Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 133 -

Ẩn Sĩ Macariô

 

Trong truyện các thánh tu hành có thuật lại cuộc đời của ẩn sĩ Macariô, qua đời năm 300 ở Ai Cập.

Macariô sống ẩn dật 30 năm trong phòng mình. Suốt trong thời gian đó, một vị linh mục vẫn đến cử hành thánh lễ trong phòng Macariô.

Ðể cám dỗ và quấy rầy nhà tu hành này, ma quỉ xúi giục một người kia đến gặp ẩn sĩ Macariô và nói:

- Vị linh mục đến làm lễ mỗi ngày đó chính là một kẻ tội lỗi và vì thế không nên cho ông ấy cử hành thánh lễ nữa.

Ẩn sĩ Macariô đáp lại:

- Hỡi con, Kinh Thánh dạy rằng: "Ðừng xét đoán để khỏi bị xét đoán". Nếu linh mục ấy là người tội lỗi, thì Chúa sẽ tha thứ cho cha ấy. Chính tôi là người tội lỗi hơn cha ấy.

Sau khi nói vậy, vị ẩn sĩ bắt đầu cầu nguyện và đã giải thoát cho người kia khỏi bị quỉ ám.

Khi vị linh mục trở lại dâng lễ, cha ấy vẫn được tiếp đón vui vẻ như thường. Và Thiên Chúa thấy lòng nhân hậu của vị ẩn sĩ Macariô, nên muốn khích lệ ngài bằng một dấu hiệu. Khi vị linh mục tiến lên bàn thờ, thì Macariô thấy có một vị thiên thần từ trời xuống và đặt tay trên đầu vị linh mục và vị này biến thành một cột lửa trước lễ vật thánh.

Trong khi vị ẩn sĩ Macariô còn ngây ngất trước thị kiến này, thì ngài nghe có tiếng nói:

- Hỡi ngươi, tại sao ngươi lại ngạc nhiên ngỡ ngàng. Nếu một vua chúa trên trần gian này còn không cho phép các thần dân xuất hiện trước mặt mình với quần áo nhơ bẩn, thì quyền năng Thiên Chúa càng không chấp nhận cho người cử hành mầu nhiệm thánh có thể ô uế trước vinh quang trời cao. Ngươi đáng được chứng kiến sự kiện này vì ngươi đã không chỉ trích vị linh mục.

* * *

Quả thực, một trong những tội con người dễ phạm nhất đó là xét đoán, nghĩ xấu và nghĩ sai cho tha nhân. Một đàng vì trong hầu hết mọi trường hợp chúng ta không biết được những uẩn khúc trong tâm tư người khác; và đàng khác, rất nhiều khi phán đoán của chúng ta chịu ảnh hưởng của đam mê và thành kiến.

Ca dao Việt Nam vẫn nói:

"Thương nhau thì ấu cũng tròn

Ghét nhau bồ hòn cũng méo."

Hay:

"Yêu nhau cau sáu bổ ba

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười."

Quá nhiều khi không phải lý trí hướng dẫn phán đoán của con người, nhưng chính là con tim và tình cảm hướng dẫn nhận xét và hành động của mỗi người.

Trong bài giảng trên núi, Chúa đã dạy các môn đệ của Ngài:

- Các con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Các con xét đoán thế nào thì sẽ bị xét đoán như vậy. Và các con đong đấu nào sẽ được đong lại như vậy.

Viện phụ Pineng, trong truyện các thánh tu hành, cũng đã dựa theo giáo huấn của Lời Chúa trên đây và đã trả lời cho một đan sĩ hỏi ngài xem có cần phải che tội cho người anh em không? Ngài đáp:

- Chính trong lúc chúng ta che tội cho người anh em chúng ta, thì Chúa cũng che tội cho chúng ta vậy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page