Mẹ Têrêsa thành Calcutta
được tưởng niệm tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc
như là một vị thánh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Mẹ Têrêsa thành Calcutta được tưởng niệm tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc như là một vị thánh.

Tin New York ( CNS 22/9/97): Hôm thứ năm 18 tháng 9, Văn Phòng Thông Tin của Liên Hiệp Quốc cùng với Hiệp Hội quy tụ những người công giáo làm việc tại Trụ Sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, mang tên là Hiệp Hội Hòa Bình Trên mặt Ðất, đã cùng nhau tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm Mẹ Têrêsa Thành calcutta. Ông Kulla, đại sứ của Albani tại Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi Mẹ Têrêsa như là "vị thánh đã sống giửa chúng ta" và sẽ còn sống mãi qua những việc làm và lời nói của Mẹ. Ông còn nói thêm như sau: "Ở đâu thuốc men thất bại, và những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc không được tuân giữ, thì ở đó Mẹ Têrêsa lại thành công vạch ra con đường cho con người noi theo. Tất cả những người Albani đều hảnh diện về Mẹ". Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc thì nhận định như sau: "Ðời sống và chúng tá của Mẹ Têrêsa đã đánh động tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, quốc gia và xác tín chính trị. Sức thu hút của Mẹ đến từ thái độ sống của Mẹ nhìn thấy Chúa Kitô hiện diện trong mọi người. Mẹ Têrêsa dạy chúng ta rằng: chúng ta không thể thay đổi toàn thế giới, nhưng ít ra chúng ta có thể góp phần làm cho thế giới nầy trở thành nơi dễ sống hơn. Như Mẹ Terêsa, chúng ta đừng bao giờ thất vọng vì sự yếu đuối nhỏ nhoi của mình, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa xử dụng sự nhỏ hèn của chúng ta một cách đặc biệt, để chu toàn những việc cao cả."


Bia kỷ niệm
nơi sinh của Mẹ Têrêsa

Bia kỷ niệm nơi sinh của Mẹ Têrêsa.

(AFP 9/03/98) - Macedonia (Spopje) - Chúa Nhật 9/03/98, thủ tướng Macedonia, ông Branko Crvenkovski đã khánh thành bia kỷ niệm nơi sinh quán của Mẹ Têrêsa thành Calcutta. Bia kỷ niệm này được đặt tại Skopje, hiện là thủ đô của Macedonia, và là nơi Mẹ Têrêsa ra đời vào năm 1910.

Khoảng một ngàn người đã tham dự lễ khánh thành này. Trong bài diễn văn ngắn, thủ tướng của Macedonia ca ngợi vị sáng lập dòng Các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái, trong tư cách là một người con của Skopje. Suốt cuộc đời của Mẹ là một cuộc hành trình và cuối cùng Mẹ đã tìm ra được căn nhà của mình là Ấn Ðộ. Và qua tấm lòng tốt lành và gương tận tụy hy sinh phục vụ người nghèo. Mẹ cũng đã tìm được chỗ của mình trong trái tim của tất cả mọi người trên thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page