Những bài giảng Thánh Lễ

Sứ Ðiệp và Huấn Ðức

của ÐTC Bênêdictô XVI

trong năm 2013

 

 


Sunday Homilies

 

Tháng 9/2013:

Ðức Biển Ðức 16 trả lời một nhà toán học vô thần

 

Tháng 2/2013:

Ngày cuối cùng trong triều đại Giáo Hoàng của Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI

Con thuyền Giáo Hội là của Chúa Người luôn điều khiển và không để nó chìm

Buổi đọc kinh Truyền Tin cuối cùng của Ðức Thánh Cha Biển đức 16

Buổi đọc kinh Truyền Tin áp chót của Ðức Thánh Cha

Ðức Thánh Cha giã từ hàng giáo sĩ Roma

Mùa Chay là thời gian dấn thân để cho chân lý đức tin và tình yêu thương

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ cuối cùng trong tư cách là Giáo Hoàng

Ðức Thánh Cha giải thích về việc ngài từ nhiệm

Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 sẽ chủ sự lễ tro tại Vatican

Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tuyên bố từ chức

Tuyên bố của Ðức Hồng Y niên trưởng của Hồng Y đoàn

Họp báo của cha Lombardi về việc Ðức Thánh Cha từ chức

Loan báo Chúa Kitô cho mọi người mà không bao giờ nản lòng

Ðức Thánh Cha tiếp kiến hơn 4 ngàn Hiệp Sĩ Malta

Bài chia sẻ của Ðức Thánh Cha với các chủng sinh Roma

Ðức Thánh Cha kêu gọi tín nhiệm người trẻ

Tin để cho Thiên Chúa làm cho chúng ta được tràn đầy tình yêu của Người

Ðầu tư cho sự sống và gia đình là câu trả lời hữu hiệu cho cuộc khủng hoảng hiện nay

Ðức Thánh Cha cử hành Ngày Ðời Sống Thánh Hiến

Toàn Văn Sứ Ðiệp Mùa Chay Năm 2013 của Ðức Thánh Cha

Công bố sứ điệp mùa chay 2013 của Ðức Thánh Cha

 

Tháng 1/2013:

Tin Thiên Chúa là Cha toàn năng là tin nơi quyền năng tình yêu thương cứu độ

Ðức Thánh Cha ban ơn toàn xá nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân

Sống Ngày Hôm Nay Trong Chúa

Ðức Thánh Cha tiếp đoàn thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Rota

Toàn Văn Sứ Ðiệp của ÐTC Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội

Ðức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất

Công bố 2 tự sắc Ðức tin nhờ đạo lý và Việc đào tạo các thừa tác viên

Công bố Sứ điệp của ÐTC nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội

Tin là ra khỏi chính mình để bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa

Ðức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô

Ðức Thánh Cha phê bình nhân sinh quan vô thần

Nhận ra gương mặt Chúa Giêsu nơi người nghèo yếu đuối và khổ đau

Ðức Thánh Cha Rửa Tội Cho 20 Trẻ Em

Thiên Chúa nhập thể tự ban mình cho nhân loại với sự nhưng không

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013

Ðức Thánh Cha tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh

Sứ điệp video của Ðức Thánh Cha gửi Giáo Hội tại Campuchia

Phải can đảm và khiêm nhường trước các tín điều bất khoan nhượng

Hãy luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa cả khi phải đương đầu với khó khăn

Năm mới sẽ tốt lành nếu tiếp nhận và sống tình yêu của Thiên Chúa

 

Sứ Ðiệp, Huấn Ðức và Bài Giảng của ÐTC trong những năm tháng khác

 


Back to Vietnamese Missionaries in AsiaHome Page