Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 131 -

Con Sâu Trong Tảng Ðá

 

Một hôm, Ðức Allah gọi một thiên sứ đến và truyền lệnh: "Ngươi hãy xuống trần gian để đưa về đây người đàn bà góa có bốn đứa con thơ."

Thiên sứ ra đi. Ngài gặp người đàn bà góa đang cho đứa con nhỏ nhất bú. Ngài nhìn người đàn bà với bốn đứa con dại, rồi lại lên với Ðức Allah để tha thiết như xin rút lại lệnh truyền. Làm sao có thể nhẫn tâm tách biệt người mẹ khỏi những đứa con thơ ấy? Nhưng ánh mắt van xin của sứ thần chẳng được mảy may chút nào. Cuối cùng, sứ thần đành phải vâng lệnh Ðức Allah mà cướp người mẹ góa khỏi bầy con thơ và đem về trời.

Hoàn thành công tác, nhưng xem chừng vị sứ thần lại có vẻ buồn. Phải, vui làm sao được trước cảnh chia ly giữa mẹ và con. Thấy sứ thần buồn, Ðức Allah mới gọi đến và đưa vào giữa sa mạc. Ngài chỉ cho sứ thần thấy một tảng đá lớn và bảo đập nó ra.

Tảng đá vừa vỡ, sứ thần ngạc nhiên vô cùng, vì từ trong lòng tảng đá một con sâu nhỏ từ từ bò ra. Chợt hiểu được ý nghĩa của sự kiện ấy, sứ thần bỗng thốt lên:

- Ôi! Lạy Ðấng Tối Cao, mầu nhiệm thay công cuộc sáng tạo của Ngài. Với sự khôn ngoan thượng trí và tình yêu vô biên, Ngài đã không bỏ mặc một tạo vật bé nhỏ như con sâu kia, thì hẳn Ngài cũng không quên được bốn đứa trẻ mồ côi là con cái của Ngài.

* * *

Chúng ta nghĩ gì về Thiên Chúa của chúng ta? Phải chăng Ngài là Thiên Chúa nhân từ, là Người Cha nhân hậu luôn yêu thương săn sóc từng đứa con, hay trái lại là một ông thần độc ác mà vì sợ hãi chúng ta phải chạy đến khẩn cầu để khỏi bị trừng phạt.

Chúng ta làm sáng lên trong tâm hồn hình ảnh về Thiên Chúa mà Tin Mừng đã mạc khải cho chúng ta. Ðó là một Người Cha luôn yêu thương săn sóc và không ngừng tha thứ, một Người Cha mà tình thương vượt hẳn những tính toán của con người.

Hãy bày tỏ với Ngài mọi ưu tư trong tâm hồn và mọi nhu cầu của cuộc sống. Ngài luôn nâng đỡ ủi an và biết trước những gì chúng ta cần.

Những đau khổ, những mất mát, khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu của Ngài ư? Hãy xác tín rằng Ngài đang nhìn thấy và cảm thông với từng nỗi khốn khổ của chúng ta và tình yêu mầu nhiệm của Ngài đang nhào nặn để biến những đắng cay chua xót ấy thành ân phúc cho chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page