

15:30 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Cao Hùng (Kaohsiung City) :

 

Giáo Xứ Vinh Sơn - St. Vincent de Paul Church

1 Jie-shou West Road, Gang-shan District, Kaohsiung City [820]

Tel: (07) 625-2332

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Nguyễn Ðức Trung, CM (0908-277-237)

Thánh Lễ vào lúc 15:00 mỗi chiều Chúa Nhật

 

Giáo Xứ Thập Tự Giá - Holy Cross Church

No 25, Lane 199, Li-sheng Road, Da-liao District, Kaohsiung City [831]

Tel: (07) 781-3718

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Trung, OP (0911-459-789)

Thánh Lễ vào lúc 20:00 mỗi tối Chúa Nhật

 

Ping-Tung (Ping-tung) :

 

Giáo Xứ Thánh Phanxicô Capillas - St. Francis de Capillas Church

56 Hoping Road, Pingtung City [900]

Tel: (08) 755-7366

Cha phụ trách cộng đoàn Việt Nam:

- Lm. Phêrô Bùi Quang Bình (0978-088-569)

- Lm. Giuse Trần Văn Yên, OP (0978-117-432)

Thánh Lễ vào lúc 18:15 mỗi tối Chúa Nhật

 

Hua-Lien (Hua-Lien City) :

 

Xin liên lạc cha phụ trách:

- Lm. Antôn Ðoàn Thái Bình (0911-237-147)

 

 

Last updated: July 14, 2022 by vnmissio.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page