Những bài giảng Thánh Lễ

Sứ Ðiệp và Huấn Ðức

của ÐTC Bênêdictô XVI

trong năm 2008

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


Sunday Homilies

 

Tháng 12/2008:

Ðức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều và Tạ Ơn cuối năm

Ðức Thánh Cha kêu gọi đình chiến tại Gaza

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ đêm Giáng Sinh 2008

Sứ điệp Giáng sinh 2008 của Ðức Thánh Cha

ÐTC chia buồn với GH Chính Thống Nga về việc Ðức Alexis II qua đời

 

Tháng 11/2008:

Những Lời Nhắn Nhủ của ÐTC vào Trưa Chúa Nhật Lễ Các Ðẳng

 

Tháng 7/2008:

ÐTC viếng thăm Australia (Ðại Hội Giới Trẻ Sydney 10~20/07/2008)

 

Tháng 5/2008:

Vài lời huấn đức của ÐTC dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

Tháng 4/2008:

ÐTC truyền chức cho 29 tân linh mục vào ngày Chúa Nhật 27/04/2008

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC tại Hoa Kỳ (15~20/04/2008)

 

Tháng 3/2008:

Sứ Ðiệp Phục Sinh năm 2008 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

Vài Nhận Ðịnh của ÐTC Bênêđitô XVI về Môi Sinh trong Sứ Ðiệp Hoà Bình

Vài Suy Nghĩ về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo và Môi Sinh

 

Tháng 2/2008:

Chia sẻ Lập trường của Tòa Thánh về Môi Sinh

Vài nét về Cuộc tiếp kiến truyền thống giữa ÐTC và hàng giáo sĩ Roma

 

Sứ Ðiệp, Huấn Ðức và Bài Giảng của ÐTC trong những năm tháng khác

 


Back to Vietnamese Missionaries in AsiaHome Page